• <
mewo_2022

Skokowy wzrost zysku Zrembu Chojnice

Partnerzy portalu

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, fot. Zremb Chojnice

Poprawiające się wyniki producenta specjalistycznych kontenerów to gównie efekt wchodzących do realizacji kolejnych zamówień z obszaru sił zbrojnych, które wynikają z przyznanej w ubiegłym roku koncesji z MSWiA. Zarząd Zrembu z optymizmem patrzy na 2024 rok i spodziewa się kontynuacji pozytywnego trendu.

Według szacunkowych danych jednostkowe przychody Spółki w 2023 roku przekroczyły 37 mln zł. To oznacza wzrost o ponad 27 proc. w porównaniu do uśrednionych przychodów za lata 2020-2022 (na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2023 zarząd przyjął okres trzech wcześniejszych lat jako porównawczy). W ujęciu r/r przychody wzrosły o blisko 10 proc. EBITDA i EBIT skoczyły o ponad połowę, porównując uśrednione wyniki z lat 2020-2022 i wyniosły odpowiednio 4,65 mln zł i 3,23 mln zł. Ubiegłoroczny zysk netto wyniósł 2,87 mln zł, co oznacza wzrost o 205 proc. w zestawieniu z uśrednionym zyskiem lat 2020-2022. W ujęciu r/r dynamika wyniosła 73 proc.

- Osiągnęliśmy dwucyfrową dynamikę i to pomimo słabszego pierwszego półrocza 2023 roku. Jednak drugie półrocze ubiegłego roku pokazało, że rozpędzamy się z realizacją kontraktów dla sił zbrojnych. Niewątpliwie pomaga w tym koncesja w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, przyznana w marcu 2023 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres udzielonej koncesji znacząco poszerza obszar naszej działalności operacyjnej oraz daje możliwość zwiększenia skali działalności w przyszłości na rynku wojskowym. Ubiegły rok pokazał, że realizowanie tych kontraktów pozwala skutecznie neutralizować koszty związane z wysokimi cenami energii i rosnącą płacą minimalną, która determinuje w Spółce poziom wynagrodzeń. Poprawie wyników w 2023 roku sprzyjała także stabilizacja cen materiałów.

Na 2024 rok patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Pozytywny trend zapoczątkowany w drugim półroczu ubiegłego roku powinien być kontynuowany. Mamy dużo zapytań od potencjalnych kontrahentów i uczestniczymy w wielu przetargach. Wszystkie armie w Europie będą inwestowały i to dopiero początek tego procesu – komentuje Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice.

Zremb Chojnice jest polskim producentem kontenerów specjalistycznych: offshore, dla wojska, mudskipów, kontenerów polowych, basketów narzędziowych, a także innych, idealnie dopasowanych do potrzeb klienta. Wszystkie kontenery powstają w zakładzie produkcyjnym w Chojnicach. Drugim obszarem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych. Zremb dysponuje kadrą wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnym i specjalistycznym parkiem maszynowym.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.