• <
mewo_2022

PGNiG: ponad 4 mld zł zysku w I kw. br.

gm

19.05.2022 09:35 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

PGNiG: ponad 4 mld zł zysku w I kw. br. - GospodarkaMorska.pl

W I kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła ponad 4 mld zł zysku przy ponad 47 mld zł przychodów - przekazała w czwartek spółka.

"W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła ponad 47 mld zł przychodów, 8 mld zł wyniku EBIT i ponad 4 mld zł zysku netto, mimo straty operacyjnej w sektorze Obrót i Magazynowanie" - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Wskazano, że 88 proc. zysku EBITDA wypracował segment wydobycia, prowadzonego w Polsce i za granicą, podczas gdy rok wcześniej segment upstream odpowiadał za 40 proc. wyniku grupy.

"Konsekwentny rozwój działalności wydobywczej jest nie tylko elementem budowy bezpieczeństwa dostaw, ale pozwala generować przepływy pieniężne, które wspierają płynność i zapewniają efektywne funkcjonowanie Grupy" - wskazała, cytowana w czwartkowym komunikacie spółki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG. Dodała, że priorytetem spółki, realizowanym także z myślą o dywersyfikacji dostaw, jest wzrost wydobycia z własnych złóż. "Przykładem jest dynamiczny rozwój produkcji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" – powiedziała.

W segmencie Obrót i Magazynowanie koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. W efekcie wpływ segmentu na EBITDA grupy w I kw. 2022 r. był negatywny i wyniósł -0,21 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wkład tego segmentu do EBITDA sięgnął 0,49 mld zł.

Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie w pierwszym kwartale 2022 r. wypracowały wynik EBITDA zbliżony do zeszłorocznego z tego samego okresu (odpowiednio 1,00 i 0,46 mld zł w I kw. 2022 r. wobec 1,01 i 0,46 mld zł w I kw. 2021 r.). Ich udział w EBITDA grupy wyniósł odpowiednio 10 proc. i 5 proc., w porównaniu z 30 proc. i 14 proc. w analogicznym okresie 2021 r.

W analogicznym okresie 2021 r. przychody grupy PGNiG wyniosły 14,6 mld zł, EBITDA 3,4 mld zł, zysk operacyjny 2,4 mld zł, a zysk netto sięgnął 1,7 mld zł.

Wydatki inwestycyjne grupy PGNiG w pierwszym kwartale wyniosły 2,02 mld zł.

Jak wskazano, główną determinantą wyników finansowych Grupy był wzrost cen węglowodorów, "zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania w I kw. tego roku osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy". Wyjaśniono, że przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK PGNiG, które w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnęły 47,40 mld zł, wobec 14,55 mld zł rok wcześniej. "Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne, które sięgnęły 39,39 mld zł wobec 12,12 mld zł w analogicznym okresie 2021 r." - podano. Dodano, że zysk EBIT Grupy wyniósł 8,01 mld zł, względem 2,44 mld zł wypracowanych w pierwszym kwartale 2021 r.

Zysk operacyjny bez amortyzacji EBITDA sięgnął natomiast 9,60 mld zł - rok wcześniej wyniósł 3,39 mld złotych. "Grupa odnotowała także poprawę zysku netto z 1,75 mld zł w I kw. 2021 r. do 4,09 mld zł w I kw. 2022 r." - poinformowano

Jak zwrócił uwagę wiceprezes PGNiG ds. finansowych Przemysław Wacławski, "mimo utrzymującej się trudnej sytuacji na europejskim rynku gazu, w I kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wyniki finansowe". Zaznaczył, że segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie, pomimo cieplejszej zimy "wypracowały stabilny wynik EBITDA". "Pozwoliło to ograniczyć skutki pogorszenia wyników ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie" - wyjaśnił.

Jak podano, przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 9,35 mld zł wobec 1,79 mld zł rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA zwiększył się ponad 6-krotnie, z 1,35 mld zł w I kw. 2021 r. do 8,45 mld zł w I kw. 2022 r. "Jednym z czynników, które o tym zdecydowały, był wzrost cen węglowodorów, szczególnie gazu ziemnego, na międzynarodowych rynkach towarowych, w tym w Polsce" - wskazano.

Zgodnie z informacją spółki, wolumen gazu sprzedanego poza Grupę wyniósł w pierwszym kwartale 2022 r. 11,54 mld m sześc., czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy grupa sprzedała 11,28 mld m sześc. paliwa.

Z kolei przychody w segmencie Dystrybucja sięgnęły w pierwszym kwartale bieżącego roku 1,75 mld zł - były ok. 5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy wyniosły 1,67 mld zł. "Wynik EBITDA, wyniósł 1 mld zł, a więc tyle samo co w I kw. 2021 r." - wskazano.

Dodano, że Grupa odnotowała spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o 7 proc. rok do roku, z 4,55 do 4,24 mld m sześc., "wskutek m.in. wyższych średnich temperatur rocznych, które w I kw. 2022 r. były o 1,7 st. C wyższe niż w I kw. 2021 roku, i związanego z tym spadku zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych" - stwierdzono. Dodano, że na poziom przychodów segmentu wpłynęła wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, która weszła w życie w styczniu 2022 r.

"Segment Wytwarzanie odnotował wzrost przychodów o 102 proc. z 1,10 mld zł w I kwartale 2021 r. do 2,22 mld zł w I kwartale 2022 r." - przekazała spółka. Dodano, że mimo tego, wynik EBITDA pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 0,46 mld zł. Segment zwiększył przychody zarówno ze sprzedaży ciepła, jak i energii elektrycznej - wyjaśniono.

Fot. DepositphotosKongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.