• <
attis_konferecnja_2024

Gaz-System otrzymał certyfikaty, m.in. dla Terminala LNG w Świnoujściu

gm

04.10.2022 15:16 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gaz-System otrzymał certyfikaty, m.in. dla Terminala LNG w Świnoujściu

Partnerzy portalu

Gaz-System otrzymał certyfikaty, m.in. dla Terminala LNG w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl
Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

3 października 2022 roku Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przekazał na ręce wiceprezesa Gaz-System Artura Zawartko przyznany spółce Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z Normą PN - ISO 45001.

Norma PN – ISO 45001 pozwala na systemowe zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczy o skuteczności systemów obowiązujących w organizacji. Zakres uzyskanej przez GAZ-SYSTEM certyfikacji dotyczy obszarów przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju oraz eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego. Obejmuje także realizację inwestycji w zakresie infrastruktury gazowej. Jednostka certyfikująca UDT-CERT, która prowadziła audyt, działa zgodnie z zasadą bezstronności oraz obiektywności weryfikacji i oceny zgodności z normą. Uzyskanie przez GAZ-SYSTEM certyfikatu od Urzędu Dozoru Technicznego jest ważnym dla spółki wyróżnieniem i potwierdzeniem funkcjonowania w praktyce zasad BHP podczas wykonywania wszystkich czynności na obiektach przesyłowych.

- Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest priorytetem Gaz-System, a dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznym elementem działalności spółki. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że wdrożone procedury w zakresie BHP zapewniają wysoki poziom ochrony naszych pracowników podczas prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Takie same wysokie wymagania BHP stawiamy także naszym kontrahentom w trosce o życie i zdrowie ludzi. W ten sposób zapobiegamy incydentom wypadkowym i minimalizujemy ich skutki. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za przestrzeganie przepisów i stosowanie zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy - powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Gaz-System.

- Gratulujemy spółce Gaz–System otrzymania certyfikatu ISO 45001. Certyfikat potwierdza, że spółka wypełnia wysokie wymagania w zakresie BHP. Poświadcza dbałość pracodawcy o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich interesariuszy firmy. Jest ono szczególnie ważne teraz - w dobie wyzwań, przed jakimi stoi szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski – powiedział Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

GAZ-SYSTEM od wielu miesięcy wdrażał rozwiązania przygotowujące organizację do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pierwszym milowym krokiem było ustanowienie przez Zarząd  Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Następnie od marca 2022 roku czynności audytowe były prowadzone przez jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego w Centrali spółki oraz  w Oddziale we Wrocławiu, Świerklanach, Tarnowie i na Terminalu LNG w Świnoujściu.

Partnerzy portalu

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.