• <

Brak absolutorium dla b. zarządu Orlenu za 2023 r. w projektach uchwał na walne spółki

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Brak absolutorium dla b. zarządu Orlenu za 2023 r. w projektach uchwał na walne spółki

Partnerzy portalu

Zarząd Orlenu poinformował we wtorek o zwołaniu na 25 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i przedstawił projekty uchwał, zakładające m.in. nieudzielenie absolutorium za 2023 r. wszystkim byłym członkom zarządu, w tym Danielowi Obajtkowi.

Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nie udziela ono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 prezesowi Danielowi Obajtkowi, oraz członkom zarządu: Armenowi Artwichowi, Adamowi Burakowi, Patrycji Klareckiej, Michałowi Rogowi, Janowi Szewczakowi, Józefowi Węgreckiemu, Piotrowi Sabatowi, Krzysztofowi Nowickiemu, Iwonie Waksmundzkiej–Olejniczak oraz Robertowi Perkowskiemu. Większość poprzedniego zarządu przestała pełnić funkcje w lutym 20204 r.

W kolejnych proponowanych uchwałach walne miałoby także nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom poprzedniej rady nadzorczej: przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu, Andrzejowi Szumańskiemu, Annie Wójcik, Barbarze Jarzembowskiej, Andrzejowi Kapale, Michałowi Klimaszewskiemu, Romanowi Kuszowi, Jadwidze Lesisz, Annie Sakowicz–Kacz, Janinie Goss. Rada nadzorcza w tym składzie została odwołana 6 lutego 2024 r.

Zarząd przedstawił też projekt uchwały, w którym proponuje wypłatę w 2024 r. dywidendy w wysokości 4,8 mld zł, czyli 4,15 zł na akcję, oraz przeznaczenie ponad 16 mld zł pozostałego zysku na kapitał zapasowy spółki.

Grupa Orlen to spółka akcyjna, multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Poosiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, zajmuje się też wydobyciem węglowodorów i produkcją energii elektrycznej. Rozwija segment OZE i planuje rozwój energetyki jądrowej. Skarb Państwa ma w Orlenie 49,9 proc. akcji.

wkr/ drag/ lm/
fot. DepositphotosPartnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.