• <
mewo_2022

Resort infrastruktury planuje rozszerzenie granic portu w Gdyni

gm

20.07.2022 23:45 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Resort infrastruktury planuje rozszerzenie granic portu w Gdyni

Partnerzy portalu

Resort infrastruktury planuje rozszerzenie granic portu w Gdyni - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Budowę nowego portu morskiego do obsługi instalacyjnej i serwisowej morskich farm wiatrowych ma umożliwić planowana przez resort infrastruktury nowelizacja rozporządzenia w sprawie rozszerzenia granic portu w Gdyni.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego granicy portu morskiego w Gdyni.

W uzasadnieniu poinformowano, że projekt rozporządzenia umożliwi budowę nowego portu morskiego do obsługi instalacyjnej i serwisowej morskich farm wiatrowych, które są planowane do realizacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

Projekt zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni. Włączy on w granicę portu morskiego w Gdyni akweny morskie i grunty z obszaru wybrzeża położone w północno-zachodniej części gminy Ustka. W granice portu zostaną włączone następujące części działek ewidencyjnych położone na terenie gminy Ustka (obręb 0001), powiat słupski, województwo pomorskie: 1023/3, 2858/2, 1023/9, 1023/10, 1023/11, 1022/2, 2858/1, 1023/7, 1023/8, 2858/4 i 1022/1.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że lokalizacja portu instalacyjno-serwisowego dla obsługi morskich farm wiatrowych w Gminie Ustka jest szczególnie korzystna ze względu na bliskość projektowanych przez narodowych operatorów farm wiatrowych na południowym Bałtyku.

Dodano, że projekt rozporządzenia przyczyni się do realizacji założenia „Strategii rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku", czyli przekształcenie Portu Gdynia w uniwersalny port multimodalny - węzeł transportowy korytarza Północ-Południe.

W efekcie nastąpi zwiększenie obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych portu morskiego w Gdyni. Nowy obszar portu morskiego przylega do granicy portu morskiego w Ustce., określonej rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu. Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Budową farm wiatrowych na morzu zainteresowane są największe spółki energetyczne i paliwowe.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Jej planowane uruchomienie to lata 2026-2027. Jednocześnie PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – morskiej elektrowni Baltica 1, która ma być uruchomiona po 2030 roku, a jej moc zainstalowana wyniesie ok. 1 GW. PGE zamierza osiągnąć przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 roku.

PKN Orlen również przygotowuje się do uruchomienia inwestycji na Bałtyku o mocy do 1200 MW. Jak zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, rozpocznie ona pracę już w 2026 roku. Dodał, że Orlen już kontraktuje elementy do farmy, która powstanie na Bałtyku. "Proces inwestycyjny możemy zacząć za około 1-1,5 r. Zespoły, podzespoły dla tej inwestycji już są kontraktowane. Organizujemy kwestie związane z portem serwisowym i z portem instalacyjnym. Niebawem przedstawimy szczegóły" - stwierdził.

Zaznaczył, że Orlen ubiega się też o następne koncesje. Obecnie do pozyskania jest 11 koncesji o łącznej mocy 10,5 GW.

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.