• <

Zasady kwalifikacji żeglarzy do igrzysk olimpijskich Paryż 2024

jb

27.01.2023 21:12
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Zasady kwalifikacji żeglarzy do igrzysk olimpijskich Paryż 2024

Partnerzy portalu

Zasady kwalifikacji żeglarzy do igrzysk olimpijskich Paryż 2024 - GospodarkaMorska.pl
Fot. PZŻ

W tym roku polscy żeglarze rozpoczynają walkę o olimpijskie paszporty. Najpierw trzeba wywalczyć kwalifikację dla kraju, a w następnej kolejności zawodnicy i zawodniczki rywalizować będą o nominację imienną na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. W każdej z 10 żeglarskich konkurencji olimpijskich na igrzyskach może wystartować jeden reprezentant (załoga) z danego kraju. 

Nad przygotowaniem zawodników Kadry Narodowej PZŻ do walki o olimpijskie kwalifikacje nadzór sprawuje dyrektor sportowy PZŻ Dominik Życki wraz z zespołem podległych mu trenerów. Proces przygotowań i rywalizacji o olimpijskie przepustki monitoruje zaś Zespół ds. Przygotowań Olimpijskich PZŻ, któremu przewodzi Witold Dudziński ściśle współpracujący z Zarządem Związku. Zawodnicy i trenerzy mogą też liczyć na pomoc Zespołu Wsparcia PZŻ, zwłaszcza w aspektach medycznych, pogodowych i sprzętowych.

Opracowano też szereg zaleceń dotyczących skutecznego przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i innych mistrzostw międzynarodowych. Wskazują one kierunki, w których zawodnicy i trenerzy powinni się rozwijać, aby zwiększyć szanse zdobycia miejsc medalowych. Aktualnie powoływane są także Grupy Szkolenia Olimpijskiego PZŻ - maksymalnie 2 zawodników/ 2 załogi w danej konkurencji, spełniających rygorystyczne kryteria określone w Regulaminie i rokujący na medal Igrzysk w Paryżu.

– Z uwagi na przesunięcie igrzysk w Tokio cykl olimpijski jest skrócony do trzech lat, co w połączeniu z sytuacją ekonomiczną na świecie, stawia przed nami ogromne wyzwania. Robimy więc co w naszej mocy, żeby stworzyć zawodnikom i trenerom odpowiednie warunki przygotowań, począwszy od zgrupowań, przez zabezpieczenie sprzętu, po możliwie najszersze wsparcie w każdym aspekcie sportowym i okołosportowym. Opracowany przez Zespół d.s. Przygotowań Olimpijskich „Regulamin powoływania i odwoływania grupy szkolenia olimpijskiego PZŻ, zasady kwalifikacji krajowych zawodników PZŻ do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024”, stanowi istotny krok w drodze do celu, jaki sobie wszyscy stawiamy. Zgodnie z zapisami regulaminu, trenerzy mogą skoncentrować swoją uwagę na najbardziej perspektywicznych zawodnikach, najlepiej rokujących pod kątem najbliższych igrzysk i spełniających określone minima. Tak utworzone zespoły mają otrzymać pełne możliwe wsparcie i podlegać ściślejszej weryfikacji i analizie – wszystko po to, by przybliżyć zawodników do zdobycia medali – mówi Dominik Życki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego.

Jak będzie wyglądała rywalizacja o nominację na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024? Najpierw polscy zawodnicy powinni wywalczyć kwalifikację dla kraju. Międzynarodowe kwalifikacje dla krajów zostały rozłożone na kilka imprez, z których pierwszą i najważniejszą będą Mistrzostwa Świata klas olimpijskich w Hadze - Scheveningen (8-20 sierpnia br.). O kwalifikacji imiennej zawodnika/załogi zadecyduje szereg czynników, takich jak: wyniki w regatach rangi mistrzowskiej, wyniki regat krajowych i zagranicznych, stopień i efektywność realizacji zaleceń Polskiego Związku Żeglarskiego w zakresie przygotowania żeglarskiego, realizacja indywidualnych celów w zakresie przygotowania motorycznego i antropometrii, aktualny stan zdrowia, ocena psychologiczna (m.in. ocena umiejętności skutecznego działania pod presją) i forma sportowa przed samymi igrzyskami. 

Gospodarka Morska
Fot. PZŻ


Zawodnika - reprezentanta oraz zawodnika rezerwowego na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 w żeglarstwie rekomenduje trener główny właściwej konkurencji olimpijskiej. Rekomendacja trafia do Zespołu ds. Przygotowań Olimpijskich PZŻ, który ją opiniuje analizując szczegółowe kryteria przedstawione zawodnikom i trenerom. Zespół może poprzeć rekomendację trenera głównego lub też ją odrzucić. W przypadku poparcia takiej rekomendacji, sporządzane jest pisemne uzasadnienie i wniosek z konkretną nominacją Zespół przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi PZŻ. Ostateczny skład reprezentacji na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 zatwierdza Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na wniosek Zarządu PZŻ.

– Wyciągamy wnioski z poprzednich kampanii olimpijskich, analizujemy systemy kwalifikacji wśród silnych żeglarsko nacji i cały czas poszukujemy jak najlepszych rozwiązań. System kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jest transparentny dla każdego, ma za zadanie uzyskanie maksymalnej stabilizacji wyniku sportowego. Czy jest to system idealny, pokażą wyniki igrzysk. Polscy żeglarze zdobywają medale imprez mistrzowskich i chcemy, aby medale przywieźli z akwenu olimpijskiego w Marsylii – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.