• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Koniec fazy morskiej ćwiczeń "Milan 2024" pod auspicjami Indii. Manewry z udziałem kontrowersyjnych uczestników

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Koniec fazy morskiej ćwiczeń "Milan 2024" pod auspicjami Indii. Manewry z udziałem kontrowersyjnych uczestników

Partnerzy portalu

Fot. MW Indii

Zakończyły się największe, prowadzone co dwa lata ćwiczenia Marynarki Wojennej Indii. W tym roku odbyły się w terminie od 19 do 27 lutego się z udziałem wielu państw z całego świata. Choć jego hasło przewodnie brzmi „Mosty przyjaźni przez morza” zaangażowało kraje które są obecnie w bardzo napiętych relacjach.

"Milan 2024" został zorganizowany w dwóch fazach. Pierwsza, portowa odbyła się w porcie Visakhapatnam w dniach 19–23 lutego. W tym segmencie załogi okrętów i kadry dowódcze państw uczestników uczestniczyły w różnych wydarzeniach organizowanych w celu dalszego wzmacniania współpracy i przyjaźni pomiędzy stronami zainteresowanymi. W związku z tym odbyła się także Międzynarodowa Parada Miejska. ​Obok planowanych ćwiczeń morskich zaplanowano także inne formy aktywności, w tym zawody sportowe oraz spotkania z kulturą indyjską. Zakres "rekreacyjny" obejmował także wycieczki krajoznawcze, udział w wydarzeniach miejskich i towarzyskich, dając okazję zagranicznym gościom zapoznać się z gospodarzem.

Jak podkreśliły służby prasowe sił morskich Indii, faza morska ćwiczeń "Milan 2024" rozpoczęła się pokazem współpracy między okrętami i samolotami z zaprzyjaźnionych krajów oraz gospodarza. Realizowane wtedy epizody o wysokiej intensywności, obejmujące działania w każdej domenie, rozpoczęły się w sobotę potężnym pokazem sprawności morskiej. Drugi dzień fazy morskiej miał pokazać "harmonijne połączenie wzajemnego zrozumienia i interoperacyjności" w ramach współpracy okrętów obecnych w Zatoce Bengalskiej.


Fot. MW Indii


Fot. MW Indii

Faza morska ćwiczeń została przeprowadzona od 24 do 27 lutego na wschodnich morzach Indii, a wzięło w nich udział 35 okrętów (w tym jeden podwodny) oraz jednostki powietrzne. Wielonarodowy charakter operacji miał sprzyjać nie tylko rozwijaniu partnerstwa, ale także służyć pogłębianiu wzajemne zrozumienie prowadzenia działań operacyjnych i związanych z tym procedur. Stąd okręty przećwiczyli także manewry taktyczne, w tym konwojowanie oraz manewrowanie w szykach. Uczestnicy fazy morskiej "Milan 2024" wzięli udział w serii zaawansowanych ćwiczeń obejmujących prowadzenia operacji w każdej domenie, w wymiarze asymetrycznym. Działania obejmowały ostrzał z broni przeciwko celom nawodnym (ASuW, Anti-Surface Warfare), powietrznym (AAW, Anti-Aircraft Warfare) i zwalczania okrętów podwodnych (Anti-Submarine Warfare ASW). Siły morskie przećwiczyły również przemieszczanie śmigłowców z okrętu na okręt, operacje na lotniskowcach i rozwój umiejętności morskich, taki jak uzupełnianie zapasów na morzu w ramach operacji RAS.

W ciągu ostatnich dwóch dni tempo działań stale rosło, co miało odzwierciedlać zaangażowanie państw uczestniczących w zwiększanie zdolności morskich i wspieranie współpracy międzynarodowej. Kadra dowódcza Marynarki Wojennej Indii podkreślała, że faza morska "Milan 2024" ma na celu odzwierciedlać ideę promowania pokoju, stabilności i interoperacyjności w obszarze morskim. Wedle tego, miarę postępu ćwiczeń, świat miałby być świadkiem "zjednoczonego frontu sił morskich aktywnie budujących mosty i wzmacniających światowe bezpieczeństwo morskie."

Choć siły morskie gospodarza podkreślały, jak istotne znaczenie ma współpraca międzynarodowa, ćwiczenie nie obyło się bez kontrowersji. Choć nie było to wspominane wprost, z racji na udział Chin, Iranu i Rosji pojawiały się krytyczne komentarze, z racji na zaangażowanie tych państw w działania destabilizujące sytuację w różnych częściach świata. Jednocześnie w przedsięwzięciu brały udział siły Francji, Japonii i USA, stąd pojawiały się domysły, jak mogło wyglądać spotkanie kadr dowódczych z państw reprezentujących niejako dwa rywalizujące bloki. Nie pojawiły się jednak doniesienia o incydentach bądź wyrazów oburzenia na ten współudział Obok tego w tym wielkim przedsięwzięciu swoją obecność zaakcentowało wiele państw Azji, głównie południowo-wschodniej, a także Afryki.


Fot. MW Indii


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.