• <
attis_konferecnja_2024

PGNiG rezygnuje z dwóch projektów wodorowych, ale będzie kontynuować pięć innych

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PGNiG rezygnuje z dwóch projektów wodorowych, ale będzie kontynuować pięć innych

Partnerzy portalu

Po fuzji z Orlenem pięć z siedmiu projektów, będących pierwotnie w Programie Wodorowym PGNiG, będzie kontynuowanych - poinformowało PAP PGNiG z Grupy Orlen. Wydatki na ich realizację wynoszą ok. 160 mln zł i są ujęte w ramach jednego dla całej Grupy Orlen Programu Wodorowego - wyjaśniono.

PGNiG z Grupy Orlen poinformowało, odpowiadając na pytania PAP, że w wyniku połączenia PGNiG z Orlenem projekty objęte Programem Wodorowym PGNiG zostały zweryfikowane pod kontem synergii oraz celów określonych już przez koncern mulitienergetyczny. "W praktyce, w wyniku analizy oraz weryfikacji projektów wodorowych PGNiG, podjęto decyzję o kontynuacji pięciu z siedmiu projektów będących pierwotnie w Programie Wodorowym PGNiG" - wskazało PAP PGNiG.

Biuro prasowe PGNiG przypomniało, że zgodnie z aktualizacją Strategii Grupy Orlen, ogłoszoną w lutym 2023 r., do 2030 r. Orlen planuje osiągnąć 1 GW mocy zainstalowanej w instalacjach produkcji nisko- i zeroemisyjnego wodoru, a jego celem jest roczna produkcja ok. 130 tys. ton wodoru odnawialnego i ponad 70 tys. ton paliw syntetycznych. PGNiG zaznaczyło, że cele szczegółowe w zakresie rozwoju tego obszaru zostały również wskazane w "Strategii Wodorowej Grupy Orlen do 2030 r.".

"Efekty prac uzyskane z dwóch zakończonych projektów są wykorzystywane w działaniach grupy związanych z realizacją strategii wodorowej. Wydatki na realizację pięciu trwających projektów wynoszą ok. 160 mln zł, przy czym wszystkie wspomniane projekty są obecnie ujęte, w ramach jednego dla całej Grupy Orlen Programu Wodorowego, pozwalającego na realizację celów określonych w Strategii Wodorowej Grupy Orlen do 2030 r." - poinformowano.

PAP zapytała, jaki jest efekt badań, w ramach których PGNiG miało stworzyć wyspę badawczą, gdzie zielony wodór produkowany z OZE w różnych stężeniach miał być wtłaczany do sieci. Spółka miała badać jego wpływ na poszczególne elementy sieci gazowej.

W odpowiedzi PGNiG zwróciło uwagę, że projekt "InGrid Power to Gas" jest jednym z kontynuowanych projektów, obejmującym badania dotyczące produkcji wodoru z OZE i możliwości przesyłu tego paliwa z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego.

"Ze względu na sytuację rynkową wywołaną COVID-19 i wojną w Ukrainie, konieczna była aktualizacja harmonogramu przedsięwzięcia, zgodnie z którym realizacja działalności badawczej instalacji rozpocznie się od II kwartału 2024 r" - poinformowało PGNiG.

Zaznaczono też, że w przypadku innego projektu PGNiG – "Blue H2" okazało się, że część prac, jakie miały być nim objęte, zostały już wykonane przez Orlen i - jak zaznaczono - obecnie "nie ma potrzeby ich powtarzania". PGNiG w maju 2022 r. zapowiadało, że w ramach projektu „Blue H2” realizowanego z ECOGLASS, Huta Pokój, Messer Polska mają być prowadzone prace nad technologię wytwarzania niebieskiego wodoru. Zapowiedziano też budowę pilotażowej instalacji produkcyjnej dla niebieskiego wodoru w Zabrzu. Spółki podpisały wówczas list intencyjny w tej sprawie.

PGNiG podkreśliło, że "Strategia wodorowa Grupy Orlen do 2030 r." odpowiada na nowe regulacje wprowadzane przez Komisję Europejską dotyczące wodoru (przede wszystkim Dyrektywę RED III), które ściśle określają możliwości i technologie dopuszczane do wykorzystania przy transformacji energetyki i redukcji emisji CO2.

"Obecnie kluczowe jest spełnienie wymogów dla tzw. paliw RFNBO, które wykluczają posłużenie się gazem ziemnym z CCS – czyli niebieskim wodorem, jako akceptowalnym regulacyjnie nośnikiem energii" - zwrócono uwagę w odpowiedzi dla PAP.

Fuzja Orlenu i PGNiG stała się faktem 2 listopada 2022 r. Wówczas Orlen poinformował, że do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano połączenie koncernu ze spółką PGNiG, podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PKN Orlen uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki we wrześniu 2022 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo funkcjonuje obecnie jako część Grupy Orlen w formie Oddziału Centralnego PGNiG, który prowadzi poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej, a także import gazu. Jego spółki zależne zajmują się: magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Według stanu na dzień 30 września 2023 r. w skład Grupy Kapitałowej Orlen oddział PGNiG wchodziło 40 podmiotów zależnych.

Anna Bytniewska
ab/ mmu/
fot. DepositphotosPartnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.