• <
attis_konferecnja_2024

ZE PAK i Orsted Wind Power podwyższają kapitał zakładowy w spółkach projektowych

16.08.2022 17:33
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas ZE PAK i Orsted Wind Power podwyższają kapitał zakładowy w spółkach projektowych

Partnerzy portalu

ZE PAK i Orsted Wind Power podwyższają kapitał zakładowy w spółkach projektowych - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

ZE PAK i Orsted Wind Power A/S zawarły umowę oraz aneks do umowy wspólników, na mocy których planowane jest podwyższenie kapitałów zakładowych w siedmiu spółkach projektowych – poinformowała polska spółka ZE PAK w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie, inwestorzy postanowili dokonać serii podwyższeń kapitałów zakładowych w siedmiu spółach projektowych, w wyniku których nastąpi zmiana ilości udziałów, przy zachowaniu nadal wspólnej kontroli stron nad tymi spółkami projektowymi oraz wspólnego ich finansowania. 

Podwyższenie kapitałów zakładowych dotyczy następujących spółek: Orsted Polska OF SPV 1 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 2 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 3 sp. z o.o. , Orsted Polska OF SPV 4 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 5 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 6 sp. z o.o. oraz Orsted Polska OF SPV 7 sp. z o.o. , w których strony posiadały do tej pory po 50 proc. udziałów. Jak poinformował ZE PAK zgodnie zawartą umową ramową, w wyniku podwyższenia kapitałów zakładowych spółka będzie posiadać 60 proc. udziałów w SPV 1 oraz SPV 6, natomiast Orsted będzie posiadać 99 proc. udziałów w spółkach SPV 2, SPV 3, SPV 4, SPV 5 oraz SPV 7. 

Ponadto, umowa zakłada, że w przypadku uzyskania przez którąkolwiek ze spółek Orsted pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich RP dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, spółce ZE PAK będzie przysługiwać prawo do żądania ponownego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego objęłaby nowe udziały.

W marcu ZE PAK i Orsted podpisały umowę o utworzeniu konsorcjum z 50 proc. udziałem każdej ze spółek informując, że wspólnie wystąpią o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. W przypadku otrzymania pozwoleń spółki stworzą regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł, który będzie miał na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczne w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla.

Źródło: ZE PAK/Orsted


Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.