• <
attis_konferecnja_2024

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu podstawowego morskiej farmy wiatrowej Baltica 1

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu podstawowego morskiej farmy wiatrowej Baltica 1

Partnerzy portalu

morska elektrownia wiatrowa

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ogłosiła przetarg na wykonanie projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. 

Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego został ogłoszony 2 lutego 2024 roku, a termin składania ofert mija 4 marca. Proces ten odbywa się w formie przetargu nieograniczonego. Jest to drugie podejście spółki do wyboru wykonawcy. Poprzedni przetarg został unieważniony. Po zakończeniu procesu przetargowego, wybrany wykonawca ma 12 miesięcy na wdrożenie całego projektu.

Projekt podstawowy wyprowadzenia podzielono na dwie fazy. Pierwsza obejmuje analizę techniczną oraz przygotowanie podstawy do studiów i analiz ekonomicznych. W tym etapie następuje wstępny wybór optymalnego rozwiązania technicznego dla przyłączenia MFW Baltica 1 do sieci. Druga faza skupia się na dokładnym zbadaniu wybranych rozwiązań technicznych pod kątem technicznym oraz na przygotowaniu założeń do studiów ekonomicznych. Wynikiem tej fazy będzie rekomendacja wykonawcy dotycząca najlepszego i ostatecznego rozwiązania technicznego dla przyłączenia do sieci MFW Baltica 1.

W ostatnim czasie PGE Baltica podpisała umowę z Geoquip Marine na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Głównym celem tej kampanii geotechnicznej na obszarze morskiej elektrowni wiatrowej jest uzyskanie wstępnych informacji na temat budowy geologicznej badanego obszaru. Uzyskane informacje posłużą m.in. do wyboru optymalnego sposobu posadowienia wież turbin elektrowni wiatrowej oraz umożliwią zaplanowanie kolejnych etapów badań, w tym badań geotechnicznych pod fundamenty.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW realizowane są z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.