• <
premium

Pierwsza niepubliczna szkoła morska w Polsce.

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-399 Gdynia, ul.Polska 13A
  • Telefon: 58 6217541
  • Fax: 58 6612655
  • E-mail: szkola@morska.edu.pl

Udostępnij

Szkoła Morska w Gdyni Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością powstała w marcu 1998 roku w wyniku połączenia dwóch spółek prowadzących renomowane ośrodki szkolenia marynarzy i oficerów morskich statków handlowych:

•„M&N” sp. z o.o. powstałej 25 lutego 1993 roku, prowadzącej „MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY w GDYNI”
•AGMOR” Morskie Centrum Szkolenia sp. z o.o. powstałej 11 marca 1996 roku, prowadzącą szkolenia w zakresie łączności GMDSS.Spółka prowadzi:

•niepubliczną Policealną Szkołę Morską kształcącą w zawodach oficera nawigatora i oficera mechanika statku morskiego, marynarza i motorzysty,
•niepubliczną Placówkę Oświatową (Ośrodek Szkoleniowy) szkolącą marynarzy i oficerów statków morskich, pracowników gospodarki morskiej oraz żeglarzy i motorowodniaków,
•Centrum Rozwoju Osobowości i Pomocy Psychologicznej – niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
•działalność wydawniczą w zakresie przygotowania i wydawania skryptów i podręczników związanych tematycznie z prowadzonymi szkoleniami.

Szkoła Morska w Gdyni sp. z o.o. jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Polskiego Forum Przemysłów Morskich. W lipcu 1998 roku Szkoła uzyskała międzynarodowy certyfikat jakości wg standardów ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim, przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

Oferta

Ośrodek szkoleniowy Szkoła Morska w Gdyni powstał w marcu 1998 roku z połączenia dwóch renomowanych ośrodków szkolenia marynarzy i oficerów floty handlowej i pracowników gospodarki morskiej:

•Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Gdyni „M&N” założonego dnia 25.02.1993 roku
oraz
•AGMOR” Morskiego Centrum Szkolenia powstałego dnia 11.03.1996 roku.
Działamy w oparciu o następujące dokumenty:

•Zaświadczenie nr 38/03 z dnia 24.02.2004 (kontynuacja wpisu z 09.05.1996) o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Wydział Edukacji Urzędy Miasta Gdyni,
•Certyfikat uznania ośrodka szkoleniowego wydany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dnia 16.01.2003 roku (kontynuacja z 31.08.1998).
Posiadamy międzynarodowy certyfikat jakości wg standardów ISO 9001:2000 w dziedzinie edukacji morskiej, przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance
Kursy kwalifikacyjne
DZIAŁ POKŁADOWY W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ
•Poziom pomocniczy (marynarz wachtowy)
•Poziom pomocniczy (starszy marynarz)
•Poziom operacyjny (Oficer Wachtowy)
•Poziom zarządzania (Starszy Oficer) dla szkolących się metodą kursową
•Poziom zarządzania (Starszy Oficer) dla absolwentów szkół morskich kształcących na poziomie zarządzania
•Kapitan Żeglugi Wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
•Odnowienie dyplomu w dziale pokładowym
DZIAŁ POKŁADOWY W ŻEGLUDZE KRAJOWEJ
•Szyper 1 klasy żeglugi krajowej
•Szyper 2 klasy żeglugi krajowe
DZIAŁ POKŁADOWY W ŻEGLUDZE PRZYBRZEŻNEJ
•Poziom operacyjny
•Poziom zarządzania
KWALIFIKACJE ZAWODOWE W RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM
•Szyper 1 klasy rybołówstwa morskiego
•Szyper 2 klasy rybołówstwa morskiego
•Świadectwo dla starszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do pełnienia wachty morskiej
DZIAŁ MASZYNOWY
•Poziom pomocniczy (motorzysta wachtowy)
•Obsługa silników spalinowych o mocy do 200 kW
•Oficer mechanik na statkach o mocy maszyn do 1100 kW
•Poziom operacyjny (Oficer Mechanik Wachtowy)
•Poziom zarządzania (II Mechanik) dla szkolących się metodą kursową
•Poziom zarządzania (II Mechanik) dla absolwentów szkół morskich kształcących na poziomie zarządzania
•Starszy Mechanik na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej
•Odnowienie dyplomu w dziale maszynowym
Kursy specjalistyczne
•Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
•Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – kurs uaktualniający
•Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
•Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej – kurs uaktualniający
•Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
•Sprawowanie opieki medycznej nad chorym
•Sprawowanie opieki medycznej nad chorym – kurs uaktualniający
•P-poż podstawowy
•P-poż podstawowy – kurs uaktualniający
•P-poż wyższy
•Budowa i obsługa gaśnic
•Kurs ochrony przed wybuchami (Explosion protection course)
•Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych stopień podstawowy
•Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych stopień wyższy
•Eksploatacja zbiornikowców do przewozu chemikaliów stopień wyższy
•Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopień wyższy
•Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
•Znajomość przepisów IATA dotyczących transportu ładunków niebezpiecznych
•Mycie zbiorników ropą i System gazu obojętnego (kurs na symulatorze ładunkowym)
•Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu ropy naftowej i jej produktów (szkolenie na symulatorze ładunkowym) (IMO 2.06)
•Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu chemikaliów (szkolenie na symulatorze ładunkowym)
•Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu gazów skroplonych (szkolenie na symulatorze ładunkowym)
•Gospodarka wodami balastowymi (Ballast water Management)(szkolenie na symulatorze ładunkowym)
•Zapobieganie rozlewom olejowym (Oil pollution awareness)(szkolenie na symulatorze ładunkowym)
•Praca w atmosferze H2S
•Kontrola emisji lotnych związków organicznych (VOC emmision control)
•Obsługa pomp FRAMO
•Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, zachowania ludzkie, bezpieczeństwo pasażerów i ładunku na statku pasażerskim Ro-Ro
•Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, zachowania ludzkie, bezpieczeństwo pasażerów i ładunku na statku pasażerskim innym niż Ro-Ro
•Kierowanie tłumem i bezpieczeństwo pasażerów na statku pasażerskim Ro-Ro
•Kierowanie tłumem i bezpieczeństwo pasażerów na statku pasażerskim innym niż Ro-Ro
•Dowodzenie wachtą nawigacyjną (Bridge Team/Resource Management)
•Podstawy dowodzenia wachtą nawigacyjną z elementami manewrowania (IMO1.22)
•Dowodzenie mostkiem/siłownią okrętową (Bridge/Engine Room Team Management)
•Dowodzenie wachtą maszynową (Engine Room Team/Resource Management)
•Symulator Siłowni Okrętowych (zgodne z kursem modelowym IMO 2.07)
•Szkolenie w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy
•Kurs bezpieczeństwa wysokich napięć (do 24 kV) (High Voltage (up to 24 kV) Safety Course
•Kurs oszczędzania energii (Energy Conservation Training)
•Kurs ochrony przed korozją
•Kurs planowania remontów
•Bosfor i Dardanelle – Przejście przez Cieśniny Tureckie
•Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
•Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie zarządzania
•Kooperacja SAR
•Mapa elektroniczna (ECDIS)
•Zapoznanie z AIS (Automatic Identification System)
•Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych (Ship Handling)
•Żegluga w lodach
•Kurs manewrowania jako sternik manewrowy
•Kurs cumowania statku do statku w ruchu
•Oficer ochrony statku morskiego (Ship Security Officer)
•Ochrona statku przed zagrożeniami (Shore Based Ship Security Team)
•Oficer ochrony armatora (Company Security Officer)
•Oficer ochrony obiektów portowych (Port Facilities Security Officer)
•Znajomość kodu ISM
•OPA 90
•Kurs oficera bezpieczeństwa (Shipboard Safety Officer)
•Kurs dochodzenia powypadkowego i minimalizowania ryzyka niebezpieczeństwa (Incident Investigation & Maritime Risk Management Training)
•Kurs oceny i minimalizowania ryzyka (Risk Assessment & Management Training)
•Kurs postępowania w sytuacjach standardowych i awaryjnych (Operational and Emergency Procedures Training)
•Kurs na Wewnętrznego audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością (Safety & Quality management system internal auditor).
•Kurs zarządzania organizacją pracy
•Inspekcje
•Komercyjne aspekty eksploatacji statku (CASO)
•Kurs zarządzania ochroną środowiska (Environmental Management Training)
•Znajomość przepisów MARPOL
•System zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
•Bezpieczeństwo żywienia, poziom 2 (HACCP)
•Ucieczka z Zatopionego Śmigłowca (Helicopter Underwater Escape & „Airpocket” Training)
•Asystent oficera kierującego lądowaniem helikoptera (Helideck Assistant (HDA))
•Kurs na oficera kierującego lądowaniem helikoptera (Helicopter Landing Officer (HLO))
•Podstawowy kurs bezpieczeństwa offshore (BOSIET)
•Tankowanie śmigłowca
•Samoratowanie i Przetrwanie w Wodzie
•Świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC)
•Świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC)
•Świadectwo ograniczone operatora GMDSS (ROC)
•Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC)
•Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC)
•Przygotowanie do egzaminu na odnowienie świadectwa GOC GMDSS
•Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF (UKF)
•Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów
•Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Filmy


Ultranowoczesny symulator siłowni okrętowych zwiększył możliwości Szkoły Morskiej w Gdyni


Szkoła Morska 3


Szkoła Morska 1


Szkoła Morska 2


Opis dodatkowy

szkoła morska, szkoły morskie, szkolenia morskie, kursy morskie, marynarz, szkolenia nurków, szkoła morska w gdyni, Kursy kwalifikacyjneKursy specjalistyczne, Kursy Offshore, Nauka nurkowania, Kursy żeglarskie

Dziękujemy za wysłane grafiki.