• <
attis_konferecnja_2024

MEWO i DHI wspierają projekty morskich farm wiatrowych dbając o ochronę życia morskiego

zk

23.05.2021 12:11 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas MEWO i DHI wspierają projekty morskich farm wiatrowych dbając o ochronę życia morskiego

Partnerzy portalu

MEWO i DHI wspierają projekty morskich farm wiatrowych dbając o ochronę życia morskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. MEWO

Przyspieszenie zatwierdzania projektów morskich farm wiatrowych w rejonie polskiego wybrzeża, jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych modeli dla hałasu podwodnego i siedlisk.

Polska w ramach walki z postępującymi zmianami klimatycznymi, ma ambitne plany rozwoju energetyki odnawialnej. Działania te obejmują między innymi instalację morskich farm wiatrowych wzdłuż polskiego wybrzeża. DHI wspomaga realizacje tych projektów polskich deweloperów, dostarczając najnowocześniejsze narzędzia do modelowania zanieczyszczenia hałasem, lokalizacji rejonów siedlisk oraz oceny ryzyka kolizji, w celu ochrony morświnów i ptaków znajdujących się danym rejonie. Wynik?  Zatwierdzenie projektu pierwszej - i kolejnych - instalacji morskich farm wiatrowych na polskich wodach.

Wyzwanie – uzyskanie zielonego światła dla projektów morskich farm wiatrowych w Polsce

Polska ma ambitne plany dotyczące budowy morskich farm wiatrowych. Jednak deweloperzy muszą sprostać wyjątkowym wyzwaniom środowiskowym, zanim uzyskają zgodę władz na wdrożenie swoich projektów. Polskie wody są siedliskiem zagrożonego wyginięciem i ściśle chronionego morświna bałtyckiego. Hałas generowany podczas instalacji, może negatywnie wpływać na ich zdrowie czy rozrodczość. Z kolei ptaki wędrujące przez rejon Bałtyku są narażone na zderzenia z obracającymi się łopatami turbin. Konsekwencje w wyżej wymienionej postaci, są niezwykle trudne do przewidzenia, co powoduje dużą niepewność co do śladu środowiskowego pozostawianego przez morskie farmy wiatrowe. Może to prowadzić do opóźnionego zatwierdzania projektów, powodując poważne opóźnienia w ich realizacji.

DHI przyszło z gotowym rozwiązaniem

Od 2012 roku DHI pomaga polskim developerom zwiększyć dokładność prowadzonych przez nich badań środowiskowych, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne. Oto kilka najważniejszych przykładów:
•    Numeryczne modelowanie hałasu podwodnego za pomocą podwodnego symulatora akustycznego DHI (Underwater Acoustic Simulator UAS) dowiodło, że stosując środki ograniczające hałas, takie jak kurtyny bąbelkowe, wpływ zanieczyszczenia hałasem  na morświny można utrzymać na akceptowalnym poziomie.
•    Dynamiczne modelowanie siedlisk umożliwiło ekstrapolacje badań podstawowych dotyczących rozmieszczenia stad ptaków morskich i zwiększyło wiarygodność oceny oddziaływania na środowisko.
•    Modelowanie ryzyka kolizji określiło dokładną liczbę ptaków morskich i migrujących gatunków zagrożonych kolizją z pracującymi turbinami. Informacje te zostały wprowadzone do ostatecznego projektu poszczególnych lokalizacji, aby zminimalizować ryzyko kolizji.

Rezultaty?

•    Zmniejszona niepewność co do skutków środowiskowych projektu - dzięki wysokiej jakości badaniom podstawowym i OOŚ.
•    Wybór najlepszego stosunku wartości do ceny w celu zmniejszenia hałasu
•    Zatwierdzenie projektu pierwszej - i kolejnych - instalacji morskiej farmy wiatrowej na polskich wodach

MEWO od ponad ośmiu lat z powodzeniem współpracuje z DHI przy realizacji projektów polskich morskich farm wiatrowych. Wiarygodne analizy i raporty DHI dotyczące ssaków morskich, ptaków morskich, ptaków wędrownych i podwodnego modelowania hałasu wsparły nas najlepszymi rozwiązaniami. Ich profesjonalny zespół uwzględnia najnowsze metody stosowane na całym świecie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.