• <
mewo_2022

Fiasko drugiej aukcji morskiej energetyki wiatrowej na Litwie. Zabrakło oferentów

rk

17.04.2024 13:05 Źródło: Ministerstwo Energetyki Litwy
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Fiasko drugiej aukcji morskiej energetyki wiatrowej na Litwie. Zabrakło oferentów

Partnerzy portalu

Ogłoszony w styczniu przez litewskie władze na budowę swojej drugiej elektrowni wiatrowej na Bałtyku o mocy 700 MW nie przyciągnął wystarczającej liczby oferentów. Zainteresowanie inwestycją wyraziła tylko krajowa firma Ignitis, a żeby aukcja się odbyła potrzeba było jeszcze chociaż jednego podmiotu. Termin składania ofert trwał do 15 kwietnia tego roku.

Zaplanowana inwestycja jest zaplanowana ok. 30 km od wybrzeży Połągi. Jej zadaniem jest zwiększyć litewskie zdolności produkcji mocy ze źródeł odnawialnych, stanowiąc kluczowy element w dążeniu do niezależności energetycznej kraju. Według krajowych organów ds. energetyki fiasko przetargu może być opóźnić realizację litewskich planów w zakresie uruchomienia energii odnawialnej jako źródła elektryczności w kraju, z racji na politykę wycofywania się ze źródeł konwencjonalnych.

Warunki przetargu zostały zapisane w prawie już w 2022 roku, jednak sytuacja na światowym rynku morskiej energetyki wiatrowej zmieniła się diametralnie, a inwestorzy napotykają wiele przeszkód, do których należą wysokie stopy procentowe, zakłócenie łańcuchów dostaw po pandemii i w wyniku trudnej sytuacji na szlakach morskich, wysokie koszty sprzętu i mniejsze zainteresowanie banków i podstawy w finansowaniu projektów. Znajduje to również odzwierciedlenie w niepowodzeniach przetargów w innych krajach oraz w wycofywaniu się części deweloperów ze stratami z wcześniej zaplanowanych projektów.

– Ponieważ Litwa dąży do niezależności energetycznej i realizuje cele Zielonego Ładu, morska energetyka wiatrowa jest jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji. Dlatego Ministerstwo Energii po konsultacjach z uczestnikami rynku zaktualizuje warunki przetargu i wznowi go. Druga morska farma wiatrowa o mocy 700 MW to projekt o znaczeniu strategicznym i absolutnie niezbędny dla niezależności energetycznej Litwy, dlatego też po konsultacjach z uczestnikami rynku przetarg zostanie wznowiony możliwie najszybciej. Podczas tych konsultacji musimy dowiedzieć się, jakie konkretne warunki zmaksymalizują atrakcyjność projektu i zwiększą jego odporność na wahania rynkowe – powiedział minister energii Dainius Kreivys, komentując zakończony dzisiaj przetarg na budowę drugiej morskiej farmy wiatrowej.

Zdaniem Kreivysa zmianę atrakcyjności inwestycyjnej projektów morskich elektrowni wiatrowych ilustrują także odmienne warunki przetargów ogłaszanych na Litwie: zgodnie z warunkami drugiego przetargu deweloperzy musieli konkurować o wysokość ewentualnego wsparcia państwa, natomiast pierwszy przetarg wygrał inwestor oferujący najwyższą cenę. Minister Energii uważa, że wpływ na plany inwestorów mogła mieć sytuacja geopolityczna w naszym regionie.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,4 GW. Minister energii wskazał, że planowane dwie morskie farmy wiatrowe pokryją połowę obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, co pozwoli na samowystarczalność kraju w zakresie energii elektrycznej z lokalnych źródeł i wyeliminuje zależność od importu energii elektrycznej. Określił je "strategicznymi celami Litwy", które determinują jej bezpieczeństwo narodowe, zaufanie obywateli do państwa, cenę surowców energetycznych dla naszych mieszkańców oraz międzynarodową konkurencyjność działalności eksportowej.

Władze sąsiada Polski planują do 2030 roku pozyskiwać energię elektryczną wyłącznie z lokalnych źródeł odnawialnych. Już teraz stanowią około 40% całkowitego zapotrzebowania krajowego systemu energetycznego, dostarczanego z farm fotowoltaicznych oraz lądowej energetyki wiatrowej.

fot. Depositphotos


Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.