• <
premium

PORT KOŁOBRZEG Miejsce Przyjazne Inwestorom

Dane kontaktowe

  • Adres: 78-100 Kołobrzeg, Portowa 41
  • Telefon: 94 351 67 65
  • Fax: 94 351 67 65
  • E-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Udostępnij

Miasto Kołobrzeg powstało dzięki lokalizacji nad morzem oraz funkcji portowej i rybackiej. Najstarsze spisane dzieje Kołobrzegu wskazują, że była to wioska rybacka, która dopiero z czasem zaczęła rozwijać się by dziś osiągnąć 50 tys. mieszkańców, których dzisiaj na stałe tutaj mieszka. To powoduje, że funkcja miastotwórcza portu zawsze miała i będzie miała istotny wpływ na rozwój Kołobrzegu. Kołobrzeg to również największe polskie uzdrowisko z licznymi parkami, zabytkami i szeroką piaszczystą plażą. Oprócz walorów klimatycznych i krajobrazowych Kołobrzeg dysponuje doskonałą bazą zabiegową, hotelową i gastronomiczną, co powoduje, że jedną z dominujących branż gospodarki miasta jest turystyka.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. administruje nabrzeżami o łącznej długości 3 049 mb i terenami o łącznej powierzchni 18,84 ha. Stanowi to udział w wysokości 65 %  wszystkich nabrzeży i 50 % terenów zlokalizowanych w Porcie Kołobrzeg. W porcie realizowanych jest kilka funkcji, w tym: rybacka, handlowa, jachtowa i pasażerska. Pomimo, że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. rozpatruje funkcjonowanie i rozwój portu globalnie, to każdy z obszarów wymaga indywidualnego podejścia.

Na terenie, na którym realizowana jest funkcja rybacka administrujemy obiektami o przeznaczeniu magazynowym, handlowym i biurowym. W stałej ofercie posiadamy lokale handlowe, sale restauracyjne z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia socjalno - biurowe, magazyny i boksy ażurowe. Na terenie Portu Rybackiego znajdują się ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo - składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.

Na terenie, na którym realizowana jest funkcja handlowa obsługiwane są statki o długości do 100 metrów oraz zanurzeniu do 4,7 metra. Łączna powierzchnia terenów składowych tego obszaru wynosi ok. 50 tys. m2, powierzchnia magazynów ok. 6 tys. m2, powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m2, a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok. 6 tys. ton. Port handlowy posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznicę kolejową, a ana jego terenie swoje siedziby posiadają m.in. Urząd Celny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i Straż Graniczna. Port Handlowy stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących od Skandynawii po środkową Europę, a uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą platformę dla rozwoju wielu gałęzi gospodarki.

Teren, na którym realizowana jest funkcja jachtowa rocznie odwiedza przeszło tysiąc jachtów z całego świata, również liczba Rezydentów utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu, a w hali zlokalizowanej  w marinie działa serwis jachtów. Goście mają do dyspozycji w marinie łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych. Cały teren jest chroniony i monitorowany. w budynku klubowym spółka posiada lokale handlowe, lokale biurowe, powierzchnie pod gastronomię i salę wykładową. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, na terenie której w sezonie letnim prowadzona jest tawerna i organizowane są koncerty. Marina z roku na rok wykorzystuje potencjał terenów rezerwowych i realizowane są kolejne inwestycje zwiększające liczbę miejsc postojowych i polepszających infrastrukturę.

Teren, na którym realizowana jest funkcja pasażerska, z uwagi na swoje położenie jest jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc turystycznych w Kołobrzegu. Niewątpliwym atutem tego terenu jest położenie w sercu dzielnicy portowej w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej, plaży, restauracji i punktów handlowych. Funkcjonuje tutaj całorocznie wiele podmiotów gospodarczych a w sezonie letnim odbywa się wiele pokazów, festiwali i imprez. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg   Sp. z o.o. eksploatuje tu ok. 5 000 m2 placu z przeznaczeniem pod usługi handlu i gastronomi. W porcie pasażerskim swoje usługi oferuje 6 statków pasażerskich w żegludze redowej i międzynarodowej na trasie Kołobrzeg – Bornholm. W części portu pasażerskiego zlokalizowany jest kiermasz gdzie lokalni przedsiębiorcy oferują swoje produkty. Dodatkowo spółka administruje również budowlą hydrotechniczną - falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu. Rocznie korzysta z niego ponad pół miliona osób.

Port Kołobrzeg w przyszłości to port z silną pozycją pośród małych portów południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, dążący do zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji portowych.

Oferta

FUNKCJA HANDLOWA

Funkcja handlowa realizowana jest po wschodniej stronie portu. Posiada pełną infrastrukturę w skład której – poza specjalnie do tego celu przystosowanymi nabrzeżami – zaliczamy magazyny, hale o powierzchni składowej ok. 6 tys. m², elewatory zbożowe o pojemności ok. 6 tys. ton oraz bocznicę kolejową. Ponadto port dysponuje suprastrukturą niezbędną do przeładunków, m. in. dźwigi, ładowarki, sztaplarki i ciągniki. Łączna powierzchnia terenów składowych wynosi ok. 50 tys. m² zaś powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m².  Wielkość jednostek handlowych, jakie mogą być obsługiwane w Porcie Kołobrzeg, wynosi 100 metrów długości, 15 metrów szerokości oraz zanurzenie do 5,0 metrów. Przy czym dla statków o długości do 90 m i szerokości do 14 m zanurzenie dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie może wynosić 5,5 m
Port Kołobrzeg stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących między północną, a południową Europą. Uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą solidny fundament do prosperowania dla wielu gałęzi gospodarki. Wolumen przeładunków to ok. 300 tys. ton rocznie.

FUNKCJA RYBACKA

Funkcja rybacka zlokalizowana jest w dzielnicy zachodniej i cumują tutaj kutry, łodzie rybackie i jednostki turystyczno – wędkarskie. Na uwagę zasługuje fakt, że Port Kołobrzeg jest liderem krajowym pod względem wielkości wyładunku ryb. Udział w rynku krajowym szacowany jest na poziomie 30%. W porcie funkcjonuje 15 dużych podmiotów związanych z rybołówstwem i korzystających z infrastruktury portu a łączna liczba przedsiębiorców związanych z funkcją rybacką wynosi przeszło 200. Na terenie tym funkcjonują również całoroczne sklepy rybne, w których rybacy oferują możliwość zakupu świeżej ryby z własnych połowów. Funkcja rybacka posiada ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo – składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.

FUNKCJA JACHTOWA

Marina Solna zlokalizowana jest w północno – zachodniej części Wyspy Solnej. Corocznie odwiedza ją przeszło tysiąc jachtów z całego świata a liczba Rezydentów stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu, a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Ponadto możliwe jest wodowanie jednostek za pomocą bramownicy o udźwigu 35 ton lub slipu o nośności do 1,5 tony a jednostki mogą tankować benzynę i olej napędowy bezpośrednio ze stacji paliw zlokalizowanej przy nabrzeżu. Goście mają do dyspozycji łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych, wszystko chronione i monitorowane. W budynku klubowym mieszczą się lokale handlowe, biura, gastronomia i sala konferencyjna. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, w której w sezonie letnim prowadzony jest Klub Żeglarski z organizowanymi wieczornymi koncertami.
Wyspa Solna, na której zlokalizowana jest marina to miejsce, które w sezonie letnim wypełnione jest żeglarzami z całego świata jak i turystami odwiedzającymi Kołobrzeg. W trakcie sezonu letniego marina przyjmuje również rolę centrum sportów wodnych, gdzie organizowane są liczne imprezy sportowe. Na terenie portu funkcjonują też dwa duże podmioty czarterowe, a także znajduje się ścieżka edukacyjna oraz Portowa Strefa Chilloutu.

FUNKCJA PASAŻERSKA

Funkcja pasażerska zlokalizowana jest we wschodniej części portu, w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Kołobrzegu. Oferowane są tutaj rejsy kilkoma jednostkami pasażerskimi, w tym na jednej z nich prowadzona jest pasażerska żegluga międzynarodowa pomiędzy z duńskim portem Nexø na wyspie Bornholm. Ruch pasażerski na trasie międzynarodowej (Dania) wynosi ok. 30 tysięcy osób rocznie a z rejsów redowych rocznie korzysta przeszło 300 tysięcy osób każdego roku. Spółka administruje również falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu i rocznie korzysta z niego ponad pół miliona osób. Na granicy portu pasażerskiego zlokalizowany jest kiermasz, gdzie lokalni przedsiębiorcy oferują swoje produkty. Niewątpliwym atutem tego terenu jest położenie w sercu dzielnicy portowej w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej, plaży, restauracji i punktów handlowych. Funkcjonuje tutaj całorocznie wiele podmiotów gospodarczych, a w sezonie letnim odbywa się wiele pokazów, festiwali i imprez.

Kontakt do działów firmy

CAŁODOBOWY NUMER DYŻURNY: 534 106 853

Filmy
Rekordowe przeładunki drewna w Kołobrzegu


Przeładunek pelletu w Porcie Kołobrzeg


Do pobrania

  • Sezon Letni 2022 - atrakcje

    22.06.2022

  • Strategia Rozwoju Morskiego Portu Kołobrzeg

    29.08.2019

Opis dodatkowy

port, porty, zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, port handlowy, port rybacki, port jachtowy, port pasażerski, przeładunki, magazynowanie, składowanie, przyjęcia do magazynowania

Dziękujemy za wysłane grafiki.