• <

Słupsk. Polenergia i Equinor zapraszają do współpracy przy morskich farmach wiatrowych

gm

31.10.2022 09:27
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Słupsk. Polenergia i Equinor zapraszają do współpracy przy morskich farmach wiatrowych

Partnerzy portalu

Słupsk. Polenergia i Equinor zapraszają do współpracy przy morskich farmach wiatrowych - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe

Urząd Gminy Słupsk zorganizował 27 października br. w Dolinie Charlotty w Strzelinku spotkanie inwestorów morskich farm wiatrowych z przedsiębiorcami z regionu słupskiego i województwa pomorskiego. Polenergia i Equinor, które wspólnie realizujące trzy projekty o mocy 3000 MW oraz RWE realizujący projekt o mocy 350 MW, a także Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego w Polsce, zaprezentowali przedstawicielom lokalnego biznesu możliwości włączenia się w przedsięwzięcia, które będą prowadzone na terenie gminy.

W Gminie Słupsk w najbliższych latach zaplanowano szereg strategicznych inwestycji związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. W polskiej strefie Morza Bałtyckiego, m.in. RWE, a także Polenergia wspólnie z Equinor, na wysokości Powiatu Słupskiego postawią wiatraki, a następnie dostarczą energię na ląd do własnych stacji abonenckich. Aby prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć dalej, do odbiorców w głębi kraju, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) właśnie w Gminie Słupsk wybudują stację Krzemienica oraz linie przesyłowe o napięciu 400 kV. Druga stacja wraz z liniami przesyłowymi powstanie na terenie gminy Choczewo.

Inwestycje związane z budową lądowej infrastruktury dla morskich farm wiatrowych stworzą możliwości do współpracy inwestorów oraz ich wykonawców z lokalnymi przedsiębiorcami.

- Infrastruktura służąca produkcji energii i wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych, gdy już powstanie, będzie nam towarzyszyła przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w proces budowy, a w przyszłości eksploatacji nowych obiektów – powiedziała Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania potrzeb inwestorów oraz możliwości naszych słupskich, lokalnych przedsiębiorców – dodała.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele ponad 60 przedsiębiorstw ze Słupska i okolicznych gmin.

- Budowa stacji Krzemienica wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowana przez Generalnego Wykonawcę, który zostanie wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Charakter prac budowlano-montażowych daje przestrzeń do wykorzystania potencjału lokalnych przedsiębiorców. Możliwy jest udział firm z rejonu Słupska i Pomorza już na etapie budowy drogi dojazdowej do stacji oraz przy niwelacji terenu samej stacji, a następnie przy realizacji zabudowań technologicznych – zapewniał Krzysztof Reń, Dyrektor Programu Inwestycyjnego w PSE.

- Nasz przyszły Wykonawca będzie prowadził prace we współpracy z firmami z branży drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, ogólnobudowlanej i sanitarnej. Podczas spotkania lokalni przedsiębiorcy mogli poznać zakres naszych inwestycji, aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnego złożenia oferty i współpracy – dodał Konrad Witkowski z PSE, Kierownik Projektu Budowy Stacji Elektroenergetycznej w Krzemienicy. PSE planuje, że prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2023 roku.

Potencjał we współpracy z inwestorami MFW


W 2018 roku Polenergia i Equinor jako pierwsze zawiązały międzynarodową współpracę przy rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Wspólnie realizują trzy projekty: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o łącznej mocy 3000 MW. Stanowi to 5,6 proc. całkowitej mocy zainstalowanej aktualnie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i daje potencjał do zasilenia w ciągu roku czystą energią aż 6 mln gospodarstw domowych oraz uniknięcia emisji do atmosfery milionów ton CO2 rocznie.

-  Polski sektor morskiej energetyki wiatrowej, wspólnym zaangażowaniem i wysiłkiem osiągnął już wiele istotnych sukcesów, jednakże należy pamiętać, że te sukcesy, są tylko kamieniami milowymi w drodze do realizacji celu strategicznego tj. zapewnienia dostaw czystej i bezpiecznej energii dla Polski.

Kolejnymi kamieniami milowymi, które jako branża musimy osiągnąć jest współpraca i wsparcie rozwoju sieci elektroenergetycznych, które umożliwią bezpieczny transport energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa projektów. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, musimy pamiętać, iż morskie farmy wiatrowe będą równoprawnymi elementami infrastruktury krytycznej Polski, a także będą stanowiły co raz większy udział w Krajowym Systemu Elektroenergetycznym, dlatego też wspólnie musimy zadbać o ich prawidłowe funkcjonowanie. – podkreślał Maciej Stryjecki, dyrektor ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Polenergia.

- Budowa morskich farm wiatrowych to więcej niż tylko projekt. To tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie lokalnej społeczności i rozwijanie nowego przemysłu, który przyczyni się do dekarbonizacji oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wierzymy, że nasza współpraca i działania biznesowe przyniosą długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności oraz przyczynią się do realizacji celów transformacji energetycznej Polski – dodał Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor Polska.

Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, realizowana przez RWE, po pełnym uruchomieniu będzie mogła wyprodukować wystarczającą ilość zielonej energii, aby zaspokoić potrzeby około 350 tys. polskich gospodarstw domowych. RWE Offshore Wind Poland, poprzez udział w spotkaniu dotyczącym budowy infrastruktury przesyłowej w Gminie Słupsk, kontynuuje dialog z potencjalnymi, polskimi dostawcami usług i komponentów dla projektów morskich farm wiatrowych i towarzyszących im inwestycji.

- Jednym z ważnych wyzwań podczas budowy morskiej farmy wiatrowej jest stworzenie przez inwestora infrastruktury na morzu i na lądzie, szczególnie przygotowanie wyprowadzenia mocy na ląd za pośrednictwem operatora sieci. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przygotowanie polskich firm do aktywnego uczestnictwa w tych inwestycjach. RWE, jako globalny gracz na rynku offshore dzieli się wiedzą we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Zgodnie z tą filozofią, także w Polsce będziemy w sposób pragmatyczny i praktyczny wymieniać doświadczenia i know-how z rodzimymi partnerami i dostawcami. Transformacja energetyczna jest naszym pokoleniowym wyzwaniem, ale i wielką szansą gospodarczą, dlatego zależy nam, aby poziom zaangażowania polskich firm był jak największy. – zaznaczył Robert Grzegorowski, Project Lead Poland w RWE Offshore Wind Poland.

F.E.W. Baltic II jest znaczącą szansą gospodarczą dla Polski, z potencjalnymi korzyściami dla łańcucha dostaw oraz związanymi z tym bezpośrednimi i pośrednimi miejscami pracy i kontraktami. RWE przygotowuje budowę infrastruktury przyłączeniowej dla swej farmy w obrębie gminy Ustka i gminy Słupsk. Spółka planuje współpracować z konkurencyjnymi polskimi dostawcami wyznaczając sobie za cel udział lokalnych firm w projekcie na poziomie 25 proc. w fazie rozwoju i budowy oraz do 70 proc. w fazie eksploatacji farmy wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa w Polsce


Inwestycje związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej są jednymi z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Docelowa moc z wiatraków zlokalizowanych na Bałtyku (określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20 proc. całego potencjału wytwórczego w Polsce, który dziś już przekracza 50 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE, to także mniej CO2 w atmosferze. PSE zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do KSE - umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju. Dzięki tym inwestycjom, Pomorze stanie się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.


Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.