• <
BOTA_FILM_2021

Lotos aktywnie rozwija działalność wydobywczą w Norwegii

AK

14.09.2021 12:01 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Lotos aktywnie rozwija działalność wydobywczą w Norwegii
Lotos aktywnie rozwija działalność wydobywczą w Norwegii - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe AkerBP

Złożenie aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednolicenie udziałów w ramach projektu NOAKA to główne działania finalizowane we wrześniu tego roku przez spółkę Lotos Exploration and Production Norge. Dzięki tym oraz innym rozwijanym projektom koncern optymalizuje swoje aktywa w Norwegii dążąc do jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania oraz zabezpieczenia ich potencjału rozwoju na kolejne lata.

Lotos Norge złożyła 8 września br. aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA (ang. Awards in Predefined Areas). Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: NOAKA oraz Sleipner. Natomiast jeden z obszarów, zgłoszony wspólnie z PGNiG Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas Lotos nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m.in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 roku umową spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge.

Celem udziału w organizowanych rokrocznie przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii rundach koncesyjnych jest przede wszystkim zwiększanie potencjału wydobywczego na kolejne lata. To najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Wybrane obszary stanowią również okazję do poprawy parametrów posiadanych już koncesji. Rundy koncesyjne sprzyjają też zacieśnianiu współpracy z partnerami. Podczas ostatniej rundy (APA 2020) LOTOS Norge otrzymała 3 nowe koncesje. Wyniki obecnej rundy zostaną ogłoszone w styczniu 2022 roku.

Harmonizacja na projekcie NOAKA

Dzień później, tj. 9 września br., Lotos Norge podpisała z AkerBP umowę dotyczącą tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach w obszarze NOA (North of Alvheim) oraz Fulla. Dokumenty trafią teraz do zatwierdzenia przez norweskie władze. Dokument reguluje wymianę udziałów pomiędzy Lotos Norge a AkerBP w 8 koncesjach: PL873, PL026B, PL364, PL442, PL442B, PL442C, PL874, PL026. Finalnie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, Lotos w każdej z nich będzie miał efektywny, jednolity udział na poziomie 12,3%.

Porozumienie uprości współpracę oraz rozliczenia pomiędzy partnerami. Pozwolą na to równe udziały oraz bardziej zbilansowana struktura produkcji w podziale ropa/gaz. W rezultacie nie będzie np. konieczności zawierania komercyjnych umów pomiędzy poszczególnymi aktywami w związku z ich uruchamianiem do produkcji na przestrzeni czasu (co wymuszają istniejące ograniczenia przerobowe na platformie procesowej). Wszystko to przełoży się na wzrost skali projektu z pespektywy LOTOSU oraz na wyższą wartość nowych prospektów w otaczającym NOAKA obszarze we współpracy z AkerBP. Dokonano także wyboru koncepcji zagospodarowania dla obszaru NOAKA. Do końca 2022 roku ma zostać przygotowany plan zagospodarowania złóż, a na rok 2027 zaplanowano uruchomienie produkcji.

NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Morzu Północnym, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla Lotosu projekt stanowi bazę do dalszego rozwoju spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dotyczy on zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Liatårnet, Rind, Fulla oraz Froy z operatorem AkerBP, a także złóż Krafla oraz Askja, w których Lotos nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor.

Pozostałe projekty

Lotos Norge jest też w przededniu podpisania finalnych umów dotyczących harmonizacji oraz wyboru koncepcji zagospodarowania dla zlokalizowanego w obszarze Heimdal projektu Trell/Trine. Jego operatorem jest firma AkerBP. Obecnie zakładana jest możliwość zagospodarowania poprzez podłączenie do jednostki pływającej, której zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie oraz przeładunek ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich (tzw. infrastruktury FPSO, ang. floating production, storage and offloading ) w obszarze Alvheim. Potencjał zasobowy tych złóż spółka szacuje na ok. 2,6 mln boe dla udziału LOTOSU, z możliwością uruchomienia wydobycia w 2025 roku. Ostateczny udział LOTOSU w złożach Trell/Trine to 11,9%.

Ponadto w sierpniu br. Repsol, bądący operatorem złoża Yme, uzyskał od regulatora zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej na tym projekcie. Zakładany obecnie termin uruchomienia produkcji to 4 kw. 2021 roku. Potencjał zasobowy tego złoża to ponad 12 mln bbl, dla 20% udziału LOTOSU.

Lotos Exploration & Production Norge AS prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LOTOS), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym.


GEOFUSION_790x140
ned_project_390x100
Atlas_Copco_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.