• <
premium

Zabezpieczamy Twoją otoczenie, byś spokojnie mógł spoglądać w przyszłość.

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-376 Gdynia, Korzeniowskiego 26
 • Telefon: +48 698 927 874
 • E-mail: biuro@grupageofusion.pl

Udostępnij

Od 13 lat skupiamy się na zapewnianiu bezpiecznej przestrzeni dla Twojego rozwoju. Wykorzystując wiedzę, zasoby i doświadczenie naszych spółek partnerskich, dostarczamy kompletny pakiet usług, związanych z szeroko rozumianymi badaniami gruntu. Posiadamy bogate doświadczenie w pracach terenowych, związanych z pracami saperskimi – na lądzie i akwenach wodnych – geologią oraz geofizyką.

Obecnie szeroko pojęte prace saperskie stały się podstawa naszej działalności – jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Europie podmiotów prywatnych zajmujących się pracami saperskimi w wodzie.

Oferta

Działania z obszaru:

 • badań termowizyjnych
 • badań geofizycznych
 • kompleksowych usług saperskich
 • badań geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych
 • badania geofizycznych dla potrzeb inżynierii transportowej
 • badań skarp i osuwisk
 • nieinwazyjnych badań archeologicznych
 • badań skażeń gruntów i wód podziemnych
 • badań wałów przeciwpowodziowych i zapór
 • kompleksowego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)
 • oczyszczania zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)
 • prowadzenia nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych
 • opracowywania ekspertyz i opinii saperskich

Kontakt do działów firmy

marta.forreiter@grupageofusion.pl
biuro@grupageofusion.pl

Filmy

 • Konferencja „Bałtyku, Oddychaj! - porozmawiajmy o polskim rynku offshore” zgromadziła naukowców, świat biznesu, przedstawicieli spółek skarbu państwa budujących farmy na morzu i instytucje zaangażowane w proces oczyszczania Morza Bałtyckiego z niewybuchów.


 • "Podczas wakacyjnego wyjazdu nad morze żadne z nas nie chciałoby poparzyć się bronią chemiczną, która wygląda jak kawałek bursztynu, albo zobaczyć, że ktoś wylatuje w powietrze z powodu niewybuchu. Ten problem istnieje, a my mamy rozwiązanie" - mówi Łukasz Porzuczek, CEO Grupy GeoFusion Sp. z o.o.

Zdjęcia

Opis dodatkowy

badania termowizyjne, badania geofizyczne, usługi saperskie, Badania geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych, Badania geofizyczne dla potrzeb inżynierii transportowej, Badania skarp i osuwisk, Nieinwazyjne badania archeologiczne, Badania skażeń gruntów i wód podziemnych, Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych, Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór, Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN), Oczyszczanie zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN), Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych, Opracowywanie ekspertyz i opinii saperskich

Dziękujemy za wysłane grafiki.