• <

Trwa modernizacja falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku [wideo]

sons

23.06.2020 11:20 Źródło: własne
Strona główna Trwa modernizacja falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku [wideo]
Trwa modernizacja falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku [wideo] - GospodarkaMorska.pl

Trwają prace nad jednym z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacją układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.

Projekt realizowany jest przez PORR S.A. wspólnie z partnerami Rover Grupo oraz ROVER MARITIME.

Wartość inwestycji to ponad 607 mln zł

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com
zleconego przez Urząd Morski w Gdyni

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com

W ramach inwestycji powstaną dwa falochrony o łącznej długości przekraczającej 1 700 mb. Falochron północny zostanie połączony z istniejącym już falochronem wyspowym. Składać się będzie z rdzenia w postaci 18 wielkogabarytowych, prefabrykowanych skrzyń żelbetowych. Prace obejmują także rozpraszający obrzut kamienny od strony północnej oraz nadbudowę żelbetową, wykonywaną z prefabrykatów i betonu in-situ.

Prefabrykacja tych elementów odbywa się w Porcie Gdańsk, na terenach stoczniowych Wyspy Ostrów.  

Falochron północny zostanie połączony z istniejącym już falochronem wyspowym. Składać się będzie z rdzenia w postaci 18 wielkogabarytowych prefabrykowanych skrzyń żelbetowych (kesonów), z czego sprefabrykowano już 17, a 16 jest ustawionych i zasypanych. Ponadto złożą się nań rozpraszający obrzut kamienny od strony północnej oraz nadbudowa żelbetowa wykonywana z prefabrykatów i betonu in-situ.

Falochron wschodni (nowy) składać się będzie z aż 20 kesonów, rozpraszającego obrzutu kamiennego od strony zachodniej, a także nadbudowy żelbetowej wykonywanej z prefabrykatów i betonu in-situ.

Łączna długość falochronów wyniesie około 1700 m. Wymiary kesonów to około 50 m długości, około 15,5 m szerokości w stopie a około 10 m w trzonie, 13,5 m wysokości. Prefabrykacja tych elementów odbywa się w Porcie Gdańsk, na terenach stoczniowych Wyspy Ostrów.  Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com

Projekt został zlecony przez Urząd Morski w Gdyni, a wartość inwestycji to ponad 607 mln zł.

O firmie PORR S.A.

PORR S.A. dostarcza usługi z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, w tym obiektów o wysokim stopniu skomplikowania w wielu gałęziach budownictwa. Wiele lat doświadczeń w budowaniu najtrudniejszych obiektów inżynieryjnych pozwoliło nam stać się liderem na polskim rynku tych usług.

Do podstawowych obszarów naszej działalności w zakresie budownictwa hydrotechnicznego należą m.in.: ochrona przeciwpowodziowa, budowa i wzmocnienia wałów, regulacja rzek, budowa śluz i kanałów żeglownych, budowa i remonty jazów, budownictwo morskie, nabrzeża portowe, place składowe i manewrowe, pirsy, falochrony, umocnienia brzegów, zbiorniki retencyjne  i budowle zrzutowe, czy wykonywanie ścianek szczelnych podwodnych.

 

Trwa realizacja zleconego przez Urząd Morski w Gdyni projektu obejmującego modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Wartość inwestycji to ponad 607 mln zł, a poziom zaawansowania prac to już 40%.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com
Trwa realizacja zleconego przez Urząd Morski w Gdyni projektu obejmującego modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Wartość inwestycji to ponad 607 mln zł, a poziom zaawansowania prac to już 40%.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com
Trwa realizacja zleconego przez Urząd Morski w Gdyni projektu obejmującego modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Wartość inwestycji to ponad 607 mln zł, a poziom zaawansowania prac to już 40%.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/58100,trwa-modernizacja-falochronow-w-porcie-polnocnym © inzynieria.com

Dziękujemy za wysłane grafiki.