• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Dania chce nowych okrętów wojennych

Partnerzy portalu

Dania chce nowych okrętów wojennych - GospodarkaMorska.pl
Duńska fregata Niels Juel typu Iver Huitfeldt, fot. Wikipedia

Kraje bałtyckie nie przestają reagować na zagrożenie ze strony Rosji, uświadomione przez jej atak na Ukrainę. Po tym, jak Finlandia i Szwecja ogłosiły chęć dołączenia do NATO, kolejny ze skandynawskich krajów postanowił zadbać o dozbrojenie swojej marynarki wojennej.

Dania, która jest w NATO od początku istnienia sojuszu, czyli od 1949 roku, ogłosiła plany zainwestowania 40 miliardów koron (około 5,4 miliarda dolarów) w budownictwo okrętowe i nowe jednostki dla marynarki wojennej. Duński minister obrony Morten Bødskov nie ukrywa, że taka konieczność narodziła się w momencie ataku Rosji na Ukrainę.

– W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i nowej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest, aby Dania była w stanie się bronić. Bezpieczeństwo dostaw odgrywa tu decydującą rolę. Konieczne jest, aby siły zbrojne mogły pozyskiwać towary, które są absolutnie kluczowe do zapewnienia obrony krajowi. Dotyczy to nie tylko morza, aczkolwiek Dania jest jednym z największych państw morskich – mówił Bødskov. Minister zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku lat duńskie siły zbrojne będą musiały wymienić dużą liczbę okrętów. – Oznacza to zakupy w okolicach 40 miliardów koron – podał.

Według projektu, w inwestycjach ma mieć duży udział duński przemysł stoczniowy. W najbliższym czasie ma się okazać, w jaki sposób miejscowy przemysł będzie mógł wziąć w nim udział. Wiadomo jednak, że całość ma się opierać na partnerstwie prywatno-publicznym, nawiązanym między rządem a sektorem morskim. Głową projektu została ogłoszona Anne H. Steffensen, dyrektor zarządzająca Duńskiego Stowarzyszenia Armatorów.

– W Danii mamy wiele kompetencji, które można i trzeba wykorzystać przy projektowaniu i budowie nowych okrętów. Jako przewodnicząca nowego partnerstwa oczekuję na przedstawienie zaleceń, w jaki sposób możemy najlepiej i na rozsądnych warunkach wspierać potrzeby sił zbrojnych w obszarze morskim – powiedziała Steffensen.

Ogłoszone partnerstwo ma za zadanie koordynację działań wszystkich stron – państwa, przemysłu, organizacji zrzeszających pracowników i instytucji finansowych – w celu wzmocnienia krajowego potencjału okrętobudownictwa oraz przygotowanie strategii i rekomendacji dotyczących wspierania długoterminowych potrzeb duńskiej marynarki, m.in. poprzez zapewnienie umiejętności projektowania, budowy i utrzymania nowych okrętów wojennych.

Wykonanie tych zadań nie będzie łatwe biorąc pod uwagę stan duńskiego przemysłu stoczniowego. Jak podają media, ostatnie dostarczone Królewskiej Duńskiej Marynarce Wojennej okręty to trzy fregaty klasy Iver Huitfeldt. Wszystkie powstawały we fragmentach – blokach – które były tworzone w stoczniach w Estonii i na Litwie, a następnie montowane w całość i wyposażane w należącej do Maerska stoczni Odense Steel Shipyard. Ta jednak została w późniejszych latach przekształcona w park przemysłowy dedykowany offshore i energetyce odnawialnej. Zalążkiem działań w dziedzinie projektowania i budowy nowych okrętów dla duńskiej marynarki może być jednak biuro doradztwa Consultancy OMT, które w 2010 roku zostało oddzielone od stoczni OSS. W tym momencie biuro wchodzi m.in. w skład grupy instytucji, które zostały wybrane przez brytyjskie ministerstwo obrony, aby opracować projekt nowej fregaty Typu 31, bazującej na wspomnianej klasie Iver Huitfeldt.

Dania zobowiązała się także systematycznie zwiększać wydatki na obronę aż do osiągnięcia 2 procent PKB w 2022 roku.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.