• <
premium

A listed, pure-play renewables company focused on bottom-fixed offshore wind.

Dane kontaktowe

Udostępnij

Seaway 7 świadczy usługi w sektorze energetyki odnawialnej, będąc wysoce kompetentnym i doświadczonym partnerem w realizacji projektów stałych i pływających morskich farm wiatrowych, a także dostawcą specjalistycznych usług z zakresu podnoszenia i transportusztuk ciężkich (heavy lifting and transport) oraz instalacji kabli podmorskich.

Dzięki połączonej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, inżynierii, zaopatrzenia, produkcji, podnoszenia sztuk ciężkich i usług instalacji kabli, Seaway 7 może świadczyć te usługi w szerokim zakresie struktur kontraktowych, w tym w formule EPCI (inżynierii, zakupów, budowy i instalacji) oraz T&I (transportu i instalacji).

Seaway 7 posiada pięć jednostek organizacyjnych:

Heavy Lifting

 • T&I konstrukcji offshore, w tym fundamentów turbin wiatrowych oraz kompletnych instalacji stacji transformatorowych

Offshore Cables

 • T&I kabli i wiązek pępowinowych 
 • Inżynieria, zakup materiałów, instalacja i rozruch (EPIC) kabli podmorskich 
 • Zakopywanie i wykopywanie, inspekcja, naprawa i konserwacja kabli podmorskich

Wind Turbine Generators (WTG)

 • Transport i instalacja morskich turbin wiatrowych

Heavy Transportation

 • Wysoce wyspecjalizowany transport ładunków ciężkich

EPCI Solutions & Integrated Projects

 • Świadczenie usług EPCI w zakresie fundamentów turbin wiatrowych
 • Zintegrowane usługi instalacyjne fundamentów, kabli podmorskich oraz turbin, w dowolnej konfiguracji

Połączenie szerokich możliwości instalacyjnych oraz EPCI sprawia, że Seaway 7 jest wszechstronnym i wysoce kompetentnym partnerem w realizacji projektów morskich farm wiatrowych.

Seaway 7 świadczy usługi za pomocą swoich dziesięciu wyspecjalizowanych jednostek: kablowców, transportowców oraz dźwigów. W skład floty Seaway 7 wchodzą:

 • HLV Seaway Strashnov
 • HLV Seaway Yudin
 • CLV Seaway Aimery
 • CLV Seaway Phoenix
 • ISV Seaway Moxie 
 • HTV Seaway Albatross
 • HTV Seaway Osprey
 • HTV Seaway Hawk
 • HTV Seaway Falcon
 • HTV Seaway Eagle
 • HTV Seaway Swan

Kolejne dwa statki, umozliwiające instalację turin oraz fundamentów kolejnej generacji, są w budowie:

 • HLV Alfa Lift
 • JUV Seaway Ventus

Oferta

Zapraszamy potencjalnych dostawców do kontaktu:

[email protected]

Filmy

Seaway 7 - Monopile Installation on DP


Opis dodatkowy

instalacja kabli podmorskich , konserwacja kabli podmorskich , instalacja fundamentów turbin wiatrowych , fundamenty turbin wiatrowych , morskie farmy wiatrowe , usługi instalacyjne w sektorze odnawialnych źródeł energii , seaway7 , seaway 7 , energetyka odnawialna , heavy lifting , instalacje kabli podmorskich , EPCI , T&I , konstrukcje offshore , instalacja stacji transformatorowych , subsea7 , subsea 7 , inter array grid , Jacket , piling , monopile , palowanie , substation

Dziękujemy za wysłane grafiki.