• <
mewo_2022

Bałtyku, oddychaj! Porozmawiajmy o polskim rynku offshore

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Bałtyku, oddychaj! Porozmawiajmy o polskim rynku offshore

Partnerzy portalu

Bałtyku, oddychaj! Porozmawiajmy o polskim rynku offshore - GospodarkaMorska.pl

11 marca w Sopocie odbędzie się konferencja „Bałtyku, Oddychaj! - porozmawiajmy o polskim rynku offshore”. Omówione zostaną wszystkie zagadnienia dotyczące polskiego offshore, od local content, po oczyszczanie dna morskiego z broni chemicznej.

Konferencja „Bałtyku, Oddychaj! - porozmawiajmy o polskim rynku offshore” będzie pierwszym spotkaniem otwierającym drogę do wymiany informacji i doświadczeń między najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin branży offshore. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 11 marca w Hotelu Sheraton w Sopocie omówione zostaną zagadnienia od local content aż po problem oczyszczania dna Morza Bałtyckiego z broni chemicznej i konwencjonalnej.

Organizator zaplanował trzy bloki tematyczne w formie otwartej debaty z udziałem zaproszonych gości. Wspólnie zajmiemy się szczegółowo m.in. zagrożeniami związanymi z pozostałościami na dnie morza po II wojnie światowej oraz ich wpływie na środowisko, kierunkiem rozwoju farm wiatrowych, czy i realnym zabezpieczeniem udziału polskich firm w polskiej branży offshore. Szeroko omówione zostaną również tematy związane z legislacją oraz celami środowiskowymi związanymi branżą morską i rozwojem farm wiatrowych.

GospodarkaMorska.pl jest patronem medialnym konferencji.

Rejestracja na konferencję - kliknij tutaj.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja ‘’Bałtyku, oddychaj! Porozmawiajmy o polskim rynku offshore"

Termin: 11.03.2022, 9.00-16.00
Miejsce: Sheraton Hotel Sopot, sala konferencyjna Columbus
Harmonogram:
9:00-10:00 - Uroczyste otwarcie wydarzenia
10:00-11:00 - Bezpieczeństwo rozwiązań technologicznych związanych z zatopioną bronią chemiczną
(przedstawienie innowacyjnego projektu Broni Chemicznej)
11:00-11:15 - Przerwa kawowa
11:15-12:00 - Debata: Local content - jak zabezpieczyć udział polskich firm w bardzo szybko rozwijającej się
branży offshore
12:15-13:00 - Działania legislacyjne i cele środowiskowe związane z zalegającą na dnie bronią chemiczną i
konwencjonalną
14:00-15:00 - Przerwa obiadowa
15:00-16:00 - Prezentacja Klastra Bezpieczny Bałtyk oraz Kampanii społecznej ‘’Bałtyku, oddychaj!’’
+ Dyskusja dotycząca tematyki konferencji/wolne wnioski ok. 20 min.
18:00 - Uroczysty bankiet

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.