• <
attis_konferecnja_2024

Do RDOŚ wpłynęło zawiadomienie o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla litewskiego projektu morskiej farmy wiatrowej

kw

01.02.2024 15:54
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Do RDOŚ wpłynęło zawiadomienie o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla litewskiego projektu morskiej farmy wiatrowej

Partnerzy portalu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o kluczowym kroku w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z projektem "Morska farma wiatrowa na morskim terytorium Litwy". Zawiadomienie to wynika z przekazania przez Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej informacji dotyczącej wydanej decyzji oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu.

Projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej na morskim terytorium Litwy o mocy zainstalowanej do 700 MW został oceniony przez litewskie władze, a decyzja w tej sprawie została wydana dnia 9 października 2023 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazał społeczeństwu istotne dokumenty związane z tą decyzją. Dokumentacja zawiera pismo przekazujące w języku angielskim oraz przetłumaczone na język polski, "Decyzję oceny oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia - montaż i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej na morskim terytorium Litwy o mocy zainstalowanej do 700 MW", oraz opis metodyki wykonanych badań w języku angielskim.

Projekt planowany jest ok. 30 km od wybrzeży Połągi. 15 stycznia br. Litwa ogłosiła przetarg na budowę swojej drugiej elektrowni wiatrowej na Bałtyku o mocy 700 MW. Inwestycja ta ma za zadanie zwiększyć litewskie zdolności produkcji mocy ze źródeł odnawialnych, stanowiąc kluczowy element w dążeniu do niezależności energetycznej kraju. Szacuje się, że do 2030 r. dwie farmy mają dostarczać około 6 TWh czystej energii rocznie, co stanowi połowę obecnego zapotrzebowania Litwy.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.