• <

Biznes chce zielonej energii?

zk

02.12.2022 21:43

Partnerzy portalu

Biznes chce zielonej energii? - GospodarkaMorska.pl

Po 6. miesiącach od uruchomienia na platformie reo.pl jest już ponad 100 podmiotów.

Pierwsza w Polsce platforma handlu wyłącznie zieloną energią – reo.pl, funkcjonuje od początku maja bieżącego roku. W tym czasie zaufało jej już ponad 100 Klientów biznesowych – zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Sukces platformy łączącej wytwórców energii z OZE (w tym prosumentów) z jej odbiorcami to kolejny dowód na rosnącą dynamikę zainteresowania zieloną energią. 

Zielony cel

Reo.pl i format działania platformy wpływają na coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Głównie za sprawą atrakcyjnych ofert i przejrzystych zasad działania.                     

W serwisie spotykają się bowiem wytwórcy wyłącznie zielonej, certyfikowanej energii elektrycznej, pochodzącej w 100% z OZE (z fotowoltaiki, wiatru, biomasy czy elektrowni wodnych) z odbiorcami tejże energii. Oferty kupna i sprzedaży określone są w prosty i czytelny sposób. Co ważne, użytkownicy reo.pl mają wsparcie operatora platformy, który bierze na siebie obowiązki formalne i organizacyjne wiążące się z zakupem lub sprzedażą energii, w tym zmianą sprzedawcy i bilansowaniem kontraktu.

Całkowita Sprzedaż energii do odbiorców końcowych od maja do października tego roku wyniosła na reo.pl 21.700 MWh i stale rośnie. Blisko 70% zielonej energii pochodziło z biogazowni, 28% z farm wiatrowych i ok. 2% z farm fotowoltaicznych.

Platforma skupia świadomych przedstawicieli biznesu, zarówno z sektora MŚP, jak  i dużych przedsiębiorstw, dla których temat OZE jest ważnym punktem  w opracowywanych i realizowanych strategiach CSR lub ESG oraz realnym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, budowania mocnej i nowoczesnej pozycji rynkowej, a także optymalizacji kosztów w firmie – podkreśla Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu reo.pl.

Ceny sprzedaży i zakupu energii na Reo.pl odzwierciedlają w pewien sposób ogólne trendy na rynku energii, stąd duże wahania cenowe, jakie można było zaobserwować w ostatnich miesiącach. W związku z regulacjami wprowadzonymi w listopadzie, które dotyczą m.in. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, ceny zapewne będą niższe w końcówce roku 2022. Segment MŚP, który ma cenę gwarantowaną 785 zł/MWh, stanowi bowiem znaczącą część rynku B2B obecnego na platformie reo.pl.

Kto decyduje się na OZE?

Profil klientów, którzy zawarli transakcje na platformie reo.pl od początku jej funkcjonowania – dynamicznie się zmienia. Początkowa pula klientów to głównie średniej wielkości wytwórcy energii, następnie dołączyli odbiorcy zarówno z sektora prywatnego, jak i samorządowego. Sektor prywatny obejmuje zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe – m.in. z branży kosmetycznej, meblarskiej, deweloperskiej, usługowej – gastronomia, handel. W gronie klientów znajdują się również duże gospodarstwa rolne zajmujące się przetwórstwem i produkcją rolną. Do grupy wytwórców trafiły także firmy oraz JST, które mają nadwyżki w produkcji energii z własnych instalacji.

Obecnie odpowiedź na swoje potrzeby w zakresie sprzedaży bądź zakupu zielonej energii coraz częściej na reo.pl znajdują także duże przedsiębiorstwa.

Dla biznesu wybór odnawialnych źródeł energii staje się nie tylko interesującą alternatywą finansową, czy punktem w strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej jest to realne działanie, przynoszące benefity w wymiarze ekologicznym i ekonomicznym. Rozwiązanie, po które dzięki platformie reo.pl można sięgać w prosty sposób.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.