• <
attis_konferecnja_2024

URE: dziewięć wniosków o wsparcie w ramach tzw. I fazy wsparcia dla offshore

zc

29.03.2021 11:44 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas URE: dziewięć wniosków o wsparcie w ramach tzw. I fazy wsparcia dla offshore

Partnerzy portalu

URE: dziewięć wniosków o wsparcie w ramach tzw. I fazy wsparcia dla offshore - GospodarkaMorska.pl
Photo by <a href="https://unsplash.com/@grahamejenkins?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Grahame Jenkins</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/sea-turbine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Do Urzędu Regulacji Energetyki trafiło dziewięć wniosków od podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach tzw. I fazy wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej - poinformował w poniedziałek URE. Wnioski takie można składać do 31 marca.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, system wsparcia został podzielony na dwie fazy.

W ramach pierwszej wytwórcy składają do URE wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Łączna moc zainstalowana elektryczna farm, które mogą zostać objęte wsparciem w tej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW.

Na podstawie wniosków, które muszą być złożone do 31 marca, Prezes URE do 30 czerwca przyzna wsparcie w drodze decyzji administracyjnej. Pomoc ta będzie jeszcze musiała być notyfikowana w Komisji Europejskiej.

W następnych latach - dla kolejnych projektów offshore - wsparcie będzie przyznawane wyłącznie w formule konkurencyjnej, czyli poprzez mechanizm aukcyjny. Ustawa przewiduje możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028 dla łącznej mocy zainstalowanej do 5 GW.

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.