• <
attis_konferecnja_2024

Ruszają inwestycje Grupy Orlen. Dla powstającej elektrowni w Grudziądzu powstaną ujęcia i magistrale przesyłowe wody

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Ruszają inwestycje Grupy Orlen. Dla powstającej elektrowni w Grudziądzu powstaną ujęcia i magistrale przesyłowe wody

Partnerzy portalu

Ruszają inwestycje Grupy Orlen. Dla powstającej elektrowni w Grudziądzu powstaną ujęcia i magistrale przesyłowe wody - GospodarkaMorska.pl
Energa

Należąca do Energi z Grupy Orlen spółka CCGT Grudziądz rozpoczyna budowę ujęcia i magistrali przesyłowej wody koniecznych do prawidłowej pracy elektrowni w Grudziądzu. Obiekt będzie wyposażony w zamknięty system obiegu wody, aby ograniczyć jej pobór z Wisły do niezbędnego minimum. 

Wykonawcą ujęcia wody dla elektrowni spółki CCGT Grudziądz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą będzie Budimex.

- Należąca do Energi z Grupy Orlen spółka CCGT Grudziądz rozpoczyna prace dotyczące budowy ujęcia i magistrali przesyłowej wody, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum - poinformowała w poniedziałek Energa.

Inwestycja obejmować będzie m.in. budowę pompowni wody z Wisły i rurociągów technicznych na odcinku między rzeką a elektrownią oraz wykonanie systemów pomocniczych - zasilania, sterowania i automatyki. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za realizację prac w korycie Wisły, w tym odbudowę ostrogi oraz wzmocnienie brzegu i pogłębienie dna rzeki w rejonie ujęcia. Jak podkreśliła Energa, przed podjęciem prac nad ujęciem wody przeprowadzono szeroki zakres badań i analiz oraz uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

- Budowa ujęcia wody i magistrali wodnej to kolejny kluczowy etap realizacji elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Dzięki profesjonalnemu podejściu i determinacji wszystkich zaangażowanych w projekt stron, realizowane prace przebiegają bezpiecznie, zarówno dla ludzi, jak i otaczającego nas środowiska, a także zgodnie z przyjętym harmonogramem - ocenił prezes CCGT Grudziądz Marcin Małek. Jak zaznaczył, równolegle są kontynuowane działania związane z produkcją kluczowych maszyn i urządzeń bloku oraz konstrukcja obiektów na placu budowy".

Energa zwróciła uwagę, że w związku z inwestycją, na mocy zawartej z Urzędem Miasta umowy, "inwestor umiejscowi część rurociągów w sąsiedztwie planowanych pasów drogowych, w których po zakończeniu budowy magistrali wybudowane zostaną drogi publiczne". Jak przekazano w informacji prasowej, spółka CCGT Grudziądz prowadzi obecnie zaawansowane uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu co do szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji drogowych, jak też warunków współpracy stron przy ich realizacji.

- Spółka wniesie też swój wkład finansowy do tych planowanych inwestycji drogowych. Dzięki tej współpracy realizacja prac i powstanie w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni przyczyni się w sposób wymierny zarówno do budowy nowych, jak też poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych. Tym samym wzrośnie też jakość życia mieszkańców miasta korzystających z dróg w rejonie planowanych prac - podkreśliła Energa.

Dodano, że "na terenie głównym elektrowni trwają obecnie zaawansowane prace budowlane" - zakończono już pierwszy etap procesu palowania części z obiektów głównych, w tym budynku maszynowni, w którym umiejscowiony będzie turbozespół gazowo-parowy, oraz budynku kotła odzysknicowego HRSG; przygotowywane są działania związane z wykonywaniem płyt fundamentowych. Spółka podała, że oprócz tego gotowe jest już zaplecze biurowe dla pracowników budowy oraz główna cześć placów składowych, dróg transportowych i parkingów. Podkreślono, że w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu rozpoczęto też wzmacnianie odcinka ul. Skowronkowej, po której odbywać się będą transporty na teren budowanej elektrowni. Ma to na celu minimalizację utrudnień dla okolicznych mieszkańców.

Energa przypomniała, że blok energetyczny CCGT Grudziądz "będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie", a zastosowane tam rozwiązania techniczne zapewnią jednostce "wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko". Jak zaznaczono w informacji, "elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy Orlen, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki".

"Jednostka - dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy - zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy Orlen, źródeł odnawialnych" - podkreśliła Energa. Firma dodała, że elektrownia w Grudziądzu jest również "źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych".

W grudniu 2021 roku spółka CCGT Grudziądz zawarła z PSE 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. Energa zapowiedziała, że w czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

W 2023 roku Grupa Orlen planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 36,2 mld zł. Jak podał ostatnio PKN Orlen, w segmencie energetyki nakłady mają sięgnąć 7 mld zł i trafią przede wszystkim na modernizację aktywów, przyłączenie nowych odbiorców Grupy Energa, budowę bloków w Ostrołęce i Grudziądzu, budowę farm fotowoltaicznych oraz morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.