• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa zapowiedziane

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa zapowiedziane

Partnerzy portalu

Fot. Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Już 20 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja jest organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Celem tego wydarzenia jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Dotyczy to także działania w środowisku tworzenia bezpieczeństwa w XXI wieku, w odniesieniu do zadań, które są przed siłami morskimi stawiane i realizowane w czasie pokoju, kryzysu, czy wreszcie wojny.

Tematyka IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2024 obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

- Siły morskie a polityka morska państwa;
- 7 lat „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP”, a polityka morska państwa, miejsce Marynarki Wojennej RP;
- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego RP;
- Przemysł obronny a proces modernizacji sił morskich RP;
- Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej;
- Potencjał kooperacyjny polskiego przemysłu obronnego;
- Strategiczne znaczenie morskiej infrastruktury krytycznej;
- Tworzenie morskiej świadomości sytuacyjnej na Bałtyku;
- Cyberbezpieczeństwo w morskiej infrastrukturze krytycznej.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury, wyższej kadry dowódczej polskiej Marynarki Wojennej i innych służb mundurowych oraz urzędów państwowych, a także gości zza granicy.

Konferencja odbędzie się w Hotel Novotel Warszawa Airport.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z paneli z ubiegłorocznej edycji:

Rozpoczęło się VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego
VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego: Wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego
VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego: Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski a dynamika rozwoju sil morskich RP
VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego: Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP
VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego: Inwestycje i programy modernizacyjne Sił Morskich RP

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.