• <
attis_konferecnja_2024

Ogłoszono lokalizację lądowej stacji elektroenergetycznej dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Ogłoszono lokalizację lądowej stacji elektroenergetycznej dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

Partnerzy portalu

Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, należącej do RWE. Decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Wydana decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest prawomocna i ostateczna.

Tomasz Kreft, Team Lead Consenting at RWE: “Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Dzięki niej możliwy będzie przesył energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd i wprowadzenie tej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mówiąc obrazowo – dzięki tej infrastrukturze będziemy mogli przesłać zieloną energię wygenerowaną przez morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II do ok. 350 000 polskich gospodarstw domowych.”

Decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest kolejną po decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej, jaką w ostatnich tygodniach RWE zabezpieczyło dla projektu F.E.W. Baltic II. Decyzja obejmuje: lokalizację stacji lądowej oraz wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej stację RWE z infrastrukturą PSE, a także budowę infrastruktury technicznej wraz z przyłączami zewnętrznymi, budynkiem technicznym stacji oraz drogami dojazdowymi.

Morska farma wiatrowa F.E.W Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. Projekt w całości realizowany jest przez RWE. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi F.E.W. Baltic II prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Badania dna morskiego zostały zakończone - zarówno badania geofizyczne, jak i wstępne badania geotechniczne zostały przeprowadzone przez polskich wykonawców. Projekt F.E.W. Baltic II znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie, oczekując na dalsze decyzje administracyjne i pozwolenia.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.