• <
attis_konferecnja_2024

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała 18 rekomendacji dotyczących rozwoju źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej

kw

31.10.2023 09:53
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała 18 rekomendacji dotyczących rozwoju źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej

Partnerzy portalu

wiatrowa turbina

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała 18 rekomendacji dla nowego rządu. Mają one pomóc w rozwoju źródeł odnawialnych i wesprzeć poprawę efektywności energetycznej w kraju. Wśród zaleceń znajduje się m.in. rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu, poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej jego monopolizacji, wypracowanie strategii dla zielonych certyfikatów, czy rozwój źródeł biogazu i biometanu.

Nowe cele zawarte w unijnych dyrektywach Pakietu Fit for 55, które obowiązują do 2030 roku, obejmują zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz wzrost efektywności energetycznej. Rozwijanie lokalnych zasobów energii staje się teraz szczególnie ważne, dlatego w Polsce konieczne są zmiany regulacyjne i wprowadzenie skutecznych mechanizmów, które wspomogą rozwój OZE i przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej.

Oto lista 18 Rekomendacji Rady OZE Lewiatana:

1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu.

2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa.

3. Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji.

4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów.

5. Rozwój rynku wodoru.

6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój.

7. Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi.

8. Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE.

9. Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich.

10. Rozwój źródeł PV.

11. Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu.

12. Przyspieszenie małej energetyki wodnej.

13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy.

14. Zwiększenie liczby magazynów energii.

15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu.

16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE.

17. Poprawa efektywności energetycznej.

18. Wykorzystanie ciepła odpadowego.

Cały dokument można znaleźć tutaj: lewiatan.org

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.