• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-702 Gdańsk, Przetoczna 66
  • Telefon: 58 304 38 81
  • Fax: 58 304 37 45
  • E-mail: prcip@prcip.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Stocznie, Offshore Prace podwodne, Roboty Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

PRCiP Sp. z o.o. jest największym przedsiębiorstwem pogłębiarskim w Polsce. Naszym celem jest utrzymywanie priorytetowej pozycji na rynku krajowym, prowadzenie prac na Bałtyku poza granicami Polski oraz w dalszej perspektywie, wykonywanie robót pogłębiarskich na również innych akwenach morskich.

Jedną ze strategicznych dziedzin działalności firmy jest ochrona środowiska przed niszczącymi wpływami sił natury, czego przykładem jest odbudowa brzegów morskich wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w tym systematyczna ochrona unikalnego Półwyspu Helskiego. Uczestniczymy w budowie nowych plaż, umożliwiających rozwój turystyki i poprawę jakości życia lokalnych społeczności. W ostatnich latach poszerzyliśmy zakres wykonywanych usług o wysokospecjalistyczne roboty hydrotechniczne, takie jak:

układanie rurociągów na dnie morza i przejść przez rzeki na potrzeby przemysłu gazowego i naftowego,
wykonanie kolektorów ściekowych dużych średnic w nowej technologii wraz z ułożeniem, wykopami i pracami zasypowymi.
Pomiary batymetryczne echosondą wielowiązkową
Prace związane z usuwaniem obiektów niebezpiecznych, bezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków zalegających na dnie.
Nasze przedsiębiorstwo zwraca szczególną uwagę na aspekty związane ze spełnieniem oczekiwań klientów oraz bezpieczeństwem pracy na morzu, w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żeglugi zgodnego z wymaganiami ISO 9001 oraz kodeksu ISM. System jakości jest monitorowany w celu ciągłego doskonalenia jego skuteczności.
Prowadzimy działania marketingowe pozyskując nowych klientów i partnerów oraz biorąc udział w przetargach w kraju i za granicą.
Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie przez PRCiP celów strategicznych będzie możliwe poprzez prowadzenie robót czerpalnych i refulacyjnych zgodnie z oczekiwaniami klientów przy wykorzystaniu najlepszych osiągalnych technologii oraz dbanie o wypełnianie najwyższych standardów jakościowych.
Funkcjonujemy nie tylko po to, abyśmy uzyskiwali coraz wyższe przychody, nie tylko po to aby nasi udziałowcy otrzymywali coraz wyższe dywidendy, ale również po to abyśmy mieli możliwość reinwestowania w przyszły rozwój firmy, w nowoczesny sprzęt do pracy i technologię, abyśmy wciąż byli ważnym podmiotem na rynku. To jest ważny cel naszych inwestycji. A także pomoc Państwu Polskiemu, społeczności i samorządom lokalnym.

Oferta

Oferta PRCiP obejmuje m.in. prace pogłębiarsko-refulacyjne, ochronę i umacnianie brzegów, rewitalizację plaż morskich, budowę falochronów i ostróg podwodnych, układanie rurociągów i instalacji podwodnych.Prace hydrotechniczne w portach
Budowa i remont nabrzeży portowych
Budowa falochronów
Roboty konstrukcyjne betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe
Roboty z zakresu budownictwa lądowego- zmechanizowane roboty ziemne, kubaturowe i instalacyjne
Pogłębianie inwestycyjne w basenach portowych
Pogłębianie konserwacyjne portów i torów wodnych
Pogłębianie towarzyszące hydrotechnicznym pracom budowlanym takim, jak nabrzeża, falochrony, pirsy itd.
Tworzenie lądu pod zabudowę przemysłową
Ochrona brzegów, zasilanie plaż
Wykopy/prace zasypowe przy układaniu rurociągów gazowych o dużych średnicach, układanie rurociągów na dnie morza, układanie kabli podwodnych
Wykonanie i układanie wylotów morskich rurociągów z oczyszczalni ścieków i związane z tym wykopy i prace zasypowe
Pogłębianie dna rzek, budowa wałów i ochrona przeciw powodziowa
Prace nurkowe/ podwodne
Wynajem sprzętu pogłębiarskiego
Dostawa wysokiej jakości kruszywa morskiego z dna Bałtyku
Projektowanie
Uwalnianie obiektów pływających z mielizn
Złomowanie statków i eksport złomu stalowego

Filmy


Etmal: Hydrauliczne pale zwiększą możliwości pogłębiarki Świdrak


Opis dodatkowy

nurkowanie, budownictwo podwodne, prace podwodne, pogłębianie w portach, budowa falochronów, układanie rurociągów, prace hydrotechniczne, ochrona brzegów morskich, prace na rzekach, prcip, prace hydrotechniczne w portach, budowa i remont nabrzeży portowych, roboty konstrukcyjne betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe, roboty z zakresu budownictwa lądowego- zmechanizowane, roboty ziemne, kubaturowe i instalacyjne, pogłębianie, inwestycyjne w basenach portowych, pogłębianie konserwacyjne portów i torów wodnych, falochrony, pirsy itd., tworzenie lądu pod zabudowę przemysłową, ochrona brzegów, zasilanie plaż, wykopy/prace zasypowe przy układaniu rurociągów gazowych o dużych średnicach, układanie rurociągów na dnie morza, układanie kabli podwodnych, wykonanie i układanie wylotów morskich rurociągów z oczyszczalni ścieków i związane z tym wykopy i prace zasypowe, pogłębianie dna rzek, budowa wałów i ochrona przeciw powodziowa, niewybuchy, wydobycie niewybuchów, raporty ferromagnetyczne, oczyszczanie dna morza z niewybuchów

Dziękujemy za wysłane grafiki.