• <

Kadry brytyjskiego sektora offshore apelują o ich większe zaangażowanie w transformację energetyczną

11.03.2023 21:15 Źródło: Friends of the Earth Scotland
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Kadry brytyjskiego sektora offshore apelują o ich większe zaangażowanie w transformację energetyczną

Partnerzy portalu

W najnowszym raporcie “Our Power: offshore workers' demands for a just energy transition” brytyjskie organizacje zawodowe stawiaką kadry w centrum planu dekarbonizacji Wielkiej Brytanii. Jest to odpowiedź na niezadowolenie pracowników w sprawie warunków pracy i praktyk branży przemysłowej.

Koalicja pracowników sektora naftowego i gazowego, grup klimatycznych i związków zawodowych, która przygotowała raport, popiera w zupełności transformację energetyczną i przemysłową, ale która zapewni sprawiedliwe odejście kraju od paliw kopalnych. Mowa o ochrony miejsc pracy, społeczności i klimatu. Podkreślają, że "w obliczu politycznej odmowy zaplanowania transformacji, pracownicy są gotowi do przewodzenia".

Przeprowadzono tysiąc wywiadów z pracownikami sektora naftowego i gazowego. Wskazują oni na potrzebę usunięcia barier w przechodzeniu na OZE, zapewnienia bezpieczeństwa, pewności zatrudnienia i sprawiedliwej płacy w całym przemyśle energetycznym. Potrzebne jest nakreślenie wizji dzielenia się przez firmy energetyczne korzyściami z Wielką Brytanią. Powinien być wprowadzony stały podatek od zysków w sektorze energetyki. Proponuje się też stworzenie państwowego funduszu majątkowego, rozwinięcia własności publicznej w spółkach (nabycie udziałów w spółkach prywatnych). Tylko pięć firm naftowych i gazowych osiągnęło prawie 200 miliardów dolarów zysku w 2022 roku, a 73% firm działających w sektorze Wielkiej Brytanii nie inwestuje w OZE lub inne technologie zeroemisyjne. W raporcie postulowane jest też, aby koszty likwidacji elektrowni były pokryte przez firmy je rozwijające.

Potrzeba też wyznaczenia minimalnych płac dla pracowników. Progi płacowe określone przez przepisy imigracyjne rządu brytyjskiego zostały zniesione dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w ciągu ostatnich 5 lat. Na przykład na należącej do SSE farmie wiatrowej Beatrice u wybrzeży Szkocji załoga otrzymywała wynagrodzenie poniżej 5 funtów za godzinę, pracując po 12 godzin przez 7 dni w tygodniu. Udziały skarbu państwa w spółkach oznaczałaby przyzwoite kontrakty, stałą pracę i to, że pracownicy byliby traktowani z szacunkiem.

Ochrona w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w pracy nie ma zastosowania do pracowników samozatrudnionych, którzy stanowią znaczną część coraz bardziej dorywczej siły roboczej, co sprawia, że wielu pracowników jest narażonych na wpisanie na czarną listę i represjonowanie za ujawnienie swoich poglądów – czytamy w komunikacie prasowym. 

Plan pojawia się w czasie odbywających się strajków. Związki zapowiadają kolejne. Organ ds. standardów szkoleniowych GWO (branża wiatrowa) jak dotąd nie doszedł do porozumienia z OPITO (branża naftowa i gazowa) i innymi organami certyfikującymi i szkoleniowymi w zakresie rozwiązań dla całego sektora. Porozumienie się w tym zakresie wymagało mniejszych kosztów edukacji i szkoleń wykwalifikowanej kadry. 

„Żądania” są wynikiem dwuletnich warsztatów i badań prowadzonymi z kadrami pracującymi w przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, koordynowanych przez Friends of the Earth Scotland. W badaniach brały udział związki zawodowe i organizacje RMT, Unite Scotland, Unison Scotland i Uplift. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.