• <
siemens_gamesa_2022

Potencjał rozwoju offshore wind na niemieckich morzach może sięgać 82 GW

27.08.2022 16:15
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Potencjał rozwoju offshore wind na niemieckich morzach może sięgać 82 GW

Partnerzy portalu

Potencjał rozwoju offshore wind na niemieckich morzach może sięgać 82 GW - GospodarkaMorska.pl

Według badań uznanego niemieckiego Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer IWES), do 2045 roku łączna moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w Niemczech będzie wyższa niż zakładał rząd. Wskazał on wówczas na 70 GW. Według najnowszych analiz, potencjał niemieckiej części Morza Bałtyckiego i Północnego jest szacowany na 82 GW.

W badaniu zleconym wspólnie przez Federalne Stowarzyszenie Operatorów Morskich Farm Wiatrowych (BWO) oraz Federalne Stowarzyszenie Gospodarki Energetycznej i Wodnej (BDEW), naukowcy przeanalizowali potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec.

Przedmiotem badań Fraunhofer IWES był początkowo potencjał obszarów morskich dostępnych zgodnie z krajowym planem zagospodarowania obszarów morskich. Przy rozplanowaniu obszarów farm wiatrowych w bliskiej odległości skorygowanej o gęstość mocy wynoszącej niekiedy ponad 10 MW/km², godziny szczytu produkcji wypadają średnio znacznie poniżej uzysku w farmach wiatrowych, które już dziś są eksploatowane. Zastosowanie większych i wyższych turbin wiatrowych na morzu będzie miało pozytywny wpływ na efektywność produkcji energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno nowych obszarów, jak i obecnie wykorzystywanych do produkcji energii z wiatraków.

W kolejnym kroku przeanalizowano możliwy przyszły potencjał współużytkowania obszarów morskich. W tym celu naukowcy z Instytutu Fraunhofera przeprowadzili najpierw dyskusje z interesariuszami związanych z ochroną środowiska, rybołówstwem i siłami zbrojnymi. Na ich podstawie dokonano analizy i podsumowania przeszkód i potencjałów wspólnego użytkowania tych samych obszarów morskich. Przyszły rozwój technologiczny, obejmujący pływające fundamenty, może umożliwić większe zaangażowanie pozostałych użytkowników.

Ponadto przeanalizowano dodatkowe scenariusze o wyższej całkowitej mocy zainstalowanej z uwzględnieniem współużytkowania obszarów morskich przez wielu użytkowników obszarów morskich. Wyniki obliczeń pokazał, że mniejsza gęstość zabudowy wiatrowej na obecnie planowanych obszarach i przeniesienie tych mocy na obszary współużytkowane może prowadzić do znacznego wzrostu liczby godzin pracy turbin z pełnym obciążeniem i wydajnością. Łącznie przeanalizowano kilka scenariuszy współużytkowania obszarów morskich, które przekraczają plany rządu niemieckiego dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Przy całkowitym potencjale 81,6 GW mocy zainstalowanej w morskich wiatrakach w niemieckiej WSE, około 3580 godzinach pracy przy ich pełnej wydajności, można wyprodukować do 292,1 TWh energii elektrycznej.

Szczegółowe opracowanie Instytutu zostanie zaprezentowane 20 września.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.