• <
BOTA_FILM_2021

Spółka z Grupy Orlen wspólnie z PGNiG chce rozwijać program biogazowy

ac

02.07.2021 13:42 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Spółka z Grupy Orlen wspólnie z PGNiG chce rozwijać program biogazowy
Spółka z Grupy Orlen wspólnie z PGNiG chce rozwijać program biogazowy - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, wspólnie z PGNiG złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni.

Orlen Południe nabył już trzy instalacje, w tym ostatnio w gminie Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim. Z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przemysłu przetwórczego będzie w nich produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

Biometan to biogaz produkowany z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Powstaje poprzez oczyszczanie biogazu ze związków siarki i dwutlenku węgla. Może być wykorzystywany w transporcie lub służyć jako paliwo do produkcji biowodoru.

– Prowadzimy nowoczesny biznes, który umożliwia zrównoważony rozwój całej Grupy Orlen. W te działania wpisuje się m.in. program biogazowy Orlen Południe, który spółka dynamicznie rozwija pozyskując kolejne biogazownie. Projekt ten ma duże znaczenie dla Grupy Orlen, wzmacniając jej kompetencje w obszarze energetyki odnawialnej, a także dla polskiej gospodarki oraz krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Jest też przykładem synergii biznesowych, które możemy zyskać po przejęciu Grupy PGNiG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Współpraca Orlen Południe i PGNiG, w ramach programu biogazowego, ma opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biogazowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także przy produkcji i wykorzystaniu biometanu w różnych obszarach działalności spółek. Inwestycje miałaby realizować powołana przez Orlen Południe i PGNiG spółka celowa, w której ORLEN Południe miałby 51 proc., a PGNiG – 49 proc. udziałów. 

Wniosek o powołanie spółki wpłynął już do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to formalne zainicjowanie współpracy Orlen Południe i PGNiG. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez UOKiK umożliwi dalszą realizację programu biogazowego, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zakupiona przez Orlen Południe instalacja w Jeżewie, o mocy 1,8 MWe, została oddana do użytku w 2014 roku i obecnie produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Źródłem produkowanego w niej biogazu, który charakteryzuje się dużą zawartością biometanu, są substraty odpadowe płynne i półpłynne, pochodzące z przemysłu spożywczego oraz hodowli zwierząt. 

Orlen Południe planuje do 2024 roku rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan oraz podłączenie do sieci umożliwi produkcję ok. 8 mln m3 biometanu rocznie.

Razem z biogazownią spółka przejęła zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych. Posiadanie własnego zakładu utylizacji odpadów wyróżnia obiekt w gminie Jeżewo na polskim rynku biogazowniczym.

W grudniu ubiegłego roku Orlen Południe nabył działającą biogazownię w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. W styczniu zakupił dwie działki w gminie Ryn, w których rozpoczął już prace związane z budową własnej instalacji. Z kolei w marcu sfinalizował zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. Spółka planuje rozbudowę tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który byłby wtłaczany do sieci dystrybucyjnej i potencjalnie wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.


GEOFUSION_790x140
ned_project_390x100
Atlas_Copco_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.