• <
mewo_2022

Hiszpania wykorzysta siłę fal morskich do produkcji bezemisyjnej energii

19.04.2022 12:47
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Hiszpania wykorzysta siłę fal morskich do produkcji bezemisyjnej energii

Partnerzy portalu

Hiszpania wykorzysta siłę fal morskich do produkcji bezemisyjnej energii - GospodarkaMorska.pl
Port na Majorce. Fot. ecowavepower.com

Port Adriano na Majorce zawarł umowę z deweloperem Eco Wave Power Global w celu rozwoju elektrowni wykorzystującej siłę fal morskich do produkcji energii elektrycznej. Na początku jej moc wyniesie 2 MW.

Eco Wave Power Global jest obecnie europejskim liderem w produkcji bezemisyjnej energii elektrycznej dzięki instalacjom wykorzystującym fale oceaniczne i morskie. Umowa ta rozszerza obecność Eco Wave Power w Europie i pomoże Hiszpanii w osiągnięciu celów w zakresie produkcji energii z OZE, wykorzystując znaczące możliwości dostępu do mórz.

Zgodnie z warunkami umowy, Port Adriano wydzierżawi firmie Eco Wave Power potencjalnie odpowiednią lokalizację na okres 20 lat, natomiast Eco Wave Power będzie odpowiedzialna za uzyskanie wszelkich pozwoleń, budowę i uruchomienie elektrowni oraz sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownię zgodnie z zatwierdzonym limitem produkcji, który zostanie określony dla danego terenu.

Planuje się, że elektrownia zostanie zbudowana i uruchomiona w dwóch etapach. Pierwszy etap to budowa elektrowni o mocy do 1 MW. Drugi etap obejmuje budowę i eksploatację w sumie 2 MW mocy.
Port Adriano będzie miał prawo pierwokupu części lub całości inwestycji w obu etapach projektu, a firma Eco Wave Power będzie miała prawo połączyć oba etapy projektu i od początku realizować budowę pełnej mocy 2 MW.

- Hiszpania posiada 8000 km linii brzegowej. Połączenie ambitnych celów Hiszpanii w zakresie energii odnawialnej z jej znaczącą linią brzegową sprawia, że jest to optymalny rynek dla Eco Wave Power. Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Port Adriano i chcielibyśmy podziękować im za to, że są pionierami w dziedzinie energii produkowanej z fal – powiedziała Inna Braverman, założycielka i dyrektorka generalna Eco Wave Power.

Jako członek Unii Europejskiej Hiszpania jest związana celami w zakresie energetyki i ochrony klimatu w ramach Unii Energetycznej. Głównym dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki polityki energetycznej i klimatycznej Hiszpanii w nadchodzącym dziesięcioleciu jest Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030. W przypadku Hiszpanii zakłada 42-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii oraz 74-procentowy udział OZE w produkcji energii elektrycznej.

Rząd hiszpański przewiduje, że do realizacji działań określonych w KPEiK potrzebne będą inwestycje w wysokości 241 mld euro, z czego 80 procent ma pochodzić z sektora prywatnego.

O zaangażowaniu Hiszpanii w energię odnawialną świadczy fakt, że udział OZE w krajowym miksie energetycznym wzrósł z 24 procent w 2009 roku do 38 procent w 2019 roku. Hiszpania dodatkowo podkreśliła swoje nastawienie względem OZE planując wycofanie się z produkcji energii elektrycznej z węgla i atomu. Wydaje się, że proces wycofywania węgla jest na dobrej drodze - w 2019 roku zapewniał jedynie około 5 proc. energii elektrycznej, a w 2020 roku jeszcze mniej. Energia jądrowa, której udział w produkcji energii elektrycznej w 2019 roku wyniósł 22 procent, zacznie być stopniowo wyłączana z miksu od 2027 roku. Cztery z siedmiu hiszpańskich reaktorów jądrowych mają zostać zamknięte do końca 2030 roku, co odpowiada około 4 GW mocy.

Źródło: Eco Wave Power Global/Port Adriano

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.