• <

Infrastruktura wodorowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa krytycznego

04.09.2023 14:00
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Infrastruktura wodorowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa krytycznego

Partnerzy portalu

Fot. ZielonaGospodarka.pl

W kontekście ostatnich wydarzeń geopolitycznych, takich jak ataki na Nord Stream 2 oraz sytuacja na Ukrainie, rozmowa z Mateuszem Romowiczem, radcą prawnym z Legal Marine, podczas 2. Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, rzuca światło na istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury wodorowej.

Zasadniczym problemem jest brak klarownych regulacji i definicji dotyczących infrastruktury wodorowej jako infrastruktury krytycznej. Romowicz wskazuje, że obecne przepisy nie obejmują technicznych aspektów korzystania z infrastruktury wodorowej, co skutkuje brakiem uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony tej infrastruktury.

Jednym z kluczowych problemów w tym obszarze jest brak spójnych regulacji oraz jasnej definicji infrastruktury wodorowej jako elementu infrastruktury krytycznej. Jak wskazuje Romowicz, obecne przepisy nie obejmują wystarczająco kwestii technicznych związanych z wykorzystaniem i ochroną infrastruktury wodorowej. To prowadzi do luki regulacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony tej kluczowej dla przyszłości dziedziny.

Warto podkreślić, że infrastruktura wodorowa ma potencjał do głębokiej transformacji sektora energetycznego, jednakże brak wypracowanej strategii regulacyjnej oraz niewystarczające kompetencje w odpowiednich służbach mogą stwarzać zagrożenia dla jej stabilności i bezpieczeństwa.

W kontekście inwestycji w morskie farmy wiatrowe oraz produkcji zielonego wodoru, Romowicz wskazuje na niedoskonałości w planowaniu strategicznym. Często krótkoterminowe cele polityczne kolidują z potrzebą długofalowego i spójnego planowania, co wpływa na brak ciągłości i skuteczności realizacji długoterminowych strategii.

Ważnym aspektem jest również zagadnienie cyberbezpieczeństwa w kontekście infrastruktury wodorowej oraz morskich farm wiatrowych. Coraz większe znaczenie ataków cybernetycznych w dzisiejszym świecie stawia infrastrukturę wodorową w obliczu realnych zagrożeń. Przejęcie kontroli nad systemami sterującymi farmami wiatrowymi może prowadzić do poważnych skutków, włącznie z fizycznym uszkodzeniem infrastruktury.

Wnioski płynące z rozmowy z Mateuszem Romowiczem wskazują na potrzebę spójnych regulacji i działań mających na celu ochronę infrastruktury wodorowej jako kluczowej części transformacji energetycznej. Bez spójnej strategii, odpowiednich kompetencji i skoordynowanych działań, ryzyko związane z infrastrukturą krytyczną może wzrosnąć, co stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa i zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.