• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-557 Gdańsk, Narwicka 2D
  • Telefon: 58 520 33 03
  • Fax: 58 520 33 04
  • E-mail: projmors@projmors.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Kooperanci, Prawo, Finanse Ekologia, Ochrona PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS z siedzibą w Gdańsku zostało założone w 1948 roku jako resortowe biuro projektowo-technologiczne budownictwa morskiego i wodnego Urzędu Gospodarki Morskiej.
W 1991 roku w wyniku prywatyzacji zostało przekształcone w PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest prawnym i merytorycznym sukcesorem państwowego biura projektów.

W latach siedemdziesiątych PROJMORS zatrudniał 400 projektantów i innych specjalistów.
Od roku 1981, wraz z wprowadzeniem komputeryzacji zatrudnienie było ograniczane i obecnie PROJMORS zatrudnia 60 projektantów we wszystkich specjalnościach.
W okresie swej blisko 70 letniej działalności PROJMORS wykonywał projekty dla odbiorców krajowych i zagranicznych w Europie, Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie.
PROJMORS zarejestrowany jest w FAO Rzym i UNIDO Wiedeń, jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego Warszawa, członkiem FIDIC przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.
PROJMORS jest oficjalnym rzeczoznawcą Ministerstwa Ochrony Środowiska, współpracuje z wieloma instytutami, biurami projektów, producentami, inwestorami i wykonawcami w kraju i za granicą.

Od 2015 roku PROJMORS jest częścią Grupy Technologicznej ASE.


RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG

* PROJMORS jako wiodące biuro projektowe specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów.

* Opracowujemy również ekspertyzy, orzeczenia, programy inwestycyjne oraz studia w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego jak i szeroko pojętej hydrotechniki.

* W zakres usług oferowanych przez nasze biuro wchodzą także nadzory autorskie, inwestorskie oraz odbiory robót.

Oferta

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Nasze doświadczenie obejmujące 70 lat działalności inżynierskiej, zmaterializowane w setkach projektów z dziedziny budownictwa wodnego, budowli wodnych i konstrukcji morskich, ogniskuje się w następujących wyspecjalizowanych dziedzinach inżynierii:

Morskie porty i terminale
• Kompleksowe rozwiązania portów obejmujące obiekty hydrotechniczne, inżynierskie, budowlane i pomocnicze zaplecza technicznego łącznie z całą infrastrukturą techniczną.
• Wyodrębnione specjalistyczne bazy lub stanowiska oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach.
• Technologicznych do przeładunku materiałów masowych: węgla; rudy; paliw płynnych; chemikaliów (płynnych i gazowych); siarki; nawozów sztucznych.
• Specjalistyczne bazy przystosowane do przeładunku ładunków drobnicowych: drobnicy konwencjonalnej; bazy kontenerowe; stanowiska Ro-Ro.


Stocznie
• Kompleksowe rozwiązania stoczni remontowych i produkcyjnych dla budowy i remontu floty handlowej i rybackiej obejmujące obiekty hydrotechniczne, produkcyjne i infrastrukturę techniczną.
• Wydzielone bazy remontowe dla floty handlowej i rybackiej.
• kompleksowe ciągi technologiczne remontu statków w oparciu o różnorodne urządzenia podnośne jak: doki suche i pływające; podnośniki; slipy; samodzielne produkcyjne obiekty i instalacje stoczniowe: kadłubownie; warsztaty regeneracji części; warsztaty mechaniczne, elektryczne; zaplecza magazynowe; instalacje energetyczne, technologiczne;

Usługi Generalnego Realizatora Inwestycji
• Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (Inżyniera wg FIDIC).
• Pełnienie nadzorów inwestorskich na budowach hydrotechnicznych i budownictwa ogólnego.
• Rozliczenia inwestycji realizowanych ze środków pomocowych Banku Światowego, Banku Odbudowy Rozwoju.


Lista ważniejszych projektów:

• Port Północny w Gdańsku
• Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk
• Terminal Kontenerowy na Ostrowiu Grabowskim w Porcie Szczecin
• Terminal Rudy w Porcie Północnym
• Port Gdynia – Bałtycka Baza Masowa
• Baza kontenerowa w Gdyni
• Hangar Obsługi Samolotów Sił Powietrznych
• Port LNG w Świnoujściu
• Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia
• Budowa Terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle
• Port Morski Elbląg
• Budowa Zakładu Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie
• Stocznia Remontowa Nigerdock II, Nigeria
• Port rybacki Garabulli, Libia
• Port Trypolis, Libia
• Port Derna, Libia

Kontakt do działów firmy

″PROJMORS″ Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o
ul. Narwicka 2D
80-557 Gdańsk

Tel. +48 58 520 33 03
Fax: + 48 58 520 33 04
e-mail: projmors@projmors.pl

Opis dodatkowy

PROJMORS, biuro projektów, budownictwo morskie, budownictwo wodne, konstrukcje morskie, nadzór autorski, nadzór inwestorski, generalny realizator inwestycji, odbiór robót, porty, stocznia, stocznia remontowa, stocznia produkcyjna, obiekty hydrotechniczne, DCT, LNG, Nigerdock, FIDIC, dokumentacja projektowa, dokumentacja kosztorysowa, przeładunek materiałów masowych, przeładunek matariałów drobnicowych, baza, flota handlowa, flota rybacka, przystań rybacka, bazy kontenerowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.