• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Morska ekologia na funty. 1,5 miliona funtów na zielone połączenia do i z portów Wielkiej Brytanii

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Morska ekologia na funty. 1,5 miliona funtów na zielone połączenia do i z portów Wielkiej Brytanii

Partnerzy portalu

Fot. Maersk

Rząd brytyjski rozpoczyna procedurę przetargową na kwotę 1,5 miliona funtów, aby wypełnić zobowiązania dotyczące zerowej wartości netto, stworzyć miejsca pracy i rozwijać gospodarkę – ogłosił Minister Transportu Wielkiej Brytanii na początku kwietnia br.

Środki zostaną przeznaczone na tworzenie niezbędnej infrastruktury oraz rozwiązań prowadzących do utworzenia ekologicznych połączeń żeglugowych. Jeśli program się powiedzie, powstaną zeroemisyjne szlaki żeglugowe między Wielką Brytanią, Holandią, Norwegią, Danią i Irlandią, co zapewni czystsze podróże dla pasażerów i towarów – zapowiada rząd Wielkiej Brytanii.

Fot. UKMajorPorts.org.uk


Porty brytyjskie kwartalnie przeładowują około 115 mln t towarów. Szlakami morskimi dociera do Wielkiej Brytanii dominująca część ładunków przeładowywanych w portach. W 2022 r. było to około 243,5 mln t. W 2023 r. podaż ładunków w portach brytyjskich zmalała w pierwszych 3 kwartałach o 4% do 434,2 mln t. Dominującym ładunkiem transportowanym z i do portów Wielkiej Brytanii są ładunki płynne (180 mln t w 2022 r.).

W systemie ro-ro przewozi się około 100 mln t, ładunki suche to około 95 mln t, w systemie lo-lo przeładowuje się ponad 60 mln t, a ponad 15 mln t stanowi inna drobnica. W 2022 r. eksport zapewnił przeładunki w wysokości 111,6 mln ton. Przewozy kabotażowe ładunków między portami brytyjskimi w ruchu krajowym osiągnęły 94,4 mln t.

Fot. Ministerstwo Gospodarki Morskiej UK


Piąta runda dla czystego morza

Konkurs (CMDC5 - Clean Maritime Demonstration Competition) wesprze studia wykonalności mające na celu przyspieszenie rozwoju „zielonych korytarzy”. W ramach tych działań zostanie zaprojektowana infrastruktura wymagana wzdłuż połączeń morskich. Chodzi o to „aby umożliwić statkom dostęp do ekologicznych paliw i systemów ładowania”, a także dokonać przeglądu prawa tak, aby ukierunkować branżę na działaniach na rzecz dekarbonizacji.

Podkreśla się, że program ma na celu osiągnięcie założonych zobowiązań do osiągnięcia emisji zero netto bez nakładania dodatkowych kosztów na podatników. Chodzi o znalezienie sposobów minimalizacji kosztów produkcji ekologicznych paliw. Jedną ze strategii rozwoju są zielone połączenia żeglugowe łączące Wielką Brytanię z Holandią, Norwegią, Danią i Irlandią.

— Inwestując w morskie połączenia o zerowej emisji do i z Wielkiej Brytanii, nie tylko tworzymy bardziej ekologiczny sektor — powiedział Lord Davies, minister Gospodarki Morskiej i podkreślił: „kładziemy podwaliny pod długoterminowy zrównoważony rozwój, tworząc miejsca pracy i wzmacniając wzrost gospodarczy”.

Ekologiczny kamień milowy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej Wielkiej Brytanii podkreśla, że „Jest to kamień milowy w realizacji zobowiązania Wielkiej Brytanii do utrzymania czystości wód – a celem tego finansowania jest wsparcie tworzenia międzynarodowych połączeń żeglugowych o zerowej emisji do połowy 2030 r.”

Uczestniczący w spotkaniu Andreas Bjelland Eriksen, Minister Klimatu i Środowiska Norwegii, powiedział: „Wielką Brytanię i Norwegię łączą długotrwałe stosunki w dziedzinie żeglugi, a dzięki inicjatywie podjętej przez Wielką Brytanię w związku z Deklaracją z Clydebank w 2021 r. ściśle współpracowaliśmy nad rozwojem ekologicznych korytarzy żeglugowych”.

— Bardzo się cieszę, że będziemy teraz świadkami początku tworzenia zielonych korytarzy żeglugowych między naszymi dwoma krajami i nie mogę się doczekać, aby wnieść swój wkład w postaci naszego programu ekologicznej żeglugi — podkreślił Eriksen.

Fot. Ministerstwo Gospodarki Morskiej UK


W III kwartale 2023 r. podaż płynnych ładunków w głównych portach Wielkiej Brytanii spadła o 5,9 mln ton (13%) do 38,1 mln ton w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. Zmniejszenie przepompowywania płynnych ładunków luzem jest głównym czynnikiem wpływającym na ogólny spadek tonażu w portach Wielkiej Brytanii. W stosunku do III kwartału 2022 r. podaż płynnych ładunków zmalała o 73%.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.