• <
premium

SeaData Sp. z o. o. to firma IT oferująca usługi z zakresu monitoringu środowiska, tworzenia baz danych oraz wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie i planowaniu przestrzennym.

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-651 Gdynia, Konwaliowa 3c
  • Telefon: (+48) 504 756 409
    (+48) 600 377 381

Udostępnij

SeaData.pl to firma z Gdyni specjalizująca się w monitorowaniu środowiska, oferująca usługi i produkty skupione na obserwacji jakości wody i powietrza, szczególnie dla przemysłu morskiego i śródlądowego. Dostarczają zintegrowane systemy zbierające dane z sensorów, publicznych stacji monitorujących, modeli numerycznych i obrazów satelitarnych. Ich rozwiązania są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów i obejmują funkcje takie jak automatyczne monitorowanie ruchu statków, narzędzia do oceny ryzyka dla portów oraz monitorowanie środowiska za pomocą urządzeń mobilnych i autonomicznych.

SeaData.pl to również wszechstronna firma z silnym zapleczem naukowym i inżynieryjnym, specjalizująca się w analizie i przetwarzaniu danych. Dla tych, którzy potrzebują wsparcia w zarządzaniu danymi lub chcą rozwijać swoje systemy analizy danych, SeaData.pl jest gotowa do pomocy i współpracy. Więcej informacji znajdziesz stronie: 

Oferta

Nasze produkty:

1.    CORAL

Projekt CORAL(dawniej YetiSense), stworzony przez firmę SeaData, ma kluczowe znaczenie dla portów i innych przedsiębiorstw, pomagając w efektywnym zarządzaniu danymi, optymalizacji procesów i monitorowaniu środowiska. System ten integruje i wizualizuje dane z różnych źródeł, co ułatwia podejmowanie decyzji i planowanie działań.

Najważniejsze cechy CORAL to: 

  • Zintegrowana baza danych, która zbiera i archiwizuje informacje z portu oraz z zewnętrznych źródeł, jak dane meteorologiczne.
  • Narzędzia do zarządzania ruchem statków, wykorzystujące dane z systemu AIS, umożliwiające efektywną koordynację operacji portowych.
  • Zaawansowany monitoring środowiskowy z wykorzystaniem urządzeń IoT i dronów, wspierający analizę i ocenę stanu środowiska wodnego i powietrznego.

Te funkcje czynią CORAL wszechstronnym narzędziem wspierającym zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo operacyjne w sektorze morskim.

2. YetiBox 

yetiBox to konfigurowalna skrzynka wyposażona w różnego rodzaju sensory - zależnie od Twoich potrzeb. 
Obecnie nasze testowe urządzenia zbierają dane o zawartości pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu, stężeniu  NO2, SO2 i gazów toksycznych oraz natężeniu hałasu. 

Zebrane dane są analizowane przez zintegrowaną z yetiBox platformę CORAL.  Umożliwia ona przystępną i łatwą w odczycie wizualizację danych w formie wykresów oraz map, a także generowanie raportów zbiorczych. Oferujemy również prezentację aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych na obszarze przedsiębiorstwa. 

3.   Mobile Monitoring

Mobile Monitoring to firma, której współwłaścicielem jest SeaData.  Mobile Monitoring łączy sobie monitorowanie środowiska za pomocą urządzeń typu bojki, czy drony (wonde i powietrzne) z inteligentnymi rozwiązaniami do analizy danych - system CORAL. Naszym celem jest dostarczenie produktu, który umożliwi szybkie reagowanie na sytuacje związane z zanieczyszczeniem środowiska, minimalizując tym samym ich potencjalne skutki.

Nasze urządzenia do monitoringu środowiska obejmują:

  • System inteligentnych bojek do ciągłego monitorowania parametrów wody. Zależnie od potrzeb, kontrolują one takie parametry jak zawartość tlenu, potencjał redoks, odczyn pH oraz przewodność wody. Te wskaźniki pozwalają na szybkie wykrywanie niepożądanych procesów zachodzących w wodzie. Nasze boje są także zdolne do wykrywania wycieków substancji ropopochodnych, co przyczynia się do ochrony zasobów rybnych i środowiska wodnego.
  • Drony wodne, które precyzyjnie mapują rozkład zanieczyszczeń w zbiornikach wodnych i tworzą mapy jakości wody.
  • Drony latające wykorzystywane do mapowania jakości powietrza, dokonywania inspekcji termowizyjnych oraz zdjęc/materiału video wybranych obiektów, a także tworzenia ortofotomap.

Wszystkie dane zebrane przez drony i bojki oraz inne urządzenia są przesyłane w czasie rzeczywistym do naszej platformy analitycznej CORAL. System monitoruje i wizualizuje zebrane informacje i powiadamia klienta o każdym przekroczeniu norm dla poszczególnych parametrów. W przypadku monitoringu środowiska wodnego właściwości wody, takie jak zawartość tlenu, pH czy potencjał redoks, mogą być wczesnymi wskaźnikami zanieczyszczenia wody lub nadmiernej eutrofizacji. Analiza danych odbywa się automatycznie, a użytkownik jest powiadamiany o każdym odchyleniu od normy. Dzięki temu, nasi klienci mogą szybko reagować na potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające pogorszeniu stanu wód lub ewentualnej katastrofie ekologicznej.

Kontakt do działów firmy

Lead Product Manager/Data scientist, Marta Wenta, [email protected]
CEO, Rafał Wolak, [email protected]

www.mobilemonitoring.pl

Filmy


Do pobrania

Opis dodatkowy

seadata, yeti, yetibox, yetisense, monitoring jakości powietrza, zanieczyszczenia powietrza, monitoring hałasu, monitoring hałasu przemysłowego, systemy gis, mapy akustyczne, pomiary dronem, UAV, Mapy 3D z Drona, Dane satelitarne, Pomiary atmosferyczne, Data Science, Big Data, modele numeryczne, systemy informatyczne dla Portów, systemy informatyczne, analiza danych, pomiary dla Portów, ortofotomapy, obróbka danych satelitarnych, obróbka danych GIS, systemy geoprzestrzenne, rozwiązania IoT dla Portów, rozwiązania IoT dla Przemysłu, Monitoring IoT, Ochrona środowiska, monitoring środowiska, Ochrona środowiska w przemyśle, Badania środowiska, Obserwacja Ziemi, GIS, kontrola jakości powietrza, dron do badania smogu, dron przemysłowy, mapa smogowa , mapa smogowa z drona, mapa zanieczyszczeń z drona, mapa zanieczyszczeń powietrza dron, smog, Badanie smogu, monitoring smogu, inspekcje gazów, inspekcje przemysłowe dronem, dron smog, monitorowanie smogu, monitoring gazów niebezpiecznych

Dziękujemy za wysłane grafiki.