• <
pge_baltica_390x100_duży

Orlen szacuje, że w 2024 r. będzie potrzebował 700 tys. m sześc. bioetanolu

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Orlen szacuje, że w 2024 r. będzie potrzebował 700 tys. m sześc. bioetanolu

Partnerzy portalu

Grupa Orlen szacuje, że jej zapotrzebowanie na bioetanol wzrośnie w 2024 r. o ok. 50 proc. i wyniesie prawie 700 tys. m sześc. - podała spółka w piątek. Jak zaznaczono, do wyprodukowania takiej ilości bioetanolu potrzeba ok. 2 mln ton zbóż.

Bioetanol to dodatek do benzyny. Głównym surowcem do jego produkcji w Polsce jest ziarno kukurydzy oraz pszenicy.

"Zgodnie z deklaracjami zwiększamy zapotrzebowanie na bioetanol do produkcji paliw. Zastosowanie biokomponentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na większe bezpieczeństwo paliwowe. Prawie 90 proc. bioetanolu wykorzystywanego przez Orlen do produkcji paliw w polskich rafineriach powstaje z krajowych surowców rolniczych" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

"Nasza decyzja o zwiększeniu zużycia tego biokomponentu oznacza większy rynek zbytu dla polskich producentów rolnych. Co ważne, efektywne wykorzystanie potencjału krajowego rolnictwa przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki" - dodał Obajtek.

Grupa szacuje, że jej zapotrzebowanie na bioetanol wyniesie w 2024 r. prawie 700 tys. m sześc. Jak wskazano w komunikacie, aby wytworzyć taką ilość tego surowca, trzeba przetworzyć ok. 2 mln ton zbóż. Będą one pozyskiwane głównie od lokalnych rolników - podkreślono.

Zwiększenie wykorzystania bioetanolu przyczyni się również do realizacji rosnącego z roku na rok Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), który określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym - zaznaczył Orlen.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, do 2030 r. Orlen zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw. Grupa inwestuje w produkcję, w tym w wytwarzanie HVO - diesla z olejów posmażalniczych, a także bioetanolu, biogazu i biometanu. Koncern szacuje, że inwestycje te w perspektywie 2030 r. pozwolą na zwiększenie produkcji biopaliw do poziomu około 3 mln ton rocznie i 1 mld m sześc. biogazu.

wkr/ mk/
fot. Depositphotosseaway7
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.