• <
attis_konferecnja_2024

LNG na fali. Puchną portfele operatorów i stoczni. Radykalne zmiany cen i kierunków dostaw

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas LNG na fali. Puchną portfele operatorów i stoczni. Radykalne zmiany cen i kierunków dostaw

Partnerzy portalu

LNG na fali. Puchną portfele operatorów i stoczni. Radykalne zmiany cen i kierunków dostaw - GospodarkaMorska.pl

W okresie od stycznia do września 2022 r. światowy eksport LNG osiągnął 300,9 mln t – obliczyli eksperci morscy firmy analitycznej Refinitive. To oznacza, że drogą morską przetransportowano o 6% więcej skroplonego gazu niż w ciągu 9 miesięcy 2021 r. 

Przy dynamicznie rosnących stawkach frachtowych inwestycje w floty zbiornikowców zaczęły zwracać się w przyspieszonym tempie. A armatorzy gazowców liczą dolary i podpisują nowe intratne kontrakty na transport LNG. 

Wysokie ceny gazu sprawiły, że producenci amerykańscy zainteresowali się rynkiem. W efekcie aż 20% światowego eksportu LNG pochodzi z USA. Kolejnym beneficjentem skokowego popytu na LNG są producenci  z Australii oraz z Kataru, którzy przejęli po 20% rynku dostaw – informują analitycy Banchero Costa w najnowszym LNG Carrier Market Outlook. 

11% LNG ładowane jest w terminalach usytuowanych w krajach ASEANu. Z 8% udziałem w rynku LNG Rosja, która zbiornikowcami dostarczyła około 25 mln t skroplonego gazu. W ciągu 9 miesięcy br. Stany Zjednoczone zwiększyły podaż LNG o 13% r/r, a producenci z Rosji o 12,5 r/r. 

Prawie 400 mln t LNG na morzu i w portach

Dla porównania, warto zauważyć, że globalny eksport LNG w 2021 r. wzrósł  o 7,6% rok do roku do 390,3 mln t. W ubr. największym eksporterem była Australia, która w końcu roku wyprzedziła Katar, wieloletniego lidera, który jest również źródłem dostaw na rynek polski.  

Eksporterami dynamicznie wchodzącymi na rynek są dostawcy z USA z którymi Polskę łączą  długoletnie kontrakty. W ten sposób Polska zapewnia sobie bezpieczeństwo energetyczne, a dostawcom i przewoźnikom stabilne przychody. 

W okresie od stycznia do września 2022 r. USA wyeksportowały 59,9 mln ton LNG, z czego 53% eksportu stanowiły ładunki wysłane do krajów UE (w tym Polski), 9% do Wielkiej Brytanii, 7% do Republiki Korei, a 5% do Japonii – wynika z danych zebranych przez  dział żeglugowy Refinitiv. 

Taki układ rynku dostaw wynikał z dynamicznego wzrostu popytu na gaz skroplony i skokowego wzrostu cen tego surowca. Kraje UE wygenerowały skok  popytu aż o 164,1% rok do roku. Amerykański eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł aż o 158,4% r/r. Natomiast Korea reagując na wzrosty cen zmniejszyła w ciągu 9 miesięcy br.  import z USA o 36,6% r/r, a ChRL o 87%.

Australia i Katar nie zwiększają podaży 

Australia wykorzystała wzrost popytu na LNG i dostosowała go do wzrostu cen. Zapewniła sobie wyższe przychody ze sprzedaży, zwiększając podaż jedynie o 1,1% do 60,2 mln t w analizowanym okresie do września 2022 r. włącznie.  

Zmieniono wolumeny dostaw, utrzymując dotychczasowe kierunki dostaw i rynki odbiorców.  Do  Japonii dostarczono 39% produkcji instalacji LNG, 26% dotarło do Chin, 14% zakupiła Korea Południowa, a 9% Tajwan. 

Ze względu na wysokie ceny LNG Chiny zmniejszyły import z Australii o 33,4% r/r. Natomiast inne kraje zwiększyły import z Australii ze względu na krótkie trasy dostaw i w związku mniejsze koszty frachtów za całą trasę. Do Japonii w ciągu 9 miesięcy br. dotarło 16,7% więcej LNG r/r, do Korei 21,4% więcej r/r, a do krajów ASEANu o 58,5%więcej  r/r – podaje Banchero Costa za Refinitiv.  

Katar wyeksportował o 1% więcej skroplonego gazu, co dało 59,2 mln t LNG w okresie od stycznia do września 2022 r. Produkcja z Kataru dotarła praktycznie do tych samych krajów co w 2021 r. ale w innych wielkościach. 

Do  Chin wysłano 18% LNG, 17% do UE, 13% do Indii, 12% do Korei Płd. Dostawy do Chin wzrosłw br. o 73,3% r/r, do Indii o 9,5% r/r, do UE o 5,7%. Wielka Brytania zwiększyła import LNG z Kataru o 38,2%. 

Rosja zwiększyła dostawy drogą morską

Rosja wysłała drogą morską 24,3 mln ton LNG od stycznia do września 2022 r., o 12,5% zwiększając dostawy statkami do odbiorców zagranicznych. Warto zauważyć, że 49% eksportu stanowiły ładunki wysłane do krajów UE27, 22% do Japonii, 14% do Chin. 

Tylko 6% dostarczono na terminali LNG w Republice Korei,  a 3% do Tajwanu. 

W efekcie w ciągu pierwszych 9 miesięcy UE zwiększyła import morski LNG z Rosji o 41,8% rok do roku, podczas gdy do Wielkiej Brytanii dostawy spadły o 82,5%.  Japonia zwiększyła w br.  import rosyjskiego LNG o 3,8%, a Chiny o 14,7% r/r.

Unia Europejska napędza import

W okresie od stycznia do września 2022 r. jedną czwartą globalnego importu LNG, który osiągnął 300,9 mln t wygenerowały kraju UE.

19% światowego ryku LNG dopłynęło zbiornikowcami do Japonii, 15% trafiło do gospodarki Chin, 11% przyjęła Korea Południowa, a po 5% dopłynęło statkami do terminali gazowych w Wielkiej Brytanii i Indii. 

Blokada dostaw gazu z Rosji sprawiła, że kraje UE odnotowały wzrost dostaw gazu zbiornikowcami LNG o 69,3% r/r. Terminale gazowe Wielkiej Brytanii musiały sobie poradzić z dostawami większymi o 73,5% r/r. W Japonii podaż była mniejsza o 1,1% r/r. Chiny zmniejszyły import morski gazu o 22% r/r, a Indie o 17,6% r/r rekompensując to dostawami rurociągowymi. 

W okresie od stycznia do września 2022 r. kraje UE importowały 73,2 mln t LNG – ustalili eksperci Refinitiv. Z  USA pochodziło  43% gazu, 17% z Rosji, 13% z Kataru, 12% z Afryki Zachodniej. 

Dostawcy amerykańscy zwiększyli podaż gazu do UE o 171,2% r/r, a z Rosji o 46,0% r/r. Gaz popłynął również większym strumieniem z krajów Afrykańskich (wzrost o 21% r/r) oraz ze złóż Kataru (więcej o 8,8% r/r), a ze złóż Australii o 21,5% r/r. 

Frachty spot ponad 400 tys. USD/dzień

W zależności od sytuacji na rynku zmieniały się frachty.  Indeksy LNG świetnie odzwierciedlają chimeryczność rynku morskich dostaw LNG. Eksperci Banchero Costa wzięli do analizy transakcje spotowe TFDE zbiornikowców LNG 160 tys. m3. Pod uwagę wzięto trzy serwisy: BLNG1 (Gladstone / Tokyo RV), BLNG2 (Sabine Lake / Wielka Brytania Cont RV) i BLNG3 (Sabine Lake / Tokyo RV). 

Frachty spot skoczyły  z 11 tys. USD/dzień  w marcu 2021 r. do 430 tys. USD dziennie w listopadzie 2021. Po Nowym Roku  stawki spadły na krótko do 45 tys. USD/dzień w styczniu 2022. 

Ale już po napaści Rosji na Ukrainę i zawirowaniach w dostawach gazu rurociągami frachty zaczęły szybko rosnąć. W rezultacie stawka za zbiornikowiec TFDE LNG dla statku o pojemności 160 tys. m3 przekroczyła we wrześniu 308 tys. USD dziennie na Atlantyku – informowali analitycy Spark. 

Spark30S Atlantic spot za fracht LNG tylko we wrześniu br. podskoczył o ponad 36 tys. USD/dzień. Na trasach Oceanu Spokojnego stawka wzrosła w ciągu jednego dnia o 14 750 USD do 267 250 USD/dzień. W październiku zleceniodawca musi już płacić nawet 400 tys. USD/dzień. 

100 gazowców LNG w portfelu

Dynamicznie rosnące przychody operatorów sprawiły, że portfele armatorów dysponujących zbiornikowcami LNG puchną w szybkim tempie. W efekcie napełniły się również portfele stoczni chińskich i Korei Płd. 

W 2021 r. stocznie południowokoreańskie uzyskał 65 nowych zamówień.  11 kontraktów  zostało zawartych w Chinach (w Hudong-Zhonghua). W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 r. zakontraktowano co najmniej 100 gazowców LNG powyżej 1000 m3  (o łącznej pojemności zbiorników 17,22 mln m3). Oznacza to wzrost portfela stoczniowego o 128% r/r – wyliczyli eksperci Banchero Costa. 

20 października stawka za fracht Spark30S Atlantic spot LNG osiągnęła w 482 250 USD/dzień i była o prawie 100 tys. USD wyższa niż 10 października. Za przewóz LNG zbiornikowcami na trasach prowadzących do terminali portowych na Pacyfiku fracht za statek wzrósł od sierpnia i osiągnął w 20 października 414 250 USD/dzień – informuje Spark.

Rosnące ceny czarterów i frachty sprawiają, że niestety chudną portfele importerów LNG. 

Źródła: Banchero Costa, Spark, Refinitive

Fot. Depositphotos 

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.