• <
premium

SeaData Sp. z o. o. to nowoczesny startup oferujący usługi z zakresu monitoringu środowiska, tworzenia baz danych oraz wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie i planowaniu przestrzennym.

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-611 Gdynia, Wielkokacka 5
 • Telefon: (+48) 504 756 409
 • E-mail: kontakt@seadata.pl

Udostępnij

SeaData Sp. z o. o. to Polska firma założona w Gdyni. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości systemów analitycznych oraz usługach IoT. Naszym celem jest dostarczenie dla Klienta produktów dostosowanych do jego potrzeb.

Oferta

Specjalizujemy się w tworzeniem rozwiązań informatycznych w obszarze monitoringu środowiska oraz tzw. ‘Earth observation’ (misje UAV, systemy GIS, przetw. danych satelitarnych). Nasze systemy oparte są o dane z urządzeń IoT, sensorów pyłów, przelotów dronami, dane GIS oraz rozwiązania związane z AI i Machine Learning. Integrujemy prywatne dane klienta z danymi publicznymi tj. dane ze stacji GIOŚ, IMGW, dane ruchu TrisTar, obserwacje satelitarne.

Naszymi sztandarowymi produktami są:
- Stacjonarny monitoring jakości powietrza działający 24 godziny na dobę
- Narzędzie oceny ryzyka pylenia i akumulacji zanieczyszczeń, w oparciu o dane pogodowe, prognozy oraz historyczne dane z sensorów YetiBox,
- Systemy analizy, prezentacji i eksportu danych,
- Monitoring środowiska z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających- w kooperacji z polską firmą Camdrone (www.uavmonitoring.pl).

Zespół SeaData posiada bogate doświadczenie w tworzeniu systemów analitycznych i zarządzaniu BigData. Naszym celem jest tworzenie produktów, które ułatwiają codzienną pracę i efektywnie wykorzystują dane zbierane przez przedsiębiorstwa. Zatem, oferta SeaData nie ogranicza się do monitoringu środowiska, ale obejmuje również zarządzanie BigData, systemy IoT oraz aplikacje oparte o AI.

W szczegółach:

Monitoring jakości powietrza oparty o sieć czujników zwanych YetiBox oraz analityczny system YetiSense. YetiBox’y zbierają informacje o stężeniach pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 lub PM100 i w czasie rzeczywistym przesyłają uzyskane dane do systemu YetiSense. YetiSense to nie tylko system do analizy danych z naszych urządzeń, ale zaawansowana platforma pobierająca dane z systemów publicznych (TriStar, stacje GIOŚ) oraz obserwacji satelitarnych, wyposażona w szereg aplikacji umożliwiających kompleksową i szybką analizę jakości powietrza na danym obszarze. Do dyspozycji Klienta oddajemy mapy, interaktywne wykresy, możliwość porównywania danych z różnych źródeł, generacja automatycznych i spersonalizowanych raportów, system powiadomień i inne.

Ważną częścią systemu YetiSense jest narzędzie oceny ryzyka pylenia i akumulacji zanieczyszczeń. W oparciu o dane pogodowe, prognozy oraz dane z YetiBox’ów określa ono ryzyko pylenia materiałów sypkich oraz niebezpieczeństwo pojawienia się dużych stężeń drobnych pyłów wskutek ich akumulacji w dolnej warstwie atmosfery. Prognozy oraz ostrzeżenia generowane są na najbliższe 24h. Elementem narzędzia są również zbiorcze raporty z prognozami na dany dzień dostarczane regularnie do Klienta każdego ranka.

Aktualnie realizowane projekty:
1. UavMonitoring

System do zarządzania oraz analizy szkód środowiskowych wraz z integracją danych z bezzałogowych statków powietrznych, pojazdów naziemnych i urządzeń IoT dla jednostek samorządowych.

System UAVmonitoring:

 • System przetwarzania i wizualizacji danych w przeglądarce  - zintegrowany z aplikacją mobilną. 
 • Wewnętrzny system dedykowany dla miast oraz urzędów gmin do zarządzania zdarzeniami związanymi z zanieczyszczeniami powietrza, nielegalnymi składowiskami odpadów, zanieczyszczeniami wody oraz innymi zgłoszeniami wymagającymi reakcji lokalnych władz oraz podmiotów przynależnych tj: Straż gminna, policja, służby porządkowe itp.

Funkcjonalności systemu:

System online zintegrowany z aplikacją mobilną do zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi łamania przepisów środowiskowych, monitoringu środowiska i zarządzania danymi środowiskowymi. Funkcje systemu:

 • dana jednostka otrzymuję unikalny dostęp do swojego systemu online i aplikacji mobilnej (login i hasło)
 • możliwość dodania incydentów związanych z naruszeniem przepisów za pomocą aplikacji mobilnej, następnie zgłoszenia są przetwarzane i analizowane w systemie online
 • publiczny interfejs oparty na mapie, na której użytkownicy są w stanie osadzić zgłoszenie w formie tekstowej, lokalizacji GPS oraz materiału foto/wideo z miejsca zdarzenia (z poziomu ziemi oraz z powietrza tj: dron lub urządzenie mobilne – tablet/telefon)
 • zarządzanie zgłoszeniami, określanie priorytetu zgłoszeń 
 • tworzenie raportów oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniami
 • opcja zamówienia usługi od UAVmonitoring na inspekcję zgłoszenia, w tym dostarczenie dokumentacji dotyczącej zdarzenia –zdjęcia, dane o stężeniach niebezpiecznych substancji w powietrzu/pyłów, dane termowizyjne 
 • możliwość udostępnienia publicznie danych z inspekcji w aplikacji mobilnej
 • dane zbierane w trakcie inspekcji wyświetlają się w czasie rzeczywistym w aplikacji
 • prezentacja i archiwizacja zebranych danych w formie wizualnej (wykresy, mapy, wizualizacje 3D) oraz w formie raportów XLSX lub PDF 
 • - archiwizacja danych w systemie UavMonitoring.pl
 • - opcja komunikacji w systemie między komórkami wewnętrznymi (np.: między wydziałami wew. Gminy)

2.  Projekt CORAL

Projekt zakłada stworzenie systemu online, który umożliwia lepsze zarządzanie danymi, optymalizację procesów w porcie oraz monitoring środowiska. Oferowana platforma składa się z trzech głównych elementów, opracowanych z myślą o małych i średnich portach:

Baza danych

Dane zbierane przez port (batymetria, pomiary środowiskowe etc.) oraz dane zebrane przez konsorcjum CORAL z innych źródeł, w tym dane meteorologiczne i pomiary z publicznych stacji pomiarowych zostaną wprowadzone do systemu i zlokalizowane na mapie. Poprzez kliknięcie w lokalizację danych klient będzie mógł przejrzeć związane z nimi analizy, wykresy, tabelki, wizualizacje.

Integracja danych z systemu AIS oraz aplikacja do zarządzania ruchem statków w porcie.

W naszej platformie zintegrowane zostaną dane z systemu AIS (Automatic Identification System). Każdy statek w rejonie portu będzie widoczny na mapie, wraz z informacją o planowanym czasie przybycia statku do portu, czasie pobytu, ładunku, miejscu dokowania itd. dane te zostaną uzyskane poprzez nowy system komunikacji statek-port. Chcemy unowocześnić proces komunikacji między statkiem, operatorem nabrzeża oraz innymi pracownikami portu poprzez stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej do realizacji rezerwacji, komunikacji i kontroli nabrzeży. Dodatkowo na nabrzeżach zainstalujemy czujniki dzięki którym operator nabrzeża będzie mógł kontrolować rezerwacje. 

Monitoring Środowiska

W porcie zostaną zainstalowane czujniki do stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza i wody. Dodatkowo wykorzystamy drony powietrzne i wodne do generacji map 3D/2D zanieczyszczeń w danym rejonie. Pomiary tego typu będą wykonywane regularnie, kilka razy w ciągu roku. Wszystkie dane będą dostępne w bazie danych w platformie.


Główną ideą naszego projektu jest stworzenie rozwiązania, które jest dostosowane do potrzeb małych/średnich portów. Nasza platforma ułatwi pracę w porcie, a także stworzy możliwość nisko kosztowej kontroli wpływu portu na środowisko. W późniejszych etapach projektu planujemy wykorzystać narzędzia AI i ML do analizy danych, zwiększając atrakcyjność naszej platformy.

3. Monitoring farm wiatrowych

Aktualnie rozwijamy również usługi z zakresu monitoringu farm wiatrowych z wykorzystaniem publicznie dostępnych danych satelitarnych, pomiarów środowiskowych oraz inspekcji i obserwacji z wykorzystaniem dronów. Wszystkie zebrane dane będą dostępne w jeden platformie (online), w gotowej do analizy formie. Nasze usługi obejmują:

Monitoring z wykorzystaniem:

 • Danych satelitarnych SAR do oceny siły i kierunku wiatru, wykorzystując m in. dane z https://wes.copernicus.org (co 4-6 dni).Danych pogodowych z wysokiej jakości modeli numerycznych pogody o rozdzielczości poziomej rzędu 1-5 km.
 •  Danych „METEOCEAN” – analiza danych historycznych w celu oceny efektywności i opłacalności obszarów dla instalacji farm wiatrowych na morzu (offshore).
 • Mapy topografii dna i zmienności tej topografii w związku z m.in. transportem sedymentów, wraz z mapami obrazującymi zmienność falowania i prądów na danym obszarze.
 • Moduł komunikacyjny wysyłający dane telemetryczne lub dane meteorologiczne z farm wiatrowych po GSM, lub z wykorzystaniem komunikacji satelitarnej. Urządzenie może działać offline i zbierać dane przez okres czasu od 6 do 12 miesięcy).

W zakresie bezpośrednich obserwacji oferujemy:

 • Instalację czujników wilgotności, temperatury, ciśnienia prędkości wiatru, stężenia pyłów w atmosferze.
 • Analiza danych z czujników wraz z: systemem powiadamiania o niebezpiecznych warunkach, raportach meteo i interaktywnym systemem wizualizacji danych.
 • Inspekcje z wykorzystaniem dronów/BSP (bezzałogowe statki powietrzne):
  • odbiory techniczne po instalacji turbin ( dokumentacja zdjęciowa )
  • przegląd techniczny łopat (zastosowanie kamery inspekcyjnej Zenmuse Z30 z wielokrotnym przybliżeniem do 180 X oraz kamery termowizyjnej)
 • Naloty fotogrametryczne:
  • analiza terenu pod kątem ukształtowania terenu oraz układu wysokościowego
  •  tworzenie numerycznego modelu terenu
  •  chmury punktów do wizualizacji oraz modelowania
 • ortofotomapy

Badania środowiskowe:

 • Pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem dronów (wilgotność, temperatura, ciśnienie), w tym analiza zmienności wiatru, występowania wirów powietrza (Low Level Jets). Trójwymiarowy obraz zmienności wymienionych właściwości atmosfery nad danym obszarze.

Kontakt do działów firmy

Lead Product Manager/Data scientist, Marta Wenta, mwenta@seadata.pl
CEO, Rafał Wolak, rwolak@seadata.pl

Do pobrania

Opis dodatkowy

seadata , yeti , yetibox , yetisense , monitoring jakości powietrza , zanieczyszczenia powietrza , monitoring hałasu , monitoring hałasu przemysłowego , systemy gis , mapy akustyczne , pomiary dronem , UAV , Mapy 3D z Drona , Dane satelitarne , Pomiary atmosferyczne , Data Science , Big Data , modele numeryczne , systemy informatyczne dla Portów , systemy informatyczne , analiza danych , pomiary dla Portów , ortofotomapy , obróbka danych satelitarnych , obróbka danych GIS , systemy geoprzestrzenne , rozwiązania IoT dla Portów , rozwiązania IoT dla Przemysłu , Monitoring IoT , Ochrona środowiska , monitoring środowiska , Ochrona środowiska w przemyśle , Badania środowiska , Obserwacja Ziemi , GIS , kontrola jakości powietrza , dron do badania smogu , dron przemysłowy , mapa smogowa , mapa smogowa z drona , mapa zanieczyszczeń z drona , mapa zanieczyszczeń powietrza dron , smog , Badanie smogu , monitoring smogu , inspekcje gazów , inspekcje przemysłowe dronem , dron smog , monitorowanie smogu , monitoring gazów niebezpiecznych ,

Dziękujemy za wysłane grafiki.