• <
mewo_2022

Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

gm

15.09.2021 15:58 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Partnerzy portalu

Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - GospodarkaMorska.pl
Fot. Equinor/Jan Arne Wold, Even Kleppa

Equinor, zaangażowany od  2018  roku w  budowanie morskiej  energetyki  wiatrowej w Polsce, jest w gronie sygnatariuszy zawartej dzisiaj umowy sektorowej. Firma prowadząc intensywny dialog z przedsiębiorcami i rozwijając własne platformy rozmów z polskimi dostawcami, jest jednym z inicjatorów zacieśniania współpracy między podmiotami z nowo powstającej branży.

Equinor z zadowoleniem  przystąpił  do  formalnego  zawarcia  porozumienia,  sector  deal, w prace nad którym firma była zaangażowana od samego początku. Porozumienie pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży zawarte zostało 15 września podczas uroczystości, której gospodarzem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Uroczyste podpisanie umowy sektorowej jest zwieńczeniem wielomiesięcznego dialogu dotyczącego wspólnych działań na rzecz rozwoju offshore wind w Polsce i kolejnym krokiem na  drodze  do   skutecznej   realizacji   założeń   transformacji   energetycznej   w   oparciu o odnawialne źródła energii. Polska jest dla Equinor jednym ze strategicznych rynków rozwoju w obszarze OZE i cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w tak ważnych inicjatywach, dzieląc się naszym doświadczeniem z krajów mierzących się z podobnymi wyzwaniami - mówi Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

Umowa  sektorowa  jest  inspirowana  podobnym  porozumieniem  branżowym  zawartym   w  marcu  2019  r.   w  Wielkiej   Brytanii,   która  należy  do   najbardziej   zaawansowanych  i najdynamiczniej rozwijających się rynków offshore wind na świecie. Equinor jest stroną brytyjskiego sector deal, mając w portfolio trzy projekty morskich form wiatrowych i rozwijając kolejne, w tym zaawansowaną inwestycję największej farmy wiatrowej na świecie - Dogger Bank u wybrzeży północno-wschodniej Anglii.

Jednym z kluczowych celów, jakie strony polskiego porozumienia sektorowego dyskutowały na drodze prac nad umową, była aktywizacja polskiego łańcucha dostaw, tzw. local content. Equinor, rozwijając wraz z Polenergią projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, ma najdłuższą historię budowania dialogu z lokalnymi dostawcami dla projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Local content kluczowy

- Local content to jeden z kluczowych aspektów dla  rozwoju  morskiej  energetyki wiatrowej w Polsce. Wraz z naszym partnerem prowadzimy działania pokazujące potencjał oraz potrzeby tej branży polskim firmom, aby jak najwcześniej rozpoczynały swoje przygotowania umożliwiające aktywny udział w budowaniu tych strategicznych dla Polski inwestycji energetycznych. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że zawarta umowa sektorowa wskazuje praktyczne kierunki współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Dalsza realizacja umowy wymaga ścisłej koordynacji działań i budowania właściwych ram prawnych, których wdrożenie pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego i sprawną realizację projektów na Bałtyku - dodaje Michał Kołodziejczyk.

W maju 2019 Equinor wraz z Polenergią,  jako  pierwsi  inwestorzy  w  Polsce,  zorganizowali Dzień Dostawcy. Od tego czasu firmy kontynuują wielopłaszczyznowe rozmowy z polskimi podmiotami, by wesprzeć ich przygotowania do włączenia się w łańcuch dostaw  dla  morskich  farm  wiatrowych.   W październiku   2020   r. firmy   zrealizowały serię sześciu warsztatów online - w dialogu wzięło udział blisko stu przedsiębiorców. Planując kluczowe postępowania i kształtując warunki strategii  zakupowej,  Equinor  zachęca  również potencjalnych dostawców kluczowych komponentów do aktywnego włączania polskich firm w tworzone łańcuchy dostaw.

Przyjęte porozumienie poprzedzała ponad roczna współpraca podmiotów z branży, które    w sześciu obszarach kompetencyjnych wypracowywały założenia dla dalszego rozwoju MEW w  Polsce.   Obszary  te  znajdują  odzwierciedlenie  w  przyjętych  celach  strategicznych     i obejmują założenia dla rozwoju kadr i systemu kształcenia, B+R, rozwoju polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw, logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie, edukacji społecznej oraz współpracy interesariuszy.

O Equinor

Equinor to globalna firma energetyczna z ambicją odegrania wiodącej roli w procesie transformacji energetycznej. Firma buduje klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, wschodnim wybrzeżu USA i na Morzu Bałtyckim. Equinor zasila ponad milion europejskich domów odnawialną energią z wiatru na morzu z farm w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Od 2018 roku firma działa w branży morskiej  energetyki  wiatrowej  w  Polsce.  Equinor  wraz  z  partnerem   Polenergią   tworzy  jedne   z najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 3 GW. W 2021 Equinor kupił polską spółkę Wento z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1,6 GW, by rozwijać lądowe odnawialne źródła energii na polskim rynku.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.