• <
attis_konferecnja_2024

Wojciech Dąbrowski: PGE pozyskała 1,6 mld zł z funduszy pomocowych na inwestycje

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Wojciech Dąbrowski: PGE pozyskała 1,6 mld zł z funduszy pomocowych na inwestycje

Partnerzy portalu

W ostatnich czterech latach wykorzystanie przez PGE środków z programów pomocowych wzrosło ponad trzykrotnie. W latach 2020-2023 łącznie umowy o dofinansowanie projektów w skali Grupy PGE wyniosły blisko 1,6 mld złotych.

PGE ma ambitny plan inwestycyjny. Szukamy jak najlepszego finansowania naszych projektów.  Szczególnie ważne jest umiejętne korzystanie z funduszy pomocowych. W ciągu  ostatnich czterech lat pozyskane przez Grupę PGE środki z tych programów wzrosły ponad  trzykrotnie i wyniosły 1, 6 mld złotych - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE stosuje aktywne podejście do pozyskiwania środków pomocowych, stale monitoruje planowane i dostępne źródła finansowania. W  ostatnich czterech latach największe wsparcie zostało udzielone na projekty ograniczające wpływ działalności Grupy PGE na środowisko naturalne, dystrybucję energii oraz infrastrukturę ciepłowniczą. PGE przewiduje, że finansowanie preferencyjne w coraz większej części dotyczyć będzie odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Dodatkowo PGE spodziewa się uzyskania wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe, jak również stymulujące sprawiedliwą transformację regionów węglowych.

Skala wsparcia będzie konsekwentnie rosła, a z samego Krajowego Planu Odbudowy Grupa PGE może pozyskać przeszło 20 mld złotych. PGE planuje również pozyskiwać wsparcie z innych funduszy europejskich, w szczególności w ramach programów: FEnIKS, FEPW, FENG, Funduszu Innowacyjnego jak i ze środków krajowych: Funduszu Modernizacyjnego czy programów NFOŚiGW.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.