• <
mewo_2022

PRS zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PRS zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Gdańskim
PRS zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Gdańskim - GospodarkaMorska.pl

GospodarkaMorska.pl

14.05.2024
Pokaż cały artykuł
Fot. GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków S.A. pogłębia współpracę ze światem nauki. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest podpisane właśnie porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale również przy projektach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej i polskich elektrowni jądrowych.

W poniedziałek w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku doszło do ważnego spotkania reprezentantów PRS i Uniwersytetu Gdańskiego. Gospodarzy reprezentowali Jacek Witt, członek Zarządu PRS, Kinga Lewińska-Neumann, dyrektor Pionu Szkoleń, dr hab. Maciej Matczak, dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, Artur Czajkowski, dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych i Michał Suczyński, kierownik Działu Informatyki. Ze strony UG przybyli dr hab. Sylwia Mrozowska, prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr hab. prof. UG Marcin Marciniak, prodziekan ds. nauki, oraz dr Sebastian Susmarski, dyrektor Biura Analiz i Ekspertyz UG. Uczestnicy spotkania omówili potencjalne pola do kooperacji między jednostkami. Oficjalnie podpisane zostało także porozumienie o współpracy.

Na jego mocy UG i PRS będą wspólnie pracować nad projektami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, narzędziami do prowadzenia analiz i symulacji zachowania jednostek pływających, instalacji i urządzeń przemysłowych. PRS będzie także organizatorem praktyk studenckich, UG będzie z kolei zaangażowane w szkolenia organizowane przez PRS. Obie instytucje będą także kooperować podczas wspólnych seminariów i konferencji naukowych.

– Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego porozumienia, bo PRS aktywnie uczestniczy w wielu projektach, szczególnie na rynku lokalnym. Mamy tu największe projekty, jak morskie elektrownie wiatrowe czy budowa elektrowni jądrowej. Jako instytucja certyfikująca chcielibyśmy po prostu trochę bardziej aktywnie włączyć świat nauki w realizację tych projektów – komentował Jacek Witt, członek Zarządu PRS. – Podpisane dziś porozumienie ma charakter realnego działania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Rejestru Statków S.A. Zaproponowaliśmy uczelni uczestnictwo kolejnego naukowca w pracach Rady Technicznej PRS. Cieszę się, że oprócz dr hab. prof. UG Doroty Pyć, będącej wiceprzewodniczącą i członkiem w Zespole nr 1, Zasady klasyfikacji, oraz Zespole nr 10, Prawo i ubezpieczenie, będziemy mieli przyjemność współpracować z dziekanem drem hab. Marcinem Marciniakiem podczas obrad naszej Rady Technicznej obecnej kadencji – dodał Jacek Witt.

W Radzie Technicznej dr Marcin Marciniak będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

PRS współpracuje z UG od lat. Najnowsze porozumienie ma zintensyfikować kontakty oraz rozszerzyć je na nowe obszary. Jak mówi dr Marcin Marciniak, dotychczas obie instytucje pracowały głównie nad modelowaniem z zastosowaniem metod numerycznych w równaniach różniczkowych.

– W tym momencie jesteśmy w stanie zaoferować dużo więcej. Możemy na przykład służyć jako atrakcyjny partner w dziedzinie cybersecurity. Mamy wielu specjalistów, którzy teoretycznie rozwijają podstawy kwantowej teorii informacji, a co za tym idzie, dostarczają nowych narzędzi w stosunku do tych klasycznych w dziedzinie zabezpieczania cyfrowego. Drugim takim obszarem, w którym chcielibyśmy współpracować, jest nasza wiedza dotycząca klasycznych działów matematyki, jak równania różniczkowe. Ostatnio do tego dochodzą stochastyczne równania różniczkowe, gdzie wprowadzamy pewien element losowy, które mogą świetnie nadawać się do modelowania zjawisk takich jak zachowanie się fal w otoczeniu różnych obiektów – opisuje dr hab. Marcin Marciniak. Dodaje, że zawiera się w tym m.in. technologia digital twins, czyli cyfrowych bliźniaków, która umożliwia dokładne odtworzenie infrastruktury w otoczeniu cyfrowym, co z kolei pozwoli na skuteczniejsze planowanie np. operacji konserwacyjnych czy przewidywanie awarii. Tego typu rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie choćby w przypadku oddalonych od lądu morskich farm wiatrowych.

Polski Rejestr Statków S.A. chce stać się elementem tzw. „wyspy atomowej” w ramach budowy elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu. PRS zadeklarował udział m.in. w doradztwie technicznym infrastruktury pomocniczej elektrowni. Porozumienie z UG daje realną perspektywę synergicznych działań w domenie cyberbezpieczeństwa na rynku energii odnawialnej. Do materii ryzyk cyfrowych i cybersecurity PRS od dawna przykłada szczególną wagę.

– W ramach działającego w PRS Pionu Certyfikacji prowadzone są usługi certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarządzania ciągłością działania oraz audyty zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W tych obszarach posiadamy duży i kompetentny zespół oraz mamy wielu klientów, w tym zakwalifikowanych jako dostawcy usług kluczowych – opisuje Michał Suczyński, kierownik Działu Informatyki w PRS, a zarazem audytor systemów telebezpieczeństwa.

Polski Rejestr Statków S.A. blisko współpracuje także z innymi uczelniami wyższymi. Niedawno podpisane zostało także porozumienie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

– Porozumienie jest aktywne, wymieniamy się wiedzą, rozmawiamy, szukamy przestrzeni, gdzie możemy współpracować – opisuje Jacek Witt, członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

PRS to jedyny polski klasyfikator działający od 1936 roku. Spółka posiada biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i w wielu miejscach świata. PRS jest wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) i instytucją o międzynarodowym zasięgu działania. PRS jest organizacją upoważnioną przez 42 administracje morskie oraz uznaną przez Unię Europejską. Swoim klientom wystawia dokumenty i certyfikaty honorowane na całym świecie.

PRS jest aktywny nie tylko w branży okrętowej. Instytucja prowadzi nadzory w dziedzinie budownictwa przemysłowego na lądzie i wodzie, świadczy usługi rzeczoznawcze oraz certyfikuje systemy zarządzania, wyroby i osoby. Realizuje także własne badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa statków i bierze udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, m.in. w ramach IACS i programach unijnych, a także organizuje seminaria i profesjonalne szkolenia.

Ważna dla PRS jest rozwijająca się branża gospodarki – offshore. Trzeba zaznaczyć, że spółka sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70-tych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.