• <
premium

PROJMORS jest biurem projektowym skupionym w obszarach związanych z obiektami hydrotechnicznymi, obiektami wojskowymi oraz morską energetyką wiatrową.

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-557 Gdańsk, Narwicka 2D
  • Telefon: 58 520 33 03
  • Fax: 58 520 33 04
  • E-mail: projmors@projmors.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Kooperanci, Prawo, Finanse Ekologia, Ochrona PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

PROJMORS to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce. Swoją pozycję utrzymuje poprzez dbanie o wysoki standard usług projektowych oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów. Stale się rozwija oferując nowe możliwości i szerszy zakres usług na najwyższym poziomie. W 2015 roku spółka PROJMORS dołączyła do Grupy Technologicznej ASE, która jest jedną z wiodących firm inżynieryjnych w Polsce.

Nasze biuro to miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Firmę tworzy zespół projektantów z wieloletnim doświadczeniem oraz młodzi inżynierowie, pełni energii i chęci do innowacji. Nie stronimy od wymagających projektów wykorzystujących nowe rozwiązania i technologie. Wierzymy w ciągły rozwój, w to, że silna pozycja na rynku to przede wszystkim ludzie.

Naszymi klientami są porty, stocznie, urzędy morskie, a także wojsko, policja i organizacje zarządzające infrastrukturą obronności państwa i NATO, dlatego PROJMORS posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa  Przemysłowego I stopnia pozwalające na przetwarzanie informacji niejawnych.

PROJMOS w swojej historii dostarczył usługi w wielu lokalizacjach na całym świecie. Aktualnie nasze usługi zagraniczne oferujemy poprzez odziały w Indiach i Nigerii

Oferta

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Nasze doświadczenie obejmujące 70 lat działalności inżynierskiej, zmaterializowane w setkach projektów z dziedziny budownictwa wodnego, budowli wodnych i konstrukcji morskich, ogniskuje się w następujących wyspecjalizowanych dziedzinach inżynierii:

Morskie porty i terminale
• Kompleksowe rozwiązania portów obejmujące obiekty hydrotechniczne, inżynierskie, budowlane i pomocnicze zaplecza technicznego łącznie z całą infrastrukturą techniczną.
• Wyodrębnione specjalistyczne bazy lub stanowiska oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach.
• Technologicznych do przeładunku materiałów masowych: węgla; rudy; paliw płynnych; chemikaliów (płynnych i gazowych); siarki; nawozów sztucznych.
• Specjalistyczne bazy przystosowane do przeładunku ładunków drobnicowych: drobnicy konwencjonalnej; bazy kontenerowe; stanowiska Ro-Ro.


Stocznie
• Kompleksowe rozwiązania stoczni remontowych i produkcyjnych dla budowy i remontu floty handlowej i rybackiej obejmujące obiekty hydrotechniczne, produkcyjne i infrastrukturę techniczną.
• Wydzielone bazy remontowe dla floty handlowej i rybackiej.
• kompleksowe ciągi technologiczne remontu statków w oparciu o różnorodne urządzenia podnośne jak: doki suche i pływające; podnośniki; slipy; samodzielne produkcyjne obiekty i instalacje stoczniowe: kadłubownie; warsztaty regeneracji części; warsztaty mechaniczne, elektryczne; zaplecza magazynowe; instalacje energetyczne, technologiczne;

Usługi Generalnego Realizatora Inwestycji
• Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (Inżyniera wg FIDIC).
• Pełnienie nadzorów inwestorskich na budowach hydrotechnicznych i budownictwa ogólnego.
• Rozliczenia inwestycji realizowanych ze środków pomocowych Banku Światowego, Banku Odbudowy Rozwoju.


Lista ważniejszych projektów:

• Port Północny w Gdańsku
• Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk
• Terminal Kontenerowy na Ostrowiu Grabowskim w Porcie Szczecin
• Terminal Rudy w Porcie Północnym
• Port Gdynia – Bałtycka Baza Masowa
• Baza kontenerowa w Gdyni
• Hangar Obsługi Samolotów Sił Powietrznych
• Port LNG w Świnoujściu
• Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia
• Budowa Terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle
• Port Morski Elbląg
• Budowa Zakładu Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie
• Stocznia Remontowa Nigerdock II, Nigeria
• Port rybacki Garabulli, Libia
• Port Trypolis, Libia
• Port Derna, Libia

Kontakt do działów firmy

″PROJMORS″ Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o
ul. Narwicka 2D
80-557 Gdańsk

Tel. +48 58 520 33 03
Fax: + 48 58 520 33 04
e-mail: projmors@projmors.pl

Opis dodatkowy

PROJMORS, Grupa Technologiczna ASE, biuro projektów, budownictwo morskie, budownictwo wodne, konstrukcje morskie, nadzór autorski, nadzór inwestorski, generalny realizator inwestycji, odbiór robót, porty, stocznia, stocznia remontowa, stocznia produkcyjna, obiekty hydrotechniczne, DCT, LNG, Nigerdock, FIDIC, dokumentacja projektowa, dokumentacja kosztorysowa, przeładunek materiałów masowych, przeładunek materiałów drobnicowych, baza, flota handlowa, flota rybacka, przystań rybacka, bazy kontenerowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.