• <
attis_konferecnja_2024

Energetyka wiatrowa w Polsce: technologie i regulacje

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Energetyka wiatrowa w Polsce: technologie i regulacje

Partnerzy portalu

Fot. PSEW

Energetyka wiatrowa w Polsce staje w obliczu interesujących perspektyw, ale także napotyka na szereg kluczowych wyzwań. Nina Ociepa, Country Manager Energy Consult Polska, podkreśla, że istnieje wiele obszarów do rozwoju, ale wymagają one odpowiedniej uwagi i rozważnego podejścia. 

Jednym z kluczowych wyzwań jest modernizacja technologiczna.  – Na rynku polskim mamy lukę, jeżeli chodzi o instalacje najnowszych turbin, więc kiedy w innych krajach instaluje się turbiny 5 MW, 6 i 7, to w naszym kraju dalej instaluje się turbiny 3 MW, a nawet dalej 2 MW – podkreśla Nina Ociepa. Wskazuje to na konieczność inwestowania w nowoczesne technologie, aby zwiększyć efektywność i wydajność produkcji energii z wiatru.

Kolejną palącą kwestią jest lokalizacja farm wiatrowych. Trwa spór wokół liberalizacji ustawy odległościowej, która podnosi minimalną odległość farm wiatrowych od zabudowań z 500 do 700 metrów. Kwestia hałasu, często podnoszona przez przeciwników energetyki wiatrowej, jest istotnym aspektem przy planowaniu lokalizacji farm. W tym zakresie Nina Ociepa, podkreśla:
– Nie ma przekroczeń norm hałasowych zgodnie z polskim prawem, jeśli farmy wiatrowe są zlokalizowane 500 metrów od zabudowań. Dostosowanie norm hałasowych nie stanowi problemu, można zredukować hałas w godzinach nocnych, a inne zasady obowiązują w ciągu dnia. Wydłużenie odległości do 700 metrów zapewnia większy komfort krajobrazowy i wizualny od budynków mieszkalnych, natomiast nie jest to aspekt techniczny.

Decyzja o lokalizacji turbin wiatrowych w określonych odległościach może wpływać negatywnie na wiele projektów, które zostały opracowane na wcześniejszych zasadach. Zmiana regulacji może skutkować stratami dla inwestorów, firm projektowych, także polskich, które już ulokowały znaczne kwoty w realizację tych przedsięwzięć. Tym samym, wybór ostatecznej lokalizacji farm wiatrowych staje się trudnym wyzwaniem, łącząc potrzebę rozwoju energetyki wiatrowej z troską o interesy lokalnych społeczności i inwestorów.

Ochrona środowiska oraz ptactwa to kolejne wyzwania. Nina Ociepa podkreśla znaczenie dbałości o otoczenie naturalne. – Prowadzony jest monitoring środowiskowy w celu eliminacji lokalizacji, które są kolizyjne, bądź które mogą powodować różne straty dla środowiska. Więc, po pierwsze, te lokalizacje są eliminowane, później to decyzja środowiskowa określa, jaki monitoring, jak długo trwający, powinien być prowadzony na farmie wiatrowej w eksploatacji. My jako zarządca techniczny farmy wiatrowej nadzorujemy przeprowadzenie tego monitoringu – mówi. – W trakcie monitoringu są wizyty na farmie wiatrowej, gdzie specjaliści, ornitolodzy obserwują w poszczególnych okresach roku aktywność tych ptaków, rejestrują to wszystko celem zrobienia raportu podsumowującego po trzech latach i udzielenia rekomendacji dla farmy wiatrowej – dodaje. Wszystkie te działania te mają na celu minimalizację wpływu farm wiatrowych na siedliska ptaków oraz ich środowisko życia.

Inwestycje w nowoczesne rozwiązania zarządzania energią stanowią następny kluczowy czynnik sukcesu. Ociepa podkreśla znaczenie dalszych badań i innowacji, takich jak cable pooling czyli współdzielenie sieci między farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. To pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej mocy i zwiększenie efektywności energetycznej.

Energetyka wiatrowa w Polsce ma ogromny potencjał, ale staje także przed unikatowymi wyzwaniami. Modernizacja technologiczna, odpowiednie regulacje, dbałość o środowisko i współpraca z lokalnymi społecznościami to kluczowe elementy, które przyczynią się do skutecznego i zrównoważonego wykorzystania tego źródła energii. 

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.