• <
mewo_2022

Niemcy i Dania badają rynek pod kątem połączenia kablowego z wyspą energetyczną Bornholm

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Niemcy i Dania badają rynek pod kątem połączenia kablowego z wyspą energetyczną Bornholm

Partnerzy portalu

Fot. BEI/Energinet

Energinet i 50Hertz poinformowały o konieczności przeprowadzenia okresowego badania rynku w zakresie planowanych zamówień na systemy kablowe w ramach projektu Bornholmskiej Wyspy Energetycznej (BEI) w celu stworzenia wymaganych połączeń kablowych z/do Bornholmu.

Badanie rynku jest procesem, który ma na celu interakcję pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi dostawcami przed rozpoczęciem odpowiedniej procedury zamówień publicznych.

Dialog rynkowy ma na celu objęcie jak największej liczby istotnych tematów, tj. technologii kablowej i instalacyjnej, zdolności produkcyjnych i sytuacji rynkowej, zakresu prac, cen, kwestii umownych, zrównoważonego rozwoju, QHSE, harmonogramu, ryzyka itp.

Pełny zakres prac dla wymaganego połączenia kablowego może obejmować m.in. produkcję i dostawę kabli, UXO, instalację na morzu, w tym przygotowanie, układanie i zakopywanie, usuwanie urobku, prace łączeniowe zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz lądowe prace budowlane.

Oczekuje się, że umowy zostaną zawarte w formie kontraktów EPC, dzielące lub łączące odpowiedni zakres prac.

W pierwszej kolejności projekt będzie składał się z morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3 GW, zlokalizowanych w Rønne Banke, połączonych z podstacją AC na terenie Bornholmu.

Ponadto, według RTE International, połączenia międzysystemowe HVDC biegnące z Bornholmu będą łączyć się z Zelandią w Danii i Niemczech, a potencjalnie z większą liczbą krajów w przyszłości.

Dialog rynkowy, który odbędzie się w dniach 12-23 czerwca 2023 roku - będzie prowadzony w formie indywidualnych spotkań (w formie hybrydowej).  Przewidywany termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu to 31 marca 2024 roku.

Planowana przez duńskiego i niemieckiego sieć przesyłowa, Energinet i 50Hertz, BEI ma zostać utworzona na Morzu Bałtyckim do 2030 roku.

Fot. Energinet

Według firmy BEI ma potencjał, aby stać się pierwszym tego typu połączeniem DC działającym w Europie.

W pierwszej kolejności projekt będzie składał się z morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3 GW, zlokalizowanych w Rønne Banke, połączonych z podstacją AC na terenie Bornholmu.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.