• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Indie i USA przeprowadziły duże manewry straży wybrzeża pk. "Sea Defenders-2024"

09.03.2024 18:47 Źródło: Straż Wybrzeża Indii
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Indie i USA przeprowadziły duże manewry straży wybrzeża pk. "Sea Defenders-2024"

Partnerzy portalu

Fot. Straż Wybrzeża Indii

Czterodniowe ćwiczenia miały na celu zwiększać współpracę morską i interoperacyjność między Strażą Wybrzeża Indii (ICG) i USA (USCG). 9 marca w Port Blair zostały oficjalnie zakończone.

Ćwiczenie obejmowało różne scenariusze, w tym demonstrację reagowania na zanieczyszczenia środowiska morskiego, podczas której kutry i samoloty Straży Wybrzeża Indii miały zaprezentować swoją wiedzę w zakresie reagowania na wycieki ropy i inne zagrożenia. Symulowano także operacje przeszukania i zajęcia przez komisję wizytacyjną (Visit Board Search and Seizure, VBSS) na potrzeby inspekcji statków podejrzanych o nielegalną działalność.

Podczas ćwiczeń indyjski śmigłowiec i samolot Dornier 228 przeprowadziły pokazy działań poszukiwawczo-ratowniczych i reagowania na zanieczyszczenia, prezentując zdolność powietrznego komponentu formacji do przeprowadzania obserwacji z powietrza i misji ratowniczych. Ćwiczenie obejmowało również praktykę neutralizacji zagrożeń asymetrycznych, podobnych do ataków dronów na komercyjny ruch handlowy. Realizacja tych scenariuszy miała dostarczyć bazę szkoleniową dla personelu USCG i ICG do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie gaszenia pożarów i kontroli szkód poprzez symulację. W jej trakcie zespoły DCFF zaprezentowały swoje możliwości w zakresie zwalczania sytuacji awaryjnych na pokładzie statku.


Fot. Straż Wybrzeża Indii

Po ćwiczeniach amerykański kuter typu Legend USCGC Bertholf (WMSL-750) wyruszył z Port Blair. Wizyta tak dużej, mającej 127 metrów długości i 4 500 ton wyporności jednostki upłynęła pod znakiem szeregu angażujących działań portowych i ćwiczeń morskich mających na celu wspieranie współpracy na morzu. Działania obejmowały wizyty kadr dowódczych obu państw, podczas których członkowie załogi zarówno amerykańskiego kutra jak i indyjskiej formacji mieli możliwość wzajemnego zwiedzania jednostek nawodnych, zdobywając cenne informacje na temat ich możliwości i procedur. Zorganizowano także przyjacielskie zawody w badmintona, które zapewniły załogom okazję do interakcji i budowania koleżeństwa poza środowiskiem zawodowym.

Te wspólne ćwiczenia mają zapewniać obu strażom wybrzeża m cenne możliwości szkoleniowe, umożliwiając im także udoskonalenie umiejętności i poprawę zdolności do współpracy w skoordynowany sposób. Wizyta USCGC Bertholf w Port Blair jest także symbolem rosnącego partnerstwa między USA i Indiami, które wzmacniają współpracę w zakresie bezpieczeństwa morskiego, w tym w zakresie ochrony tras żeglugowych oraz zwalczania przemytnictwa i piractwa. 

To kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe sił morskich Indii wraz z zagranicznym partnerem, tym razem skierowane do formacji straży wybrzeża, drugiego morskiego komponentu państwa. Na początku miesiąca Indie przeprowadziły duże ćwiczenia marynarki wojennej pk. "Milan 2024" z udziałem wielu państw, głównie Azji. Co wyjątkowe, wzięły w nich udział także państwa z sobą skonfliktowane na niwie politycznej, czyli USA, Francja i Japonia z jednej oraz Chiny, Iran i Rosja z drugiej strony. Indie dążą do wzmocnienia swojej morskiej pozycji w regionie, argumentując to ochroną swoich interesów morskich oraz statków, na których wielu członków załóg to obywatele indyjscy. Obok zwiększania aktywności oraz modernizacji marynarki wojennej, kraj także inwestuje w straż wybrzeża, formację o trochę innych kompetencjach, niemniej istotną dla realizacji zadań związanych z kontrolą akwenów i bezpieczeństwem.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.