• <
mewo_2022

Grupa Azoty planuje w przyszłym roku weryfikację celów strategii na lata 2021-2030

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Grupa Azoty planuje w przyszłym roku weryfikację celów strategii na lata 2021-2030

Partnerzy portalu

Grupa Azoty

W 2024 roku jest planowana weryfikacja poszczególnych celów strategii spółki na lata 2021-2030. Spółka obecnie podtrzymuje chęć przejęcia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, wokół którego mają być skupione "zielone" aktywa grupy.

"W tym momencie Grupa Azoty nie przewiduje zmian (...) kierunku realizacji strategii (...) grupy kapitałowej lata 2021-2030. Na bieżąco analizujemy trendy rynkowe i regulacyjne, a w przyszłym roku planujemy weryfikację poszczególnych celów naszej strategii" - odpowiedziała spółka w odpowiedzi na pytanie PAP, czy ma w planach modyfikacje swojej Zielonej Strategii na lata 2021-2030 w związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Spółka dodała, że od czasu publikacji strategii na lata 2021-2030, w otoczeniu zewnętrznym zaszły zmiany makroekonomiczne i koniunkturalne, które dodatkowo wzmocniły przesłanki do jej realizacji w zakresie transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalno-polityczną i zmiany wynikające z polityki klimatycznej UE, grupa "dostrzega również wyzwania związane z dekarbonizacją procesów technologicznych opartych o produkcję wodoru."

Na pytanie PAP, co już udało się zrealizować w ramach Zielonej Strategii do 2030 roku, Grupa Azoty odpowiedziała, że realizuje m.in. modernizację istniejących układów energetycznych w celu redukcji emisji, odzysku ciepła z instalacji chemicznych i zagospodarowania go w procesie tworzenia pary niezbędnej do produkcji nawozów oraz nowych produktów. Spółka poinformowała również, że kontynuuje projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego i zagospodarowaniem odpadów. Prowadzone są również projekty termomodernizacyjne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

- Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy założenia strategii w zakresie strukturalnej dywersyfikacji źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica ma szansę stać się integratorem "zielonych" aktywów energetycznych spółek Grupy Kapitałowej. Grupa Azoty jest również zainteresowana projektem budowy elektrowni fotowoltaicznej "Brzezinka" o mocy blisko 270 MWp  - poinformowała spółka, przypominając, że w ubiegłym roku zarząd Grupy Azoty na podstawie szczegółowej analizy i wyceny Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. "wyraził zainteresowanie integracją kapitałową ZEW Niedzica w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty."

Grupa dodała również, że współpraca z Ultra Safe Nuclear Corporation oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie dotycząca rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w rektor MMR ma pozwolić docelowo wykorzystywać energię jądrową do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach spółki. Reaktor o mocy 30 MWt zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym. Przypomniała także, że w 2022 roku zakończyły się pierwsze projekty w ramach odzysku ciepła, które są elementami "Nowej Koncepcji Energetycznej" w Grupy Azoty ZAK, zakładającej wykorzystanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji chemicznych do wytwarzania mediów m.in. energii elektrycznej. Realizujemy także projekty B+R mające wpływ na realizację zaplanowanych celów strategicznych.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupa Azoty odnotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mld 657 mln 853 tys. zł (w porównaniu do 15 mld 901 mln 259 tys. w 2021 roku) oraz wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 10,3%. Zysk netto Grupy Azoty za 2022 r. wyniósł 583 mln 820 tys. zł (w porównaniu do 633 mln 687 tys. rok wcześniej). (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mick/

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.