• <
attis_konferecnja_2024

Międzynarodowa współpraca w celu rozwoju Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

jb

16.12.2022 12:24 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Międzynarodowa współpraca w celu rozwoju Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Partnerzy portalu

Międzynarodowa współpraca w celu rozwoju Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego - GospodarkaMorska.pl

Spółki przesyłowe z sześciu krajów Unii Europejskiej, w tym Gaz-System, podpisały umowę o współpracy w ramach projektu transgranicznego o nazwie Nordic-Baltic Hydrogen Corridor.

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gaz-System (Polska), Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa) i ONTRAS (Niemcy) podpisali umowę o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec, by spełnić cele REPowerUE 2030. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma za zadanie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii kopalnej i stworzyć szybką ścieżkę dekarbonizacji w znaczących sektorach gospodarki, w tym np. w przemyśle, transporcie, elektroenergetyce i ciepłownictwie. W pierwszej fazie projektu przeprowadzone zostanie wstępne studium wykonalności. Na podstawie zaleceń wynikających z tego studium zostanie podjęta decyzja o kontynuacji rozwoju projektu, która określi dalsze działania w kwestii m.in. zaprojektowania, budowy i uruchomienia sieci przesyłającej wodór.

– Projekt Nordic-Baltic Hydrogen Corridor określany jest przez ekspertów, jako jeden z najbardziej perspekty-
wicznych w Europie. Jest on postrzegany jako znaczący element wsparcia transformacji energetycznej.
W Polsce jesteśmy na wczesnym etapie tworzenia się rynku wodoru, ale chcemy aktywnie brać udział w międzynarodowych inicjatywach służących jego powstaniu i funkcjonowaniu w przyszłości. Podpisane porozumienie z naszymi bałtyckimi partnerami umożliwi prowadzenie skoordynowanych działań w tym kierunku – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System.

Kraje członkowskie UE są obecnie w trakcie dynamicznych zmian związanych z transformacją energetyczną i dekarbonizacją swoich gospodarek. Wodór ma być jednym z kluczowych paliw w tym procesie. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy będzie wspierał kilka regionalnych i unijnych celów, takich jak Zielony Ład UE, pakiet Fit for 55 i plan REPowerUE.

Więcej informacji tutaj.

Fot. Depositphotos 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.