• <
BOTA_FILM_2021

Konferencja World Sailing - podsumowanie i najważniejsze decyzje

ew

04.11.2020 09:46 Źródło: PZŻ
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Konferencja World Sailing - podsumowanie i najważniejsze decyzje
Konferencja World Sailing - podsumowanie i najważniejsze decyzje - GospodarkaMorska.pl

Doroczna Konferencja World Sailing trwała w tym roku 16 dni. Zakończyła się spotkaniem Rady World Sailing oraz Walnym Zgromadzeniem, na którym ogłoszono nowy Zarząd światowej federacji żeglarskiej. Przypomnijmy, nowym prezesem World Sailing został Chińczyk,Quanhai Li a stanowisko wiceprezydenta obejmie Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Tegoroczne obrady World Sailing, w odróżnieniu od poprzednich, przy których delegaci zjeżdżali się w jedno miejsce osobiście, odbyły się w formie wideokonferencji. Wśród sprawozdań przedstawionych przed Radą World Sailing, które mogą w szczególności zainteresować czynnych żeglarzy i fanów dyscypliny, znalazły się m.in. informacje o postępach w przygotowaniach do przełożonych igrzysk olimpijskich w Tokio 2020 oraz o najnowszych wydarzeniach dotyczących igrzysk Paryż 2024. Tu w szczególności mówiono o tym, jak World Sailing spełnił opublikowany przez MKOl program działalności pod nazwą Agenda 2020 m. in. w odniesieniu do równości płci i innych zaleceń.

Raz jeszcze przedstawiono informacje o tym, iż żeglarskie Mistrzostwa Świata w Hadze (jednoczesny czempionat wszystkich klas olimpijskich) zostały przełożone z roku 2022 na rok 2023. Także Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Hadze zostały przeniesione z roku 2021 na rok 2022. Przypomniano jednocześnie, że trwają poszukiwania gospodarza tego wydarzenia na sezon 2021. Efektem spotkań poszczególnych komisji były rekomendacje przedstawione Radzie World Sailing (Council) względem zgłoszonych wniosków. Na ich bazie odbyły się elektroniczne głosowania, które miały usankcjonować finalne decyzje. Zastosowano tu elektroniczny i bezpieczny system, który umożliwił wszystkim delegatom głosowanie przez internet. Proces był monitorowany przez członków Komisji Konstytucyjnej, a wyniki były wyświetlane zaraz po zakończeniu procesu głosowania, aby umożliwić jego przejrzystość.

Najważniejsze decyzje, podjęte przez Radę World Sailing:

- Zatwierdzono wnioski 028-20 and 029-20, umożliwiające włączenie IQFoil i IKA Formula Kite do programu igrzysk regionalnych (np. PANAM Games, ASIAN Games, itp.)
- Zatwierdzono wniosek 033-20 włączający Kiteboarding do programu Młodzieżowych Mistrzostw Świata od 2021 roku.
- Zatwierdzono wniosek 030-20 definiujący kryteria wyposażenia i proces wyboru sprzętu konkurencji Morskich Załóg Dwuosobowych (Mixed Two Person Keelboat Offshore) biorących udział w Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024.
- Wniosek 037-29, który miał na celu pozostawienie konkurencji uczestniczących w igrzyskach Tokio 2020 do czasu kolejnych igrzysk w Paryżu nie spotkał się z poparciem delegatów. Wymagałoby to zmiany decyzji podjętej w 2018 roku i wdrożenia od nowa całego procesu.

 Poszczególne komisje zgłosiły również rekomendacje, z których poniższe zostały zatwierdzone przez Radę. Po rekomendacji Zarządu:

- Przyjęcie Królewskiej Jordańskiej Federacji Sportu jako członka World Sailing i przypisanie go do Grupy I.

Po rekomendacji komisji sprzętowej (Equipment Committee):

Zatwierdzenie klas międzynarodowych:

- IKA Arrows foil youth Class: Choć klasa nie ściga się jeszcze aktywnie z powodu pandemii, to sprzęt jest już dostępny i używany podczas innych wydarzeń. Akceptacja z adnotacją o wymaganych drobnych poprawkach w przepisach klasowych.
- iQFOiL Junior Class: Z adnotacją o wymaganych drobnych poprawkach w przepisach klasowych
- iQFOiL Class: Komisja zaakceptowała wniosek złożony przez przedstawicieli klasy, jako strony wybranej przez Radę WS w roku 2019 do wypełnienia olimpijskiej konkurencji windsurfingowej.

Po rekomendacji Komisji Events:

- Ponowne rozpoczęcie prac nad nowym systemem rankingu Pucharu Świata: w ramach strategii imprez żeglarskich na lata 2021 - 2029 (Sailing Event Strategy: 2021 – 2028 Events Committee Agenda item 4.2:)
- Podkomisja ds. Match Racingu zaleca zabezpieczenie przez Zarząd, środków na prace nad ulepszaniem rankingu światowego. Konieczność ta wynika z wyzwań, jakie pojawiły się w tym zakresie w sezonie 2020 w związku z ograniczeniami budżetowymi i przymusowymi urlopami pracowników wywołanymi pandemią Covid-19.
Po rekomendacji Komisji Regat Pełnomorskich (Oceanic & Offshore Committee):
- Uznanie partnerstwa pomiędzy World Sailing i Offshore Doubles Association w zakresie promocji olimpijskiej dyscypliny mieszanych załóg jachtów pełnomorskich.

Po rekomendacji Para World Sailing Committee (Komisja WS ds. Żeglarstwa Paraolimpijskiego):

- Zapewnienie przez Zarząd usług konsultanta zewnętrznego do współpracy z Komijsją ds. Żeglarstwa Paraolimpijskiego, wspierających działania zmierzające do przywrócenia żeglarstwa w programie Igrzysk Paraolimpijskich. Komisja jest obecnie na etapie przygotowań do ponownego włączenia żeglarstwa do programu paraolimpijskiego na Igrzyska Los Angeles 2028.
Po rekomendacji podkomisji ds. Klas Olimpijskich:
- Zalecono, aby Grupa Robocza ds. Kalendarza była jak najbardziej elastyczna w przypadku wydarzeń klasowych w latach 2021-2024 ze względu na przełożenie Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 na 2021, oraz Żeglarskich Mistrzostw Śwata w Hadze z 2022 na 2023 rok. Do momentu wdrożenia zadowalajacego systemu, ranking nie powinien być stosowany jako narzędzie kwalifijacyjne do żadnych zawodów sportowych. (OCSC Agenda Item 4: World Sailing Event Strategy: 2021 - 2028)
- Zalecono aby nowe formaty igrzysk olimpijskich były testowane z dużym wyprzedzeniem przed Igrzyskami, podczas imprez takich jak imprezy młodzieżowe lub inne, niemające wpływu na kampanie żeglarzy olimpijskich. OCSC zaleca także, aby kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk w 2024 roku, były dostosowane do każdej z klas, z uwzględnieniem limitów i poziomu rozwoju klasy używanej w danej konkurencji.

W przypadku konkurencji uznanych za „uniwersalne”, z większym limitem startujących, należy brać pod uwagę „Regiony” aniżeli „Kontynenty”. Konkurencje z małymi limitami nie mogą mieć żadnej kwalifikacji kontynentalnej, a grupowanie kontynentów powinno być wzięte pod uwagę. W konkurencjach, gdzie rywalizują nowe klasy, kwalifikacje olimpijskie należy rozegrać możliwie jak najpóźniej w danej olimpiadzie, aby umożliwić żeglarzom osiągnięcie odpowiedniego poziomu sportowego, w sytuacji łatwej dostępności sprzętu na całym świecie. (OCSC Agenda Item 6: Paris 2024 Olympic Games and OCSC 2019.

- Zalecono aby przedstawiciele World Sailing, oraz Komitet Organizacyjny Żeglarskich Mistrzostw Świata w Hadze zrewidował limity w konkurencjach: Kiteboarding, Łódek Jednoosobowych i w konkurencji Skiffów. (OCSC Agenda Item 7: The Hague 2023 Sailing World Championships)

-  Zalecono aby zatrudnianie członków Komisji Regatowej i Sędziów, w czasie obostrzeń dotyczących podróżowania było bardziej elastyczne względem pochodzenia terytorialnego sędziów. Zalecono użycie dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w celu umożliwienia sędziowania zdalnego na odległość, aby zoptymalizować działania przy konieczności uprawomocnienia składu sędziowskiego w danych regatach. Jest to działanie, wpisujące się w nowo przyjętą strategię World Sailing, dotyczącą rozgrywania imprez regatowych. (OCSC Agenda Item 9: Race Officials).
Ponadto ciekawa dyskusja dotyczyła klasy Snowkite. W zakresie żeglarstwa lodowego i zimowego podjęte zostaną dalsze działania dotyczące współpracy.

Z dumą zawiadamiamy, iż na tegorocznej Konferencji World Sailing, dwóch Polaków uzyskało międzynarodowe uprawnienia. Aleks Prusiński został Sędzią Międzynarodowym, a Piotr Oleksiak uzyskał uprawniania Mierniczego Międzynarodowego.

Ostatnim punktem tegorocznej Konferencji było Walne Zgromadzenie, na którym poznaliśmy Zarząd nowej kadencji. Jak informowaliśmy wcześniej, nowym Prezydentem World Sailing został wybrany Chińczyk Quanhai Li. W drugiej turze głosowania, 128 przedstawicieli związków krajowych wybierało Prezydenta między Chińczykiem Quanhai Li a poprzednim Prezydentem, Duńczykiem Kimem Andersenem. Nowy Prezydent światowych władz żeglarskich otrzymał 68 głosów. W Zarządzie nowej kadencji zasiądzie także siedmioro Wiceprezydentów, spośród których najwięcej, bo aż 102 głosy otrzymał Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera. Na pozostałych Wiceprezydentów zostali wybrani: Sarah Kenny (Australia) Philip Baum (RPA), Yann Rocherieux (Francja), Duriye Özlem Akdurak (Turcja), Marcus Spillane (Irlandia) oraz Cory Sertl (USA).

Pełen raport z objaśnieniem sposobu wyboru nowego zarządu można znaleźć tutaj: https://www.sailing.org/tools/documents/ElectionofOfficers-%5b26721%5d.pdf

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.