• <

Zdalny kurs dla kandydatów na mierniczych

ew/pya.org.pl

09.04.2020 09:20 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Zdalny kurs dla kandydatów na mierniczych - GospodarkaMorska.pl

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Kolegium Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ postanowiło zmienić formułę kursu dla kandydatów na mierniczych na zdalną w części teoretycznej.

Kurs odbędzie się w formacie 5 sesji realizowanych przez komunikator Skype. Uczestnicy będą mieli do wykonania zadania, ćwiczenia oraz mikro projekty. Zaplanowana jest też jednodniowa obowiązkowa sesja zajęć praktycznych „na żywo” przed egzaminem (w trakcie trwania lub po stażu). Termin sesji praktycznej zostanie ustalony w uzgodnieniu z uczestnikami w zależności od decyzji władz krajowych dot. stanu epidemiologicznego.

Zapisy prowadzone są do 16 kwietnia. Terminy sesji Skype: 23.04, 30.04, 07.05, 14.05 , 21.05 (termin zapasowy). Czas trwania pojedynczej sesji – ok 90 minut w godzinach 18:00-20:00. Materiały będą udostępniane przez prowadzących w formie folderu na dysku Google. Zaliczenie części teoretycznej kursu umożliwia rozpoczęcie stażu zgodnie z punktem 1.7 par. 13 Regulaminu Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ.

Warunkiem ukończenia teoretycznego kursu zdalnego jest udział w minimum 4 sesjach i zaliczenie wymaganych zadań. Warunkiem uzyskania uprawnień mierniczego będzie: zaliczenie teoretycznego kursu zdalnego, zaliczenie jednodniowej sesji praktycznej, spełnienie wymogów stażu dla kandydatów, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Opłata za kurs wynosi 200 zł. Osoby, które wpłaciły opłatę za kurs, który miał być rozpoczęty w marcu i nie są zainteresowane proponowanym uczestnictwem proszone są o kontakt w celu otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Opłaty prosimy wnosić na konto Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist (dostępne na stronie PSKO)

Adresy do zgłoszeń i korespondencji (przy zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy użytkownika Skype i kontaktowego numeru telefonu):

opticup@opticup.com.pl

jarek.plaszczyca@gmail.com

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.