• <
mewo_2022

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

Partnerzy portalu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu „Realizacja terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Gaz-System może przystąpić do kolejnych działań, niezbędnych dla realizacji tej strategicznej inwestycji.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia prowadzone przez RDOŚ w Gdańsku odbyło się z uwzględnieniem konsultacji społecznych, zorganizowanych pod koniec 2023 roku, równolegle przez RDOŚ i Gaz-System. 24 października i 20 listopada ubiegłego roku odbyły się spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie. Podczas nich szeroko omówiono zakres inwestycji, jak również sposoby ograniczenia jej wpływu na otoczenie. Na każdym etapie postępowania strony miały możliwość zgłaszania wniosków i uwag. 

– Dziękuję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku za sprawne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla terminalu FSRU, która określa warunki prowadzenia inwestycji i jest niezbędną podstawą do starań o wydanie decyzji lokalizacyjnej – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu Gaz-System.  

Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez Gaz-System program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową. Druga natomiast to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Część lądowa inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.  

– Nasze projekty realizujemy równoważąc kwestie technologiczne i przyrodnicze. Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne jest priorytetem przy wszystkich inwestycjach, a w szczególności tych prowadzonych na terenach tak cennych przyrodniczo jak Zatoka Gdańska. Dlatego dołożymy starań, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć wpływ terminalu FSRU i gazociągu podmorskiego na środowisko i zachować walory krajobrazowe tego miejsca – dodał Prezes Hinc.

Spółka zrealizuje szereg działań w celu ograniczenia wpływu budowy i eksploatacji terminalu FSRU na środowisko naturalne – wśród nich należy wymienić przede wszystkim bezwykopowe przekroczenie plaży Stogi przez gazociąg łączący terminal FSRU z lądem. Dzięki temu plaża pozostanie nienaruszona i będzie można w dalszym ciągu bez żadnych przeszkód z niej korzystać. Ponadto gazociąg w części podmorskiej zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a samo nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości ok. 3 km od brzegu, tuż przy torze wodnym prowadzącym do Portu Północnego. Dzięki temu wpływ terminalu na krajobraz oraz potencjalny hałas będą minimalne. Budowa i eksploatacja infrastruktury FSRU nie wpłynie też na dostępność wód Zatoki Gdańskiej dla żeglarzy korzystających z przystani w Górkach Zachodnich.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.